We are the best partner for

The ones who keep growing

Als leverancier zoek jij de beste opdrachten voor jouw professionals. Wij hebben toegang tot de mooiste opdrachtgevers. Circle8 is er voor jou en jouw talenten.

hero image

Talent moet groeien

Als leverancier wil jij jouw professionals op de beste plekken zetten. Waar de talenten dankzij jouw expertise kunnen groeien tot wie ze willen zijn.

Circle8 biedt jou toegang tot de mooiste opdrachtgevers en jouw professionals groeien mee van opdracht naar opdracht. Bij Circle8 noemen we dit Total Talent Flow, een nieuwe kijk op human capital voor jou als leverancier.

 

Circle8 beschikt over een uitgebreid netwerk aan zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Zowel bij de verschillende overheden als in de particuliere, zakelijke markt. Met vacatures en opdrachten binnen nagenoeg alle branches en specialismen en op alle niveaus. Die we vaak zelfs exclusief bemiddelen.

 

Logisch dus dat we altijd op zoek zijn naar samenwerking met partners die goede professionals kunnen leveren. Samenwerking niet alleen op gebied van matching, maar bijvoorbeeld ook door informatie en advies te delen. Op het gebied van opleidingen, trainingen of alle administratieve, financiële en juridische zaken die bij de inzet van professionals komen kijken.

Branches

Van Energie, Finance en Hightech tot Educatie en Onderwijs. Van Industrie, Olie & Gas, Retail tot Rijksoverheid en lokale overheden. Iedere branche heeft behoefte aan professionals voor de tijdelijke invulling van opdrachten. Aan jouw talent. Selecteer jouw favoriete sector en vind de opdracht die bij jouw professional past.

Specialismen

Via Circle8 heb je toegang tot de mooiste opdrachten binnen alle voorkomende specialismes. Van Communicatie, Marketing en Legal tot HR- en Interim-management, van IT, Techniek en Supplychain tot en met Security & Privacy: selecteer jouw eigen vakgebied(en) en vind de opdracht die bij jouw professional past.

Zo werkt Circle8 voor jou

Als leverancier wil jij jouw professionals op de beste plekken zetten. Waar de talenten dankzij jouw expertise kunnen groeien tot wie ze willen zijn. Circle8 biedt jou toegang tot de mooiste opdrachtgevers en jouw professionals groeien mee van opdracht naar opdracht.

Bij Circle8 noemen we dit Total Talent Flow, een nieuwe kijk op human capital voor jou als leverancier. Total Talent Flow kent vier focusgebieden die we bij Circle8 allemaal onder één dak verenigen.

1
Vinden

Bij Circle8 werken we samen met de leukste opdrachtgevers van Nederland. Wij vinden voor jouw talenten uitdagende, inspirerende en natuurlijk ook goed betaalde projecten. Vaak bemiddelen we zelfs exclusief.

2
Binden

Bij Circle8 staat een goede samenwerking met leveranciers voorop. Jij bent het verlengstuk van onze organisatie en we binden ons aan jou

voor de lange termijn. Samen kijken we naar de inzet van jouw professionals en hoe we de vraag van morgen kunnen beantwoorden.

3
Groeien

Samen met Circle8 zorg je voor de groei van jouw talenten. Samen aan de slag met opleidingen en trainingen en alles wat komt kijken bij de inzet van professionals. Door samen te matchen, groeien alle betrokken partijen.

4
Doorstromen

Wij hebben de opdrachten, jullie de talenten. Circle8 zorgt voor een goede doorstroom van professionals en het hele proces dat daarbij hoort. Jij als partner levert de talenten die stromen van opdracht naar opdracht.

Veelgestelde vragen

Contractbeheer

Kunnen jullie aangeven wat de status is van het contract van een professional?

Als je de status van het contract van een professional wilt weten, kun je contact opnemen 030-6001500 bellen en aangeven dat je een medewerker van contractmanagement wilt spreken.

Facturen

Ik heb een vraag over een ingediende factuur, bij wie moet ik zijn?

Als je een vraag hebt over een ingediende factuur, bijvoorbeeld over wanneer deze betaald wordt, kun je jouw vraag mailen naar: basisfactuur@circle8.nl

Wanneer kan ik een factuur het best opsturen?

