De meerwaarde van leiderschapsontwikkeling voor managers

 

Gelet op de huidige krapte van de arbeidsmarkt, is het voor veel organisaties belangrijk om medewerkers te behouden. Managers spelen een belangrijke rol binnen de organisatie. Om de organisatie voor te bereiden voor de toekomst moeten ook succesvolle managers hun vaardigheden uitbreiden en verbeteren. Hoe kun je als werkgever managers in hun kracht zetten, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een inspirerend leider?

 

Onderzoek van McKinsey & