blog
#vinden
10.05.2022
Leestijd 3 minuten

Social Return on Investment: wat betekent het precies?

Per 1 januari 2015 is de participatiewet in werking getreden. Het doel? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een reguliere baan. Organisaties die aanbestedingsprojecten van de overheid uitvoeren worden gestimuleerd om een deel van het aanbestedingsbedrag te investeren in de maatschappij. In de aanbesteding nemen organisaties vaak afspraken mee op het gebied van ‘social return’. Social Return on Investment (SROI) maakt het mogelijk om de effecten en de winst te meten van maatschappelijke projecten. Hoe kun je SROI inzetten? Dat lees je hier.

Wat is SROI?

Social Return on Investment – ook bekend onder de afkortingen SR en SROI – is een methodiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven te participeren. In Nederland vallen meer dan 1 miljoen mensen onder deze doelgroep. Dit zijn vaak langdurig werkzoekenden, jonge of oudere werkzoekenden of medewerkers met een arbeidsbeperking. SROI bevordert de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is de meerwaarde van SROI?

Met SROI kunnen organisaties die aanbestedingsprojecten van de overheid uitvoeren, zowel geschoolde als ongeschoolde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpen aan een baan. Vaak geldt social return, oftewel sociale winst, als een contracteis binnen aanbestedingen om een deel van het aanbestedingsbedrag te reserveren voor banen, stages of leerwerkplekken voor bijvoorbeeld langdurig werklozen. Het is op deze manier een garantie dat er werkgelegenheid gecreëerd wordt voor de doelgroep. Social return is niets anders dan een proces waarbij organisaties – van gemeenten, uitkeringsinstanties tot ICT-bedrijven, zorginstellingen en bouwbedrijven – de handen ineenslaan om bijvoorbeeld werk aan te bieden aan gegadigden met een afstand tot de arbeidsmarkt, vacatures in te vullen, en de uitkeringslast te verlagen voor gemeenten. Kortgezegd, biedt SROI de volgende voordelen:

 

1. Ontwikkeling

Het biedt langdurige werklozen of mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

 2. Diversiteit en inclusie

 Werkgevers komen in aanraking met mensen met verschillende achtergronden en inzichten. Het brengt diversiteit in de organisatie. Het biedt daarnaast mogelijkheden om in contact te komen met een nieuw netwerk.

3. Verlaging van de werkdruk

 Doordat meer mensen op verschillende functies worden ingezet verlaagt het de werkdruk binnen de organisatie. Ook neemt de uitkeringslast binnen de regio af.

4. Rendement

 SROI is in de kern een manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De investering van de overheid wordt terugbetaald in sociale winst. Als organisatie vergroot je door de toepassing van SROI de kans op het verwerven van een order van een overheidsinstantie. Daarnaast maak je daadwerkelijk verschil in het leven van mensen.

Hoe kun je SROI als organisatie inzetten?

Veel organisaties stellen een SROI-plan op waarbij ze rekening houden met de volgende aandachtspunten:


1. Inventarisatie van kansen en mogelijkheden

 Het is belangrijk om te achterhalen wat de kansen en mogelijkheden zijn voor arbeidsparticipatie voor de doelgroepen. Maak het zichtbaar wat er gebeurt op het vlak van SROI en welke manier je daar uitvoering aan kunt geven. Leg daarnaast de visie van de organisatie over social return vast en communiceer dit naar medewerkers toe. Betrek je medewerkers, zodat zij weten dat zij kunnen werken met een collega die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.


2. Samenwerking zoeken

Breng vervolgens in kaart wat nodig is om mensen op een slimme wijze in te kunnen laten stromen binnen een bepaalde branche of functie. Kijk wie er kan helpen in de regio. Misschien werk je samen met partners die al werken met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Check ook of een kandidaat (specialistische) begeleiding nodig heeft of dat er een opleiding ingekocht moet worden. En kijk of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met een jobcoach of trajectbegeleider.

3. Monitoring en rapportage

Het is noodzakelijk om vast te leggen wat het resultaat van de inspanning is. Werkt de aanpak? Wat levert het op? Tegen welke obstakels lopen we aan? Zo kun je evalueren en beoordelen wat werkt en of je het anders moet doen.

Benieuwd naar onze opdrachten?