De factuur kan opgestuurd worden wanneer de periode waar de factuur over gaat is afgesloten.

Hoe kan ik mijn factuur indienen?

Na het opstellen van je factuur kun je deze met de benodigde urenverantwoording per mail versturen naar basisfactuur@circle8.nl.

Wanneer je gebruik wilt maken van onze versnelde betalingsservice kun je jouw factuur met een geaccordeerde urenverantwoording versturen naar versneldbetalen@circle8.nl.

Mocht je de factuur per post willen opsturen dan kan dat naar:

Circle8

Fultonbaan 6

3439 NE Nieuwegein

Op welke manier kan ik een factuur inleveren?

Stuur je factuur naar het mailadres dat van toepassing is op jouw factuur. Dit zijn de adressen:

Basic betaling: basisfactuur@circle8.nl

Hypersnelle betaling (1 werkdag): versneldbetalen@circle8.nl

Ultra-Speed betaling (3 werkdagen): versneldbetalen@circle8.nl

Premium betaling (8 werkdagen): versneldbetalen@circle8.nl

Meer informatie over versneld betalen en factureren

Ik wil gebruik maken van High-Speed versneld betalen binnen 3 werkdagen. Wat moet ik doen?

Vermeld duidelijk op jouw factuur:

Ultra-snelle betaling en breng 3% in mindering op het ex. btw totaalbedrag. Stuur daarna de factuur naar: versneldbetalen@circle8.nl en wij doen de rest.

Wij betalen jouw factuur gegarandeerd binnen 3 werkdagen.

Voor een versnelde betaling brengen wij kosten in rekening.

Ik wil gebruik maken van Premium betalen binnen 8 werkdagen. Wat moet ik doen?

Vermeld ‘Versnelde betaling’ op jouw factuur en breng 2% in mindering op het totaalbedrag, excl. btw. Stuur daarna de factuur naar: versneldbetalen@circle8.nl en wij doen de rest. Wij betalen jouw factuur gegarandeerd binnen 8 werkdagen.

Voor een versnelde betaling brengen wij kosten in rekening.

Aan welke eisen voldoet een correcte factuur?

Een correcte factuur dient onze NAW gegevens te hebben:

Circle8

Fultonbaan 6

3439 NE Nieuwegein.

Daarnaast moeten we de NAW gegevens van jouw bedrijf, jouw BTW-id, jouw KvK-nummer, jouw IBAN-nummer, jouw factuurnummer, factuurdatum, het aantal gewerkte uren, jouw tarief en het btw-bedrag. Mocht je gebruik maken van Versneld betalen of een servicepakket, dien je dit ook expliciet kenbaar te maken op jouw factuur.

In sommige gevallen moet je ook een getekende urenstaat meesturen. De urenstaat vind je hier.

Wat gebeurt er als de factuur niet correct is?

Als een factuur niet correct is zullen we contact met je opnemen. Een incorrecte factuur leidt tot een betalingsvertraging.

Ik heb een onjuiste factuur ingediend. Wat moet ik doen?

In dat geval ontvangen we graag een creditnota of een debetnota. Deze heft de onjuiste factuur boekhoudkundig op. Alleen een nieuwe factuur sturen met het juiste bedrag is niet voldoende, ook voor je eigen boekhouding.

Wat is het BTW-nummer van Circle8?

Het BTW-nummer van Circle8 is NL 007929092 B01.

Bekijk al onze gegevens in het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel.

Ik wil gebruik maken van Hypersnelle betaling binnen 1 werkdag. Wat moet ik doen?

Vermeld duidelijk op jouw factuur:

Hyper-snelle betaling en breng 5% in mindering op het ex. btw totaalbedrag. Stuur daarna de factuur naar: versneldbetalen@circle8.nl en wij doen de rest.

Wij betalen jouw factuur gegarandeerd binnen 1 werkdag.

Voor een versnelde betaling brengen wij kosten in rekening.

Wet DBA

Geldt de WDBA ook voor mij?

