Uit onderzoek van McKinsey & Company blijkt dat door de invloed van de coronapandemie er op werkplekken razendsnel een digitale transformatie plaatsvond. Deze digitalisering heeft een grote impact gehad op de manier waarop wij werken, en vraagt om digitale kennis en vaardigheden. Het is voor alle werkenden belangrijk om mee te kunnen komen in een veranderende werkomgeving.

 

 

De meerwaarde van een leven lang leren

 

Steeds meer werkgevers verlangen van medewerkers dat zij flexibel en wendbaar worden, om mee te kunnen gaan met deze toekomstige veranderingen en de concurrentie op de markt. Daarnaast zien werkgevers in dat er voordelen zijn om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Wanneer ze bijvoorbeeld een opleidingsbudget aanbieden levert het doorgaans meer betrokkenheid en een hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers op. Dat ziet ook de overheid in. In 2022 werd er een nieuwe regeling ingevoerd: STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Iedereen die 18 jaar of ouder is kan subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

 

Door in te zetten op LLO kunnen werkgevers de skills van hun medewerkers up-to-date houden in een veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook een manier om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld werklozen, werkenden van middelbare of oudere leeftijd of mensen zonder diploma – ondersteuning te bieden.

Een vaste mindset versus een groeimindset

 

LLO maakt mensen bewust hoe belangrijk het is om zich te blijven ontwikkelen in hun loopbaan. Overigens gaat LLO niet alleen om dat een medewerker om leert gaan met nieuwe technologie. Ook soft skills zijn belangrijk; aanpassingsvermogen en leren omgaan met onbekende situaties. Daarom is het slim om samen met je medewerkers te kijken hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Waar ligt hun passie, wat willen ze leren en waar kunnen ze zichzelf nog ontwikkelen? Toch speelt ook een intrinsieke motivatie een belangrijke rol, zodat medewerkers uit zichzelf blijven leren en ontwikkelen.

 

De juiste houding om te blijven leren in een loopbaan wordt mede bepaald door de juiste  mindset. Men maakt onderscheid tussen een vaste mindset (een vaststaand denkpatroon) en een groeimindset (een denkpatroon gericht op groei). Medewerkers met een vaste mindset zijn overtuigd dat bepaalde zaken, denk hierbij aan intelligentie, talent en competenties onveranderbaar zijn. Nieuwe ontwikkelingen roepen vaak weerstand op. Daarentegen gaan medewerkers met een groeimindset juist de uitdaging aan, en staan ze meer open voor verandering en de mogelijkheid om continu te leren.

 

Investeer in skills

 

Om makkelijk inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt is het voor medewerkers belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Daarbij levert het ook voor de werkgever voordelen op wanneer zij een (werk)omgeving aanbieden waar het personeel de gelegenheid krijgt om te leren. Het is voor alle werkenden belangrijk om zowel op persoonlijk als professioneel zichzelf continu te blijven ontwikkelen en uitdagen.

Gerelateerde artikelen

22.png

Blog

5 tips om de ontwikkeling van je medewerker te stimuleren
Leestijd 5 min.

Alles is veranderlijk en in beweging: zo ook de werkgever, de werknemer én de…

26.png

Blog

Vitaliteitsprogramma van groot belang bij duurzame inzetbaarheid
Leestijd 5 min.

Betrokken en gezonde medewerkers, minder verzuim en meer werkplezier; door als…

59.png

Blog

Het belang van digitale vaardigheden voor ICT-professionals
Leestijd 5 min.

De digitalisering van onze maatschappij neemt in een rap tempo toe. Nederland is…

8.png

Blog Interview

Talentontwikkeling: Effectiever werken vanuit talenten en rollen
Leestijd 5 min.

Organisaties zijn naarstig op zoek naar talent. De spoeling op de arbeidsmarkt…

employer branding-min.png

Blog

Hoe versterk je jouw employer branding?
Leestijd 5 min.

Het is belangrijk om, voordat je aan de slag gaat met employer branding, je…

30.png

Blog

Hoe vind je talent tijdens de krapte op de arbeidsmarkt?
Leestijd 5 min.

De kranten kopten er recent nog over: de krapte op de arbeidsmarkt is groot en…

3.png

Blog Interview

Samen verder in een nieuwe organisatie
Leestijd 7 min.

Wanneer werkzaamheden van de ene organisatie worden ondergebracht bij een andere…

14.png

Blog

Strategische planning in 2021: de prominente rol van HR
Leestijd 7 min.

Hoewel we 2020 liever zo snel mogelijk vergeten, hebben we ook een aantal…