Beoordeling arbeidsrelatie

Bij het inhuren van een zelfstandig professional zijn opdrachtgevers en zelfstandig professionals samen verantwoordelijk voor hun werkrelatie. Of eigenlijk, voor het niet bestaan van een fictieve dienstbetrekking, de zogenaamde GAL-regeling (Gezag aanwezig, verplichting om persoonlijk Arbeid te verrichten en het betaald krijgen van Loon voor het werk wat je verricht).

 

Doorgaans bestaan er echter geen misverstanden over de werkrelatie. Mochten er toch twijfels bestaan of wil je domweg 100% zekerheid hebben, maak dan gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

 

Als lid van de Bovib (Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers) werkt Circle8 met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. In deze overeenkomst is beschreven onder welke voorwaarden een intermediair met zelfstandige opdrachtnemers overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden kan aangaan zonder dat daarbij sprake is van een (fictief) dienstverband. Deze goedgekeurde modelovereenkomst staat op de website van de Belastingdienst.

95.png
7.png

Laatste ontwikkelingen

Lees hier het laatste nieuws rondom de status van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA). Via deze link is tenslotte ook een blanco document beschikbaar voor het risicoloos inhuren van zelfstandig professionals.

Vragen?

Wij volgen het nieuws rondom de WDBA op de voet en delen eventuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden direct met je. Mocht je in de tussentijd (specifieke) vragen hebben over de WDBA, neem dan contact op met Arno Pronk (06-53953820).

 

Contact