blog
10.11.2022
Leestijd 4 minuten

3 tips voor het stimuleren van de werkethiek van medewerkers

Medewerkers kijken op verschillende manieren tegen werk aan. De een is baangericht en voert zijn of haar dagelijkse taken alleen uit voor het geld, terwijl een ander zijn baan als een roeping ziet. Alle medewerkers hebben een andere werkethiek. Maar wat is werkethiek precies? En hoe kun je je medewerkers stimuleren?

Arbeidsethos

Medewerkers kijken op verschillende manieren tegen werk aan. De een is baangericht en voert zijn of haar dagelijkse taken alleen uit voor het geld, terwijl een ander zijn baan als een roeping ziet. Alle medewerkers hebben een andere werkethiek. Maar wat is werkethiek precies? En hoe kun je je medewerkers stimuleren?

Werkethiek – ook wel arbeidsethos genoemd – is niets anders dan de innerlijke wil om te werken. Het geeft aan met hoeveel inzet een medewerker zijn of haar taken uitvoert. Is iemand bereid om alles te doen voor zowel klanten als de organisatie zonder zichzelf weg te cijferen? Dan heeft zo iemand een goede werkethiek. Let wel: dit verschilt natuurlijk per medewerker, functie én bedrijf.

Binnen het bedrijfsleven en de entertainmentindustrie zijn tal van voorbeelden te vinden van succesvolle mensen met een hoge werkethiek. Neem bijvoorbeeld de beroemde basketballer Michael Jordan die niet leunde op zijn natuurlijk talent, maar elke dag werkte aan zijn vaardigheden. Of neem Tim Cook, de CEO van Apple die dagelijks e-mails van gebruikers leest tussen 4.00 en 5.00 uur in de ochtend. Dat roept meteen de vraag op of iemand door kan slaan in zijn werkethiek. Toch is iemands werkethiek geen vast gegeven. Soms heb je een zetje nodig in de juiste richting.


Verschillende vormen van werkethiek

Hoewel motivatie een belangrijke rol speelt, zijn er ook nog andere factoren die van invloed zijn op de werkethiek van medewerkers. Uit onderzoek van de Universiteit van Michigan door Wayne Baker en Kathryn Dekas blijkt dat ouders een belangrijke rol spelen bij de beeldvorming van werkethiek van hun kinderen. Wanneer ouders dagelijks klagend thuiskomen, dan zullen hun kinderen later hun baan eerder als een last ervaren. Maar wanneer ouders met enige regelmaat het thuis bespreekbaar maken hoeveel voldoening ze krijgen van hun werk, dan is de kans groter dat kinderen op latere leeftijd hetzelfde ervaren.

Baker en Dekas maken daarnaast een onderscheid tussen drie verschillende vormen van werkethiek: een baan, een carrière of een roeping. Mensen die omgaan met werk als een baan richten zich voornamelijk op het geld. Ze voldoen aan alle taken, maar zijn verder niet betrokken bij het bedrijf. Is de werknemer gericht op zijn of haar carrière? Dan staat voor hen de professionele ontwikkeling en succes centraal. En ten derde, zijn er de mensen die hun werk zien als hun roeping. Het draait voor deze mensen vooral om persoonlijke ontwikkeling en dat ze met hun werk een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hun heen.


Stimuleer de werkethiek van werknemers: 3 tips

 Als werkgever kun je actie ondernemen om de motivatie en de productiviteit van je medewerkers te verhogen. Wij geven je drie praktische tips:

 

Ontwikkel een aangename werkomgeving

 Het ligt voor de hand, maar zorg voor een prettige werkomgeving voor medewerkers. Wanneer een medewerker zich op zijn of haar gemak voelt op het kantoor, heeft dat meteen invloed op diens productiviteit. Om een aangename werkplek te creëren kun je allereerst kijken naar wat je medewerkers nodig hebben. Werken ze beter in stilte? Zorg dan bijvoorbeeld voor stilteruimtes. Of richt aparte ruimtes in voor overleg of om te brainstormen. Ook de aanwezigheid van planten, een goede klimaatregeling en comfortabele stoelen dragen bij aan een fijne werkomgeving op kantoor. Kijk naar wat je mensen nodig hebben en zorg ervoor dat ze zich meer thuis voelen op kantoor.


Bied ruimte voor flexibiliteit

Sinds de coronapandemie en het vele thuiswerken zijn de lijnen tussen kantoor en privé vervaagd. Medewerkers hebben de voordelen gezien dat het nieuwe werken met zich meebrengt. Flexibiliteit qua werkuren of om het werk op een andere locatie uit te voeren, kunnen een positieve boost geven aan de arbeidsethiek van medewerkers. Kijk in overleg wat er mogelijk is om meer flexibiliteit te creëren voor je medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Creëer een positieve werkcultuur

Het dagelijkse koffiemoment is nog steeds belangrijk om het onderlinge contact tussen medewerkers te behouden. Met het hybride werken binnen een organisatie verlies je dergelijke momenten. Toch kunnen collega’s goed met elkaar in contact blijven en elkaar op de hoogte houden van hun dagelijkse werkzaamheden via Slack, Whatsapp of Zoom. Kijk ook eens naar de mogelijkheden van een digitale borrel of een digitaal sportuurtje om de onderlinge band tussen medewerkers warm te houden. Onderlinge betrokkenheid bij collega’s en de organisatie maakt dat een medewerker waarde wil toevoegen. Het is een stimulans voor hun werkethiek.

Benieuwd naar onze opdrachten?