Wat is de Wet TVA?

 

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wet TVA) gaat over duidelijk en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de verplichting van werkgevers om werknemers meer informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moet de werkgever ook de rechten en plichten uitleggen bij aanvang van het dienstverband. Kort gezegd, de wet ziet toe op veranderingen op het gebied van scholing, onvoorspelbare arbeid, nevenwerkzaamheden en de informatieplicht van de werkgever. De wet geldt direct vanaf 1 augustus 2022.

Wat zijn de belangrijkste wijzingen?

 

Informatieplicht

 

De werknemer krijg meer inzicht in zijn of haar rechten. De nieuwe wet breidt de informatie die HR bij indiensttreding verstrekt aan de medewerker uit. Denk hierbij aan het vermelden van de arbeidsplaats(en), maar ook alle rechten van betaald verlof, de procedure bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het opleidingsbeleid. Als werkgever is het slim om direct alle bepalingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst, zodat de medewerker het voor de indiensttreding kan ondertekenen. Het is namelijk wettelijk verplicht om een deel van de informatie binnen één week na de eerste werkdag te verstrekken en het overige deel binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden. Wanneer je dit niet doet en de medewerker loopt schade op, kan je aansprakelijk worden gesteld. Bestaande arbeidsovereenkomsten hoef je niet aan te passen, maar als een medewerker om informatie vraagt ben je verplicht om daar binnen een maand een antwoord op te geven.

 

Beperking verbod nevenwerkzaamheden

 

Sommige werknemers willen naast hun baan nog ander betaald werk uitoefenen. De werkgever mag de werknemer niet verbieden nevenactiviteiten op te pakken. Dit kan volgens de wet alleen wanneer de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Denk hierbij aan gezond en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie tot het vermijden van belangenconflicten. In de arbeidsovereenkomst kan de werkgever opnemen wanneer er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Alhoewel hij daartoe niet verplicht is.

Studiekostenbeding

 

Wanneer het om scholing gaat die voor de medewerker noodzakelijk is om zijn of haar functie uit te kunnen oefenen, dan is het niet meer mogelijk om als werkgever de kosten te verhalen op de werknemer. Ook eerder gemaakte afspraken over terugbetaling zijn vanaf 1 augustus niet meer geldig. Als werkgever moet je de scholing dan kosteloos aanbieden. Onder de wet wordt noodzakelijk scholing gezien als arbeidstijd. Een medewerker heeft tijdens deze scholing recht op doorbetaling van zijn salaris. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de scholing zelf te verzorgen of een derde partij in te schakelen. Wanneer scholing niet noodzakelijk is voor de functie kunnen werkgever en werknemer afspreken dat dat de werknemer de kosten terugbetaalt.

 

Het recht op een voorspelbaar arbeidspatroon

 

Er is sprake van een onvoorspelbaar arbeidspatroon wanneer meer dan de helft van de werktijden van de werknemer niet vast is gelegd in de arbeidsovereenkomst. Dit komt vaak voor bij flexibele arbeidskrachten. Voor deze medewerkers moet de werkgever voortaan in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de tijdstippen waarop de arbeid wordt verricht variabel zijn. Ook moet vermeld worden in de overeenkomst op welke dagen en uren de medewerker verplicht is om te komen werken. Wanneer je de werknemer buiten deze afgesproken tijden oproept, dan is hij niet verplicht om te komen werken. En voortaan moet in de arbeidsovereenkomst duidelijkheid verschaft worden over de te werken dagen en tijdstippen (referentiedagen).

Gerelateerde artikelen

beeld20230329_Tips.jpeg

Blog

Inzet zzp’er: waar moet je als opdrachtgever op letten?
Leestijd 5 min.

Ben je van plan om een zzp’er in te huren? Als opdrachtgever moet je goede…

27.png

Blog

Wat is een HR-cyclus en hoe zet je deze effectief in?
Leestijd 5 min.

Breng je huidige HR-cyclus in kaart. Van het eerste sollicitatiegesprek tot het…

51.png

Blog

De digitale kenniskloof op de arbeidsmarkt
Leestijd 5 min.

Steeds meer traditionele banen verdwijnen door de toenemende digitalisering.…

50.png

Blog

Het tekort aan IT-professionals: mogelijke oplossingen
Leestijd 5 min.

Digitalisering drukt een stempel op de maatschappij. Burgers, bedrijven en…

52.png

Blog

Zo bouw je een talentpool voor je organisatie
Leestijd 5 min.

Een talentpool is voor organisaties een handig hulpmiddel om geïnteresseerde…

7.png

Blog

Waarom is onboarding belangrijk?
Leestijd 5 min.

Met behulp van onboarding zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers snel en soepel…

42.png

Blog

De ins en outs van datagedreven recruitment
Leestijd 5 min.

De coronapandemie heeft bij veel organisaties geleid tot een versnelde…

88.png

Blog

De 3 voordelen van een managed service provider (MSP) voor een gestroomlijnd HR-proces
Leestijd 5 min.

De ‘war on talent’ zindert door. Om openstaande vacatures in te vullen én het…