The ones who keep growing

We got the best talents for

Als opdrachtgever zoek jij de beste talenten voor jouw uitdagende opdrachten. Wij bieden jou keuze uit de beste professionals. We vinden ze, binden ze aan jouw organisatie, laten ze groeien en als het tijd is voor de volgende stap helpen we ze doorstromen. Groei mee met onze talenten.

hero image

Talent Flow

Mensen vormen het belangrijkste kapitaal van elke succesvolle organisatie. Naast cashflow is talentflow daarom essentieel om organisaties te laten groeien. Een constante bron van nieuwe kennis, ervaring en energie die de zuurstof vormt voor groei. Bij Circle8 noemen we dit Total Talent Flow, een nieuwe kijk op human capital.

 

Circle8 weet de top-talenten te vinden en aan zich te binden door ze een plek te bieden waar ze kunnen groeien. Zo groeien ook de organisaties die gebruik maken van de talenten en diensten van Circle8.

 

En als de tijd daar is stromen de professionals door. Circle8 helpt bij het vinden van nieuwe uitdagingen, binnen of buiten de organisatie, inclusief de juridische sluiting. Deze continue stroom van talent zorgt voor groei bij zowel professionals als opdrachtgevers.

Branches

Van Energie, Finance en High-tech tot Educatie en Onderwijs. Van Industrie, Olie & Gas, Retail tot Rijksoverheid en lokale overheden. Door onze jarenlange ervaring hebben we inhoudelijke kennis opgedaan over uiteenlopende branches en hun vraagstukken. Onze client managers en recruiters kennen de markt en weten wat er speelt. En hebben een antwoord op jouw vraag.

Specialismen

Circle8 is actief binnen alle voorkomende specialismen. Van Communicatie, Marketing en Legal tot HR- en Interim-management. Van IT, Techniek en Supplychain tot Security & Privacy: neem voor jouw specifieke vragen en wensen contact op met onze afdeling client management.

Zo werkt Circle8 voor jou

Mensen vormen de bloedsomloop van een succesvolle organisatie. Een constante bron van nieuwe kennis, ervaring en energie die de zuurstof vormt voor groei. Bij Circle8 noemen we dit Total Talent Flow, een nieuwe kijk op human capital. Total Talent Flow kent vier focusgebieden, die we bij Circle8 allemaal onder één dak verenigen.

1
Vinden

Circle8 weet de top-professionals te vinden. Talenten die niet alleen goed zijn in hun vak, maar vooral ook professionals die continu willen groeien in hun werk, om zo nog beter te kunnen presteren.

2
Binden

Circle8 staat ook voor binden en wij zetten in op een langdurige samenwerking met jou als opdrachtgever. Samen beleid maken, maar ook meedenken en vooruitdenken. Ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken worden ingezet.

3
Groeien

Circle8 zorgt ervoor dat talenten kunnen groeien. En daarmee kan jouw organisatie (door)groeien. Dit doen we door groeimogelijkheden te bieden aan de professionals met personal development, aanvullende opleidingen, trainingen en coaching.

4
Doorstromen

Als de talenten van Circle8 verder willen, of wanneer je als organisatie het talent ten volle hebt benut, dan zorgen we ervoor dat de professional kan doorstromen. En hebben we voor zowel jou als opdrachtgever als voor de professional nieuwe kansen klaarstaan.

Laat je organisatie meegroeien met onze talenten

Veelgestelde vragen

Facturen

Ik heb een vraag over een ingediende factuur, bij wie moet ik zijn?

Als je een vraag hebt over een ingediende factuur, bijvoorbeeld over wanneer deze betaald wordt, kun je jouw vraag mailen naar: basisfactuur@circle8.nl

Wanneer kan ik een factuur het best opsturen?

De factuur kan opgestuurd worden wanneer de periode waar de factuur over gaat is afgesloten.

Hoe kan ik mijn factuur indienen?

Na het opstellen van je factuur kun je deze met de benodigde urenverantwoording per mail versturen naar basisfactuur@circle8.nl.

Wanneer je gebruik wilt maken van onze versnelde betalingsservice kun je jouw factuur met een geaccordeerde urenverantwoording versturen naar versneldbetalen@circle8.nl.

Mocht je de factuur per post willen opsturen dan kan dat naar:

Circle8

Fultonbaan 6

3439 NE Nieuwegein

Op welke manier kan ik een factuur inleveren?

Stuur je factuur naar het mailadres dat van toepassing is op jouw factuur. Dit zijn de adressen:

Basic betaling: basisfactuur@circle8.nl

Hypersnelle betaling (1 werkdag): versneldbetalen@circle8.nl

Ultra-Speed betaling (3 werkdagen): versneldbetalen@circle8.nl

Premium betaling (8 werkdagen): versneldbetalen@circle8.nl

Meer informatie over versneld betalen en factureren

Ik wil gebruik maken van High-Speed versneld betalen binnen 3 werkdagen. Wat moet ik doen?

Vermeld duidelijk op jouw factuur:

Ultra-snelle betaling en breng 3% in mindering op het ex. btw totaalbedrag. Stuur daarna de factuur naar: versneldbetalen@circle8.nl en wij doen de rest.

Wij betalen jouw factuur gegarandeerd binnen 3 werkdagen.

