Rol van de gemeente

 

Er zijn meer openstaande vacatures dan ooit, terwijl 382.000 werkzoekenden in Nederland op zoek zijn naar passend werk. Iedere Nederlandse gemeente heeft de taak om werkzoekenden – maar ook werkgevers en werkenden – te begeleiden in hun zoektocht naar een baan. Het kabinet wil de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt oplossen. Je leest in dit artikel alles over de meerwaarde van een persoonlijke benadering in de zoektocht naar werk of geschikt personeel.

 

Regionale loketten, persoonlijke werkplannen, en een uitgebreider aanbod voor om- of bijscholing. Dat is dé manier om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Althans dat is de visie van minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). In een brief aan de Tweede Kamer stellen zij dat een betere samenwerking tussen verschillende partijen op de arbeidsmarkt is vereist. “Als werkgevers, werkenden of werkzoekenden aankloppen met vragen over werk, moeten ze geholpen worden en niet alleen worden doorverwezen. In deze tijden hebben we elkaar hard nodig. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokken partijen integraal gaan samenwerken om mensen aan het werk te helpen of ondersteuning te bieden aan werkgevers”, aldus Van Gennip en Schouten.

Meer aandacht voor de behoeften van mensen

 

Om de dienstverlening te verbeteren stellen de ministers voor om in alle 35 arbeidsmarktregio’s minimaal één regionaal loket (ook digitaal) in te richten onder dezelfde naam. Het moet een plek zijn waar werkgevers, werkenden én werkzoekenden terecht kunnen met vragen over werk. Hier moet het UWV in samenwerking met de gemeenten voor zorgen. Toch kunnen ook andere loketten nog open blijven, bijvoorbeeld voor mensen die hulp dichterbij huis zoeken.

 

Waarom is één centraal loket nodig? Op dit moment krijgen niet alle partijen de juiste hulp die ze nodig hebben, omdat ze mogelijk niet op de hoogte zijn van de verschillende regelingen, niet weten welke instanties hulp aanbieden óf niet op tijd de juiste dienstverlening krijgen. Volgens de ministers moet het systeem toegankelijker en eenvoudiger worden.

Persoonlijk werkplan

 

Het huidige systeem moet dus op de schop, zodat alle partijen op de markt de juiste hulp krijgen. Met een ‘persoonlijk werkplan’ kan hier verbetering in worden aangebracht. In een persoonlijk werkplan staat welke stappen iemand gaat zetten om werk te vinden en welke diensten daarbij komen kijken. Denk hierbij aan scholing, hulpverlening of de zorg.

 

Een werkplan is het niet alleen geschikt voor werkzoekenden, maar ook voor werkgevers en werknemers om werk of personeel te vinden en de bijbehorende ondersteuning die daarvoor nodig is. De huidige plannen van het kabinet zijn deels gebaseerd op de ervaringen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) die mensen helpen die hun baan hebben verloren. De teams ondersteunen ook werkgevers, zzp’ers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Scholing

 

Bij het vinden van een nieuwe baan of om te kunnen doorstromen op de huidige werkplek, speelt scholing ook een belangrijke rol. In september gaf het kabinet aan 1,2 miljard euro te investeren voor het versterken van de leer- en ontwikkelcultuur. Het kabinet werkt momenteel aan een passend en overzichtelijk aanbod van opleidingen, zodat iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen. De maatregelen moeten nog wel nader uitgewerkt worden. In 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang.

 

 

De toekomst

 

Het huidige voorstel van ministers van Gennip en Schouten voorkomt dat mensen (onnodig) lang moeten wachten op de juiste dienstverlening. Met één regionaal loket staat de behoefte van de werkzoekenden – maar ook de werkgevers en werkenden – centraal in de aanpak van de gemeente. Het is nog wel de vraag of de aangekondigde maatregelen daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de arbeidsmarkt. Komt onbenut arbeidspotentieel zo daadwerkelijk aan het werk? Weten werkgevers de vacatures in te vullen met geschikte medewerkers? De tijd zal het uitwijzen of de plannen effect hebben.

Gerelateerde artikelen

51.png

Blog

De digitale kenniskloof op de arbeidsmarkt
Leestijd 5 min.

Steeds meer traditionele banen verdwijnen door de toenemende digitalisering.…

28.png

Blog

Employee engagement: 5 tips - Huis van Talent
Leestijd 5 min.

Medewerkers die niet alleen hun werk doen, maar écht betrokken zijn bij je…

Oudere werknemers op de werkvloer-min.png

Blog

Oudere werknemers op de werkvloer: de voor- en nadelen
Leestijd 5 min.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft begin 2022 records gebroken. Werkgevers…

60.png

Blog

Strategisch gebruikmaken van subsidies voor talentontwikkeling
Leestijd 5 min.

Werkgevers die een actieve leercultuur creëren binnen een organisatie plukken…

Wat is outplacement-min.png

Blog

Wat is outplacement en hoe werkt het?
Leestijd 5 min.

Bedrijfsovernames, verplaatsingen van banen naar andere locaties of een…

58.png

Blog

Hoe zorg je voor een goede employer branding gericht op zzp’ers?
Leestijd 5 min.

Organisaties die hun werkgeversmerk versterken richten zich voornamelijk op…

57.png

Blog

Wat betekent detachering en waarom zou je ervoor kiezen?
Leestijd 5 min.

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt hebben werkgevers behoefte aan…

44.png

Blog

Work from anywhere’ is de trend die blijft
Leestijd 5 min.

In de maanden dat corona hard toesloeg in New York, gaven een aantal daar…