blog
#binden #doorstromen
25.07.2023
Leestijd 3 minuten

Welke 3 verzekeringen heb je als zzp’er nodig?

Vrijheid in je werk en je eigen keuzes maken. Dat zijn voor veel zzp’ers de belangrijkste redenen om de sprong te wagen naar het ondernemerschap. Als zzp’er moet je wel op een aantal belangrijke zaken letten. Jij hebt als ondernemer namelijk een goede basis nodig: financiële zekerheid voor jou en je bedrijf. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan is het handig als je een goede dekking hebt. Met de juiste verzekeringen kun jij onbezorgd ondernemen. Welke zakelijke verzekeringen heb jij als zzp’er nodig?

Ondernemersrisico's

Als zzp’er krijg je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden te maken met ondernemersrisico’s. Het kan iedereen overkomen: een ongeluk, burn-out of ziekte. Alleen wanneer je als zelfstandig ondernemer werkt en voor een langere periode je werkzaamheden niet kunt uitvoeren, kan dat financiële gevolgen hebben. Gelukkig kun je als zzp’er een aantal zaken regelen. Een goede zakelijke verzekering biedt uitkomst.

Het afsluiten van een verzekering kan je rust en financiële bescherming geven als er iets misgaat tijdens je werkzaamheden. Het is belangrijk om de juiste keuze te maken wanneer je een verzekering kiest. Dit zijn de 3 belangrijkste zakelijke verzekeringen voor zzp’ers:


1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Cliché, maar wel waar. Denk aan pech in het verkeer of een langdurige ziekte. Het is goed om na te denken over wat het betekent als je arbeidsongeschikt raakt. Hoe doe je het dan met werk? En kan je financieel nog wel rondkomen? Het is verstandig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Vanuit de overheid ontvang je vrijwel geen steun. En in de eerste twee jaar van ziekte ontvang je als zzp’er geen loondoorbetaling en kun je niet in de WIA komen. Je hebt dan alleen recht op bijstand. Met een AOV verzeker je een gedeelte van je inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Je inkomen wordt doorbetaald wanneer je door ziekte of een ongeval niet in staat bent om te werken. Mocht het zo zijn dat je vanwege medische problemen of leeftijd er niet in slaagt om een reguliere AOV af te sluiten, dan kun je je vrijwillig verzekeren bij het UWV voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.


2. Aansprakelijkheidsverzekering

Een particuliere verzekering dekt geen schade die je als zzp’er tijdens je werk veroorzaakt. Het is daarom slim om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, want hoe voorzichtig je ook werkt, een vervelende situatie kan altijd voorkomen. Je stoot een kopje koffie om over de laptop van een collega of veroorzaakt financiële schade door een verkeerd advies. Het is belangrijk dat je daarvoor verzekerd bent. Je kunt dit regelen met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is het verschil:


o   Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Als zzp’er ben je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd bij materiële schade die je veroorzaakt tijdens je werkzaamheden. Bijvoorbeeld schade aan een laptop.

o   Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt je financiële schade die door beroepsfouten ontstaat. Deze verzekering is handig voor beroepsgroepen in de adviserende dienstverlening, zoals ICT-specialisten en accountants. Verkeerd advies, nalatigheid of fouten kunnen financiële schade veroorzaken. Deze verzekering dekt je tegen claims van klanten die beweren dat ze financiële schade hebben geleden door jouw fouten of nalatigheid in je werk.


3. Rechtsbijstandsverzekering

Natuurlijk hoop je dat het nooit gebeurt, maar als zzp’er kun je verwikkeld raken in een zakelijk conflict. Een opdrachtgever betaalt bijvoorbeeld de factuur niet. Dan is het handig als je een zakelijke rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten. Met een rechtsbijstandsverzekering heb je in een penibele situatie recht op deskundige, juridische hulp en advies. Zo weet je zeker dat je op de beste manier jouw zaak rond krijgt of juist een geschil voorkomt.

Benieuwd naar onze opdrachten?