blog
28.12.2023
Leestijd 3 minuten

Hoe kan jij je goed voorbereiden op de nieuwe zzp-wetgeving naar aanleiding van de wet VBAR?

Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip wil met haar wetsvoorstel ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ de regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen duidelijker maken. Werkgevers of opdrachtgevers kunnen zo duidelijker bepalen of ze iemand een arbeidscontract moeten aanbieden voor een overeenkomst van opdracht. Van Gennip onderstreept dat verduidelijking van de regels nodig is, omdat “elke zzp’er mogelijk schijnzelfstandig is, binnen ‘alle inkomens en alle sectoren.’”. Hoe kun jij je voorbereiden op de aankomende veranderingen? In dit artikel geven wij een aantal tips.

De Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ moet per 1 juli 2025 ingaan. Vanaf dat moment gelden voor elke afgesloten opdrachtovereenkomst. Overigens is het nog niet zeker of de wet er ook komt per deze datum. Dit hangt mede af van het nieuwe kabinet. Een ding is zeker: de Belastingdienst zal wel per 1 januari 2025 weer gaan handhaven op schijnzelfstandigheid.
 

Wat kun je doen als opdrachtgever?

Als opdrachtgever moet je natuurlijk voldoen aan de nieuwe wetgeving. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

·       Contractuele kaders: herzie bestaande contracten met zzp’ers. Onder de nieuwe wetgeving blijven modelovereenkomsten vooralsnog van kracht. Het is du belangrijk dat ze up-to-date zijn en in lijn met de praktijk worden toegepast.

·       Inhuurbeleid: leg helder vast wie er wordt ingehuurd, voor welke taken en op welke wijze. Een gedegen registratie van je vast en tijdelijk personeel is onmisbaar. 

·       Opdrachtduur en- omschrijving: wees kritisch op de duur van opdrachten. Opdrachten zijn idealiter korter dan 24 maanden. Daarnaast is een duidelijke en specifieke opdrachtomschrijving van groot belang.

·       Stimuleer ondernemerschap: ondersteun het ondernemerschap van zzp’ers door bijvoorbeeld voldoende ruimte te geven voor trainingen en investeringen in hun eigen zaak.

Als opdrachtgever moet je natuurlijk voldoen aan de nieuwe wetgeving. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:·Contractuele kaders: herzie bestaande contracten met zzp’ers. Onder de nieuwe wetgeving blijven modelovereenkomsten vooralsnog van kracht. Het is dus

belangrijk dat ze up-to-date zijn en in lijn met de praktijk worden toegepast.

  • Inhuurbeleid:leg helder vast wie er wordt ingehuurd, voor welke taken en op welke wijze. Een gedegen registratie van je vast en tijdelijk personeel is onmisbaar.

  • Opdrachtduur en- omschrijving: wees kritisch op de duur van opdrachten. Opdrachten zijn idealiter korter dan 24 maanden. Daarnaast is een duidelijke en specifieke opdrachtomschrijving van groot belang.

  • Stimuleer ondernemerschap: ondersteun het ondernemerschap van zzp’ers door bijvoorbeeld voldoende ruimte te geven voor trainingen en investeringen in hun eigen zaak.

  • Als zzp’er is het slim om met de volgende aandachtspunten rekening te houden:

  • Kernactiviteiten: respecteer de grenzen van de overeenkomst en voer geen werk uit buiten de kernactiviteit van de opdrachtgever.

  • Diversiteit in opdrachten en opdrachtgevers:voermeerdere opdrachtenper jaar uit voor verschillende opdrachtgevers om onafhankelijkheid te waarborgen.

  • Financiële voorbereiding: bouw een financiële buffer op en regelsociale voorzieningenzoals pensioenen enarbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

  • Bouw een goede reputatie op: investeer in je imago en zoek doorlopend naar nieuwe opdrachtgevers om je netwerk uit te breiden.

De veranderende wet- en regelgeving rondom zelfstandig professionals vereist enige aanpassing van zowel opdrachtgevers als zzp’ers. Door op de hoogte te zijn van de verplichtingen en verantwoordelijkheden, kunnen beide partijen zich succesvol aanpassen aan deze nieuwe realiteit en hun samenwerking op een duurzame en wettelijk conforme wijze voortzetten.


Wat kun je doen als zzp’er?

Als zzp’er is het slim om met de volgende aandachtspunten rekening te houden:

·       Kernactiviteiten: respecteer de grenzen van de overeenkomst en voer geen werk uit buiten de kernactiviteit van de opdrachtgever.

·       Diversiteit in opdrachten en opdrachtgevers: voer meerdere opdrachten per jaar uit voor verschillende opdrachtgevers om onafhankelijkheid te waarborgen.

·       Financiële voorbereiding: bouw een financiële buffer op en regel sociale voorzieningen zoals pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

·       Bouw een goede reputatie op: investeer in je imago en zoek doorlopend naar nieuwe opdrachtgevers om je netwerk uit te breiden.

De veranderende wet- en regelgeving rondom zelfstandig professionals vereist enige aanpassing van zowel opdrachtgevers als zzp’ers. Door op de hoogte te zijn van de verplichtingen en verantwoordelijkheden, kunnen beide partijen zich succesvol aanpassen aan deze nieuwe realiteit en hun samenwerking op een duurzame en wettelijk conforme wijze voortzetten.