Voor een versnelde betaling brengen wij kosten in rekening.

Ik wil gebruik maken van Premium betalen binnen 8 werkdagen. Wat moet ik doen?

Vermeld ‘Versnelde betaling’ op jouw factuur en breng 2% in mindering op het totaalbedrag, excl. btw. Stuur daarna de factuur naar: versneldbetalen@circle8.nl en wij doen de rest. Wij betalen jouw factuur gegarandeerd binnen 8 werkdagen.

Voor een versnelde betaling brengen wij kosten in rekening.

Aan welke eisen voldoet een correcte factuur?

Voor het opstellen van een factuur zijn er door de belastingdienst factuureisen geformuleerd. Zie het voorbeeld op de website van de belastingdienst.

Wat gebeurt er als de factuur niet correct is?

Als een factuur niet correct is zullen we contact met je opnemen. Een incorrecte factuur leidt tot een betalingsvertraging.

Ik heb een onjuiste factuur ingediend. Wat moet ik doen?

In dat geval ontvangen we graag een creditnota of een debetnota. Deze heft de onjuiste factuur boekhoudkundig op. Alleen een nieuwe factuur sturen met het juiste bedrag is niet voldoende, ook voor je eigen boekhouding.

Wat is het BTW-nummer van Circle8?

Het BTW-nummer van Circle8 is NL 007929092 B01.Bekijk al onze gegevens in het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel.

Wet DBA

Geldt de WDBA ook voor mij?

Als je als zelfstandige werkt of zelfstandigen inhuurt geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) ook voor jou. Voor de Belastingdienst moet het duidelijk zijn of er sprake is van een dienstbetrekking, de WDBA moet daarover meer duidelijkheid verschaffen. Het is vanaf 1 mei 2016 niet meer mogelijk om een nieuwe VAR aan te vragen en vanaf 1 mei 2017 kan niet meer gewerkt worden met een VAR.

Is het verplicht om te werken met een modelovereenkomst?

Nee, wanneer het overduidelijk is dat een zelfstandige een ondernemer is en er dus overduidelijk geen sprake is van een dienstverband is het niet nodig om te werken met een modelovereenkomst. In geval van twijfel is het wel raadzaam om als opdrachtnemer en opdrachtgever te bepalen volgens welke modelovereenkomst gewerkt gaat worden. Op deze manier is het duidelijk binnen welke kaders het werk verricht moet worden om niet als dienstverband beoordeeld te kunnen worden.

Ik huur ZP-ers in via Circle8, wat verandert er voor mij?

Circle8 gaat gebruik maken van modelcontracten en op andere manieren opdrachtgevers helpen bij het mitigeren van de risico’s die ontstaan bij de WDBA. Dat betekent ook dat wij je toestemming vragen voor een juiste opdrachtomschrijving. Het best kunnen wij je hierover adviseren in een gesprek waarbij wij rekening houden met jouw specifieke situatie en belangen. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen.

Hoe kan ik als opdrachtgever die ZP-ers inhuurt de risico’s minimaliseren?

Als opdrachtgever kun je je volledige vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Dit doe je door in te huren via een intermediair die NEN 4400-1/2 gecertificeerd is en door gebruik te maken van de disculpatieregeling waarbij je 25% van het totale factuurbedrag op een G-rekening afstort. In een gesprek kunnen wij hier gedetailleerder op in gaan. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen.

Is de Wet DBA definitief ingevoerd?

Ja, op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) aangenomen. Op 1 mei 2016 is deze wet in werking getreden en geldt er een transitieperiode tot 1 januari 2018. Wel is de politiek nu druk doende de WDBA zodanig te verduidelijken op bijv. de definities van gezagsverhouding en vrije vervanging om onduidelijkheid en onzekerheid in de markt bij inhurende opdrachtgevers en zelfstandigen weg te nemen.

Waar kijkt de Belastingdienst naar bij het beoordelen van de arbeidsrelatie?

De Belastingdienst heeft een ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA)’ uitgebracht. De belangrijkste checks vinden zijn op de volgende kenmerken:

1. Is er sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever en

2. Is er een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten (aspect vrije vervanging)

Waar kan ik goedgekeurde modelovereenkomsten vinden?

Klachten en klokkenluidersregeling

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Wij willen je zo goed mogelijk helpen, maar er kan soms toch iets misgaan. Deel jouw mening of ervaring over onze dienstverlening via klachten@circle8.nl, we horen het graag.

Wat doen jullie met een klacht?
  • Wij onderzoeken bij welke afdeling je klacht hoort.

  • Deze afdeling gaat met je klacht aan de slag.

  • Als we vragen hebben, nemen we contact met je op.

  • Je krijgt binnen 2 werkdagen een brief of e-mail van ons waarin beschreven staat wat we met jouw klacht doen.

Klokkenluidersregeling

Integriteit is een kernwaarde voor Circle8. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden gemeld kunnen worden.

Anders dan een klacht over het proces, is de klokkenluidersregeling bedoeld voor het melden van misstanden met een maatschappelijk belang.

Zowel medewerkers als onze externe stakeholders kunnen via onze klokkenluidersregeling​misbruik of een onregelmatigheid van Circle8 melden. De regeling met bijbehorende meldingsprocedure is hier te vinden.

Benieuwd wat Circle8 voor jou kan betekenen?