Als je als zelfstandige werkt of zelfstandigen inhuurt geldt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) ook voor jou. Voor de Belastingdienst moet het duidelijk zijn of er sprake is van een dienstbetrekking, de WDBA moet daarover meer duidelijkheid verschaffen. Het is vanaf 1 mei 2016 niet meer mogelijk om een nieuwe VAR aan te vragen en vanaf 1 mei 2017 kan niet meer gewerkt worden met een VAR.

Is het verplicht om te werken met een modelovereenkomst?

Nee, wanneer het overduidelijk is dat een zelfstandige een ondernemer is en er dus overduidelijk geen sprake is van een dienstverband is het niet nodig om te werken met een modelovereenkomst. In geval van twijfel is het wel raadzaam om als opdrachtnemer en opdrachtgever te bepalen volgens welke modelovereenkomst gewerkt gaat worden. Op deze manier is het duidelijk binnen welke kaders het werk verricht moet worden om niet als dienstverband beoordeeld te kunnen worden.

Ik huur ZP-ers in via Circle8, wat verandert er voor mij?

Circle8 gaat gebruik maken van modelcontracten en op andere manieren opdrachtgevers helpen bij het mitigeren van de risico’s die ontstaan bij de WDBA. Dat betekent ook dat wij je toestemming vragen voor een juiste opdrachtomschrijving. Het best kunnen wij je hierover adviseren in een gesprek waarbij wij rekening houden met jouw specifieke situatie en belangen. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen.

Hoe kan ik als opdrachtgever die ZP-ers inhuurt de risico’s minimaliseren?

Als opdrachtgever kun je je volledige vrijwaren van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Dit doe je door in te huren via een intermediair die NEN 4400-1/2 gecertificeerd is en door gebruik te maken van de disculpatieregeling waarbij je 25% van het totale factuurbedrag op een G-rekening afstort. In een gesprek kunnen wij hier gedetailleerder op in gaan. Een (vrijblijvende) afspraak is zo gemaakt door Arno Pronk te mailen.

Is de Wet DBA definitief ingevoerd?

Ja, op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) aangenomen. Op 1 mei 2016 is deze wet in werking getreden en geldt er een transitieperiode tot 1 januari 2018. Wel is de politiek nu druk doende de WDBA zodanig te verduidelijken op bijv. de definities van gezagsverhouding en vrije vervanging om onduidelijkheid en onzekerheid in de markt bij inhurende opdrachtgevers en zelfstandigen weg te nemen.

Waar kijkt de Belastingdienst naar bij het beoordelen van de arbeidsrelatie?

De Belastingdienst heeft een ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA)’ uitgebracht. De belangrijkste checks vinden zijn op de volgende kenmerken:

  1. Is er sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever en

  2. Is er een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten (aspect vrije vervanging)

Waar kan ik goedgekeurde modelovereenkomsten vinden?

Voorbeeld urenstaat

Waar vind ik de urenstaat?

Deze kun je hier downloaden

Klachten en klokkenluidersregeling

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

Wij willen je zo goed mogelijk helpen, maar er kan soms toch iets misgaan. Deel jouw mening of ervaring over onze dienstverlening via klachten@circle8.nl, we horen het graag.

Wat doen jullie met een klacht?
  • Wij onderzoeken bij welke afdeling je klacht hoort.

  • Deze afdeling gaat met je klacht aan de slag.

  • Als we vragen hebben, nemen we contact met je op.

  • Je krijgt binnen 2 werkdagen een brief of e-mail van ons waarin beschreven staat wat we met jouw klacht doen.

Klokkenluidersregeling

Integriteit is een kernwaarde voor Circle8. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden gemeld kunnen worden.

Anders dan een klacht over het proces, is de klokkenluidersregeling bedoeld voor het melden van misstanden met een maatschappelijk belang.

Zowel medewerkers als onze externe stakeholders kunnen via onze klokkenluidersregeling​misbruik of een onregelmatigheid van Circle8 melden. De regeling met bijbehorende meldingsprocedure is hier te vinden.

Vragen, opmerkingen? Of wil je graag nog even overleggen?

Stuur dan een berichtje naar Dejano de Meza of bel naar +31 6 46617499