Wat is de betekenis van een flexibele schil?

 

Een flexibele schil betekent het aantal medewerkers dat binnen de organisatie flexibel inzetbaar is. Vrijwel elke organisatie met personeel heeft een vaste kern met een flexibele schil.

 

De vaste kern bestaat uit mensen met een rechtstreeks dienstverband bij de organisatie voor onbepaalde tijd. De flexibele schil is anders en diverser opgebouwd dan de vaste kern. Wat alle arbeidskrachten in een flexibele schil gemeen hebben is dat ze op tijdelijke basis werken. Het kan gaan om mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten, oproepkrachten, freelancers of mensen met een nul-uren contract.

Interne flexibiliteit vs. extern flexibel personeel

 

Een flexibele schil van personeel kan opgedeeld worden in interne flexibiliteit en externe flexibiliteit. Interne flexibiliteit bestaat uit werknemers met een vaste (juridische) arbeidsrelatie met een werkgever.

 

Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een tijdelijk, oproep- of nul-urencontract. Extern flexibel personeel heeft deze arbeidsrelatie met de werkgever niet. Hieronder vallen onder andere freelancers, interimmers, zzp’ers en tijdelijk ingehuurde specialisten.

Voordelen flexibele schil

 

Er zijn verschillende voordelen van een flexibele schil. Het hebben van een flexibele schil geeft je als ondernemer letterlijk meer flexibiliteit. Met een aantal tijdelijke krachten achter de hand kun je beter inspelen op een fluctuerende markt en veranderingen in de organisatie. In drukke tijden schaal je op, in mindere tijden weer af. Zonder dat je ergens aan vast zit. Een flexibele schil maakt je organisatie stuurbaar en verkleint de risico’s die je loopt.

 

Je zou verwachten dat een flexibele schil alleen voordelen biedt voor werkgevers. Maar ook steeds meer werknemers kiezen bewust voor een flexibel contract. Dit biedt minder zekerheid, maar meer afwisseling, autonomie en mogelijkheden tot zelfontplooiing.

 

 

De flexibele schil en de huidige arbeidsmarkt

 

We zien de laatste jaren een duidelijke stijging in het aantal flexwerkers. In 2003 werkten 1,8 miljoen mensen flexibel, in 2020 was dit aantal gestegen naar 2,9 miljoen (Bron: CBS). Deze stijging heeft meerdere oorzaken. Allereerst is er natuurlijk de onzekerheid over de alsmaar fluctuerende economie.

Veel werkgevers zijn hierdoor wat huiverig geworden voor vaste contracten. Daarnaast is een groot deel van de oudere generatie inmiddels met pensioen. De young professionals die hen opvolgen hechten meer waarde aan een goede balans tussen werk en privé, vrijheid en flexibiliteit.

 

 

Uitdagingen van flexibilisering

 

De voordelen van het creëren van een flexibele schil zijn evident. Maar we zien de laatste tijd dat deze flexibele schil veel vaker vast personeel vervangt in plaats van aanvult. Door deze trend gaat ook een deel aan kennis, ervaring en continuïteit verloren. Alleen inzetten op makkelijk kunnen op- en afschalen is niet genoeg. Je verliest hiermee als organisatie ook een deel van je identiteit.

 

Daarnaast moet je als werkgever ook rekening houden met wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. Balans is hier dan ook key. Alleen met een goede verhouding tussen vast en flexibel personeel maak je je organisatie toekomstbestendig.

Gerelateerde artikelen

werkgeverschap-min.png

Blog

Vijf tips om modern werkgeverschap te faciliteren
Leestijd 5 min.

Veel bedrijven zijn op zoek naar een manier om hun werkgeverschap in te vullen.…

80.png

Blog

Wat is persoonlijk eigenaarschap en hoe kun je het stimuleren binnen je organisatie?
Leestijd 5 min.

Dagelijks worden organisaties geconfronteerd met veranderingen in de markt: van…

9.png

Blog Interview

Verbreding rol informatieprofessionals vraagt om andere competenties
Leestijd 5 min.

De impact van digitalisering op de samenleving wordt almaar groter.…

6.png

Blog

10 tips voor een onboarding programma voor nieuwe medewerkers
Leestijd 5 min.

Er zijn vele manieren om een onboarding programma voor nieuwe medewerkers tot…

44.png

Blog

Work from anywhere’ is de trend die blijft
Leestijd 5 min.

In de maanden dat corona hard toesloeg in New York, gaven een aantal daar…

54.png

Blog

Managed Service Provider: wat is het?
Leestijd 5 min.

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt worstelen werkgevers met het…

24.png

Blog

Wat is offboarding en waarom is het net zo belangrijk als onboarding?
Leestijd 5 min.

Afscheid nemen van medewerkers is nooit leuk. Of het nu een gedwongen of…

ondersteuningsbehoefte_-min.png

Blog

Hoe kun je mensen met een ondersteuningsbehoefte inzetten binnen je organisatie?
Leestijd 5 min.

Ondanks de vele openstaande vacatures vinden mensen met een…