Sta open voor maatwerk

 

De eerste tip voor modern werkgeverschap is maatwerk. Bij modern werkgeverschap ga je uit van de behoeften van het individu, en kijk je niet naar je werknemers als homogene groep. Dat betekent, dat er afspraken moeten worden gemaakt die passend zijn voor de werknemer. Combineert iemand mantelzorg met werk? Overleg dan samen hoe dit het beste kan gecombineerd kan worden. Zo voorkom je overbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor werknemers die behoefte hebben aan een prikkelarme werkomgeving. Bied ze de kans om thuis te werken of richt een passende werkplek in. Heb je werknemers die graag vanuit het buitenland willen werken? Ga met elkaar in gesprek en bespreek hoe dit praktisch kan worden ingevuld: vaak heeft een werknemer al heel goed nagedacht over hoe hij of zij goed werk kan blijven leveren.

Durf open te zijn

 

De tweede tip voor modern werkgeverschap gaat over transparantie. Modern werkgeverschap drijft op openheid en communicatie. Dat betekent dat niet alleen je werknemers mogen uitspreken waar ze tevreden over zijn en wat ze anders willen, maar jij ook. Begrip voor werknemers van jouw kant, kan alleen bestaan als ze ook begrip kunnen opbrengen voor de positie van een werkgever. Dat begrip creëer je door open te zijn over je bedrijfsvoering. Vertel wat er goed gaat, en waar je je zorgen over maakt, deel je toekomstplannen en vraag om feedback. Als werknemers weten wat er speelt, kunnen ze bepaalde acties en reacties ook beter plaatsen.

Maak je verwachtingen duidelijk

 

De derde tip is verwachtingsmanagement. Modern werkgeverschap kan alleen gefaciliteerd worden als het vertrouwen waarmee wordt samengewerkt niet wordt beschaamd. Er is weliswaar veel meer vrijheid in de manier waarop werknemers hun werk mogen invullen, maar het moet te allen tijde duidelijk zijn wat er wordt verwacht van werknemers. De geboden vrijheid mag niet ten koste gaat van de resultaten. Maak werknemers dus medeverantwoordelijk voor het resultaat, en wijs ze ook op die verantwoordelijkheid. Durf ook toezeggingen te herzien als blijkt dat bepaalde afspraken niet tot het gewenste resultaten leiden.

 

 

Verwar modern werkgeverschap niet met bedrijfscultuur

 

De vierde tip voor modern werkgeverschap is aandacht blijven besteden aan je bedrijfscultuur. Veel bedrijven denken dat ze met de invoering van bijvoorbeeld deels thuiswerken, ‘workcations’ en een onbeperkt aantal vakantiedagen een goede basis hebben gelegd voor een gezonde bedrijfscultuur. Dat is een misverstand. Juist bij modern werkgeverschap, waarin de wensen van het individu centraal staan, moet je alert zijn op de verbondenheid tussen werknemers onderling. Het is dan ook extra van belang om te investeren in de bedrijfscultuur en duidelijke afspraken te maken over op welke manier werknemers met elkaar en met klanten omgaan. Ook is het van groot belang dat iedereen op de hoogte is van de koers die je als bedrijf wil varen, en de stappen die er nodig zijn om dat waar te maken. Zo voorkom je dat jouw medewerkers niet alleen jouw modern werkgeverschap waarderen, maar ook het merk of product waar ze voor werken.

Blijf investeren in je medewerkers

 

De laatste tip voor modern werkgeverschap is dat je moet blijven investeren in medewerkers. Organiseer inspiratiesessies, bied mogelijkheden om samen te sporten en draag bij aan opleidingen die ze graag willen volgen, ook als dat een opleiding is die niet direct gerelateerd is aan werk. Een werknemer die de kans krijgt om zich lichamelijk en geestelijk uit te laten dagen is een werknemer die vol energie voor jou aan de slag gaat. Bovendien neemt de kans af dat werknemers bij de concurrent gaan kijken of ze daar wel kunnen krijgen wat er op hun verlanglijst staat.

Gerelateerde artikelen

48.png

Blog

Wat betekent het nieuwe werken?
Leestijd 5 min.

Het nieuwe werken betekent: geen gesprekken bij het koffieapparaat maar via…

Functioneringsgesprek naar ontwikkelingsgesprek_-min.png

Blog

Het nieuwe beoordelen: van functioneringsgesprek naar ontwikkelgesprek
Leestijd 5 min.

Van marktontwikkelingen tot interne verschuivingen: organisaties zijn doorlopend…

8 tips effectieve referral-recruitment-min.png

Blog

Wat zijn de meest aangeboden interim-opdrachten?
Leestijd 5 min.

Benieuwd naar de meest aangeboden interim-opdrachten in Nederland? Leer welke…

5.png

Blog Interview

Circle8 maakt werk van PTOW
Leestijd 5 min.

Het ‘nieuwe normaal’ vraagt om een nieuwe manier van werken. Al ruim vóór de…

Total Talent Flow.png

Blog

Thuiswerkvergoeding: wat is er mogelijk?
Leestijd 4 min.

Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor werknemers wanneer ze kiezen voor…

37.png

Blog

Bedrijfscultuur in kaart brengen: hoe doe je dat en waarom is het zinvol?
Leestijd 5 min.

Wil je graag je bedrijfscultuur in kaart brengen maar weet je niet hoe? De…

16.png

Blog

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Leestijd 5 min.

Duurzame inzetbaarheid blijft voor veel werkgevers een belangrijk thema. Niet…

42.png

Blog

De ins en outs van datagedreven recruitment
Leestijd 5 min.

De coronapandemie heeft bij veel organisaties geleid tot een versnelde…