Talentvolle nieuwkomers

 

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er meer vacatures dan werklozen. Om de openstaande vacatures te vervullen kunnen werkgevers buiten de gebaande paden treden en op zoek gaan naar talentvolle nieuwkomers. Veel statushouders hebben een goede opleiding en zijn gemotiveerd om een bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar hoe vind je talentvolle nieuwkomers voor je organisatie?

 

Door de economische en sociale effecten van globalisering is het aantal asielzoekers in Europa flink gestegen. Ook crises, zoals de oorlog in Oekraïne, zetten mensen ertoe aan om buiten hun vertrouwde omgeving op zoek te gaan naar veiligheid. Het CBS meldt dat in het eerste kwartaal van 2022 bijna 6,5 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland hebben ingediend. Na opvang en huisvesting, is het vinden van werk een belangrijke stap voor statushouders om mee te draaien in de Nederlandse maatschappij.

Wat is een statushouder?

 

Een statushouder is een persoon wiens asielaanvraag door de IND is goedgekeurd. Hij of zij is als vluchteling erkend en ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van drie tot vijf jaar. Net als andere werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, vallen statushouders in Nederland onder de Participatiewet. Een statushouder heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Werk kan zijn in loondienst, als zelfstandig ondernemer, bij een werkervaringsplek, een stage of vrijwilligerswerk.

 

Op de arbeidsmarkt vormen statushouders een kwetsbare groep. Hoewel statushouders vaak enorm gemotiveerd zijn om te werken, toont onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan dat de aansluiting op de arbeidsmarkt niet goed geregeld is. Het merendeel van de statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn gekomen heeft een tijdelijk contract. Daarvan werkt 32 procent in de uitzendbranche, 25 procent in de horeca en 17 procent in de handel. De overige statushouders blijven lang afhankelijk van de bijstand.

Waarom zou je statushouders in dienst nemen?

 

Werkgevers die bereid zijn om statushouders een kans te geven om te werken zien de volgende voordelen:

 

  • Een match met talentvolle en gemotiveerde medewerkers;
  • Meer diversiteit op de werkvloer;
  • Versterking imago als sociaal bedrijf.

 

Naast de voldoening van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kun je mogelijk ook gebruikmaken van subsidies en fiscale voordelen.

 

Jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

 

Werkgevers worden gecompenseerd voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon wanneer de statushouder 18 tot 21 jaar oud is. Maar het gemiddelde uurloon moet gelijk zijn aan het minimumjeugdloon voor de leeftijd.

 

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

 

Werkgevers die een werknemer – en statushouder- in dienst hebben met een loon tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon. Let wel: je ontvangt het voordeel alleen als de werknemer per jaar minstens 1.248 uur werkt, minimaal het wettelijk minimumloon ontvangt en niet pensioengerechtigd is.

 

Gemeentelijke regelingen

 

Het merendeel van de statushouders ontvangt een bijstandsuitkering. Gemeenten zetten verschillende soorten premies, subsidies en vergoedingen in om het aantrekkelijk te maken voor werkgevers om iemand uit de bijstand in dienst te nemen.

Hoe kun je een statushouder in dienst nemen?

 

Hoewel nieuwkomers kunnen reageren op je openstaande vacature, kun je zelf op zoek gaan naar statushouder(s) die bij jouw bedrijf passen. Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen om in contact te komen met nieuwkomers. Denk hierbij aan organisaties zoals het COA, maar ook het werkgeversservicepunt (WSP). Maatschappelijke ondernemingen zoals Newbees koppelt nieuwkomers met lokale ondernemers, en Refugee Company organiseert verschillende leerwerkprogramma’s. Ook verschillende uitzendbureaus en brancheorganisaties kunnen je helpen.

 

 

Waar moet je rekening mee houden?

 

Voor een succesvol dienstverband met een statushouder moet je met meerdere factoren rekening houden.

 

Taalvaardigheid

 

Om goed mee te kunnen draaien zijn goede taalvaardigheden belangrijk. Ondersteun nieuwkomers met bijvoorbeeld een taalcoach of ontwikkel speciale cursussen met vakjargon dat dagelijks wordt gebruikt binnen je sector.

 

De juiste begeleiding

 

Bij de onboarding heeft de nieuwkomer meer begeleiding nodig. Een goede begeleiding op de werkvloer is dan belangrijk. Zorg bijvoorbeeld voor een mentor of buddy die de juiste, persoonlijke begeleiding en ondersteuning kan geven.

 

Creëer een draagvlak

 

Neem je medewerkers mee in het proces. En stel ze op de hoogte van de komst van een nieuwkomer. Kijk ook bij wie hij of zij terecht kan met eventuele vragen of problemen.

Gerelateerde artikelen

5.png

Blog Interview

Circle8 maakt werk van PTOW
Leestijd 5 min.

Het ‘nieuwe normaal’ vraagt om een nieuwe manier van werken. Al ruim vóór de…

41.png

Blog

Veranderde HR wet- en regelgeving in 2022
Leestijd 5 min.

Het kabinet-Rutte IV is net beëdigd. Vanwege de lange formatieperiode werden…

werken in de zomer.png

Blog

Is de zomer een handige tijd om een nieuwe baan of opdracht te vinden?
Leestijd 4 min.

De zomer kan een uitstekende periode zijn voor interim professionals en zzp’ers…

15.png

Blog

Arbeidsmobiliteit: alle ins en outs
Leestijd 5 min.

Van een krappe arbeidsmarkt tot een veranderend personeelsbestand: werkgevers…

18.png

Blog

De talentcoach: dé ondersteuning bij het ontwikkelen van talent
Leestijd 5 min.

Een organisatie staat of valt met de juiste werknemers. Werkgevers besteden…

36.png

Blog

Een (on)gelijk speelveld: flexwerk op de Nederlandse arbeidsmarkt
Leestijd 5 min.

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is het aantal flexwerkers in de laatste decennia…

57.png

Blog

Wat betekent detachering en waarom zou je ervoor kiezen?
Leestijd 5 min.

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt hebben werkgevers behoefte aan…

83.png

Blog

Welke 3 verzekeringen heb je als zzp’er nodig?
Leestijd 5 min.

Als zzp’er is het belangrijk om jezelf te beschermen tegen verschillende…