Wat is modern werkgeverschap?

 

Bij modern werkgeverschap staan niet de eisen van de werkgever, maar de wensen van de werknemer centraal. Op welke manier kan de werkgever het werkgeluk van een werknemer faciliteren? Dit vraagt om veel flexibiliteit van een werkgever. Dat kan, zeker als deze manier van werken nog niet is geïmplementeerd, wat extra tijd kosten, maar het levert ook veel op: werknemers die loyaal zijn aan het bedrijf, en die ook op de lange termijn mogelijkheden zien om zich te blijven ontplooien. Dat is, zeker in een markt waarin jophoppen verleidelijk is, een zeer wenselijke uitkomst voor een werkgever.

Voorbeelden van modern werkgeverschap

 

Modern werkgeverschap wordt steeds meer toegepast. Niet alleen bedrijven, maar ook overheden gaan er mee aan de slag. De Gemeente Den Haag bijvoorbeeld, heeft het modern werkgeverschap tot norm verheven. In een interview vertelde projectleider Michael van Zant wat modern werkgeverschap volgens hem betekent: “Modern Werkgeverschap gaat over heel veel, maar als je het aan mij vraagt gaat het over de medewerker centraal stellen en eigen regie leggen bij de medewerker.” De gemeente stimuleert werknemers om open in gesprek te gaan over hoe ze hun werk het liefste willen invullen en wat daarvoor nodig is. Ze worden uitgedaagd om samen een pad uit te stippelen dat ervoor zorgt ze plezier in hun werk hebben en houden.

 

 

Modern werkgeverschap gaat uit van samenwerking

 

Een directieve manier van leidinggeven past niet bij modern werkgeverschap. Gelijkwaardigheid is een belangrijke factor voor deze manier van werkgeverschap. Werknemer en werkgever nemen samen de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van een werknemer. Dit betekent dat de werknemer ook zelf de verantwoordelijkheid heeft om het gesprek aan te gaan over zaken die hem of haar dwarszitten of belemmeren bij het uitoefenen van het werk.

Ook op het gebied va carrièreplanning en vorm en inhoud geven aan een functie wordt er van een werknemer een proactieve houding verwacht. Bij modern werkgeverschap is er altijd sprake van co-creatie: samen creëer je de perfecte voorwaarden die het mogelijk maken om de kwaliteiten van een medewerker tot bloei te laten komen. Er is geen one-size-fits-all-strategie: er wordt gekeken naar dat wat het meest passend is voor het individu. Dat kan gaan om kleine veranderingen, zoals thuiswerken, maar ook om een nieuwe invulling van een functie.

 

 

Modern werkgeverschap als middel tegen verzuim

 

Modern werkgeverschap is niet alleen een belangrijk middel om jobhoppen te voorkomen, het kan ook bijdragen aan het omlaag brengen van het verzuim. Door werknemers autonomie te geven en regie over hun functie en carrière, zullen ze minder stress ervaren en is de kans dat ze uitvallen ook kleiner. Als mensen ruimte ervaren, komt dat vaak ook ten goede aan hun creativiteit. Modern werkgeverschap maakt van de werknemers ondernemers, die zelfstandig kunnen opereren.

Gerelateerde artikelen

67.png

Blog

Hoe zet je vendor management in voor je organisatie?
Leestijd 5 min.

Krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering, en de eeuwige zoektocht naar…

opgesloten zit in hun baan.png

Blog

Vier tips om op Blue Monday het werk aangenamer te maken
Leestijd 4 min.

Blue Monday is voor veel werknemers een van de meest donkere dagen van het jaar.…

62.png

Blog

Wat is een HRM-scan?
Leestijd 5 min.

Door de schaarste op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat HR zich richt op…

Groene arbeidsvoorwaarden.png

Blog

Groene arbeidsvoorwaarden: wat zijn de voordelen voor jouw organisatie?
Leestijd 5 min.

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn belangrijke thema’s voor veel (jonge)…

De voordelen van job rotation-min.png

Blog

Stimuleer verandering op de werkvloer: 4 tips
Leestijd 5 min.

De start van het nieuwe jaar is een kans voor groei! In het eerste kwartaal van…

90.png

Blog

Medewerkersbetrok-kenheid als cruciaal onderdeel van de employee journey
Leestijd 5 min.

De vraag die in deze arbeidsmarkt steeds terugkomt: hoe word je een…

25.png

Blog

Het nieuwe beoordelen: moderniseren van de HR-cyclus
Leestijd 5 min.

Het nieuwe beoordelen, wat is dat precies? De HR-cyclus is niet voor niets…

51.png

Blog

De digitale kenniskloof op de arbeidsmarkt
Leestijd 5 min.

Steeds meer traditionele banen verdwijnen door de toenemende digitalisering.…