Certificeringen

 

Vertrouwen is een onmisbare basis voor een succesvolle samenwerking. Wij doen er daarom alles aan om dat vertrouwen waar te maken, altijd en overal. Getuige onderstaande certificeringen die we op basis van onze prestaties op de verschillende onderdelen toegekend hebben gekregen. Een garantie dat je samenwerkt met een betrouwbare en stabiele partner.

NEN44001 kopie.jpeg

NEN-4400-1

De ‘Verklaring van registratie’ in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) vormt de basis van ons werk. Met deze norm van betrouwbaarheid is voor iedereen inzichtelijk dat samenwerking met Circle8 gelijk staat aan samenwerking met een betrouwbare partner.

 

ISO27001 kopie.jpeg

NEN-27001

Databeheer en privacy, het is voor iedere onderneming een groot goed. En sinds de invoering van de AVG in 2018 ook verplicht om binnen de wettelijke kaders te borgen. Met onze NEN-27001 kwalificatie gaan we duidelijk een stap verder in informatiebeveiliging. Een onderscheidende kwalificatie binnen onze sector waar veel privacygevoelige data verwerkt wordt.

 

ISO9001 kopie.jpeg

NEN-9001: 2015

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen, en bewijzen dat we dat doen. Dit zijn de consequenties van ons kwaliteitsmanagementsysteem, dat door Lloyd’s Register tegen de ISO-norm 9001:2015 is gekwalificeerd. In dit systeem is vastgelegd:

 

  • Onze hoogste prioriteit heeft het voldoen aan de verwachtingen en eisen van onze klanten;
  • We werken op basis van onze eigen, professionele eisen binnen de geldende wet- en regelgeving;
  • De omschreven procedures dragen bij aan een continue proces van verbetering.

 

BOVIB kopie.jpeg

BOVIB keurmerk

Bovib is de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijk inhuurintermediairs en brokers in Nederland. Het keurmerk is een belangrijke waarborg voor de financiële gezondheid van MSP’s, brokers en intermediairs.

 

Met een voor ons wel heel bekende voorzitter, Marc Nijhuis.

 

 

D&B kopie.jpeg

Dun & Bradstreet

We laten onze financiële gezondheid jaarlijks berekenen door Dun & Bradstreet: een gespecialiseerde leverancier van zakelijke informatie. Op basis van onze uitstekende 

solvabiliteit heeft Circle8 een nummer 1 rating gekregen van D&B. Dit is de hoogste score voor financiële betrouwbaarheid en geeft een minimaal risico op faillissement aan.

 

MVO Prestatieladder 3

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een kernwaarde binnen ons beleid. Dat betekent niet alleen verantwoorde thee en koffie schenken. Of parkeerplaatsen en de fietsenstalling van elektrische laadplekken voorzien. Bekijk hier ons meest recente MVO-jaarverslag.

 

SBB kopie.jpeg

Erkend leerbedrijf

Wij vinden maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Niet voor niets is het een van de speerpunten van ons MVO-beleid. Een onderdeel daarvan is stageplaatsen bieden aan mbo-scholieren.

Om dit op een verantwoorde manier te doen, zijn we door de SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) betiteld als Erkend Leerbedrijf. Dit geeft de stagiair een aantal zekerheden:

 

  • We bieden werkzaamheden van goede kwaliteit;
  • We geven goede begeleiding;
  • We zorgen voor een veilige leeromgeving.

 

NBBU kopie.jpeg

Lidmaatschap NBBU

Circle8 (inclusief voorganger De Staffing Groep) is al vele jaren lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De bond is de belangenbehartiger voor ruim 1300 uitzendbureaus, zzp-bemiddelaars, payrollbedrijven en andere flexorganisaties. Met één belangrijk doel: de kwaliteit van de flexmarkt versterken.

 

SER.png

Charter Diversiteit

Serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer. Dat doen wij bij Circle8. Met ons Anti-discriminatie beleid, dat er op gericht is om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. En ook met onze deelname aan het Charter Diversiteit.

 

 

Vragen, opmerkingen? Of wil je graag nog even overleggen?

 

Neem dan contact op met Robert Da Costa (Kwaliteitsmanager),

06-22204297

 

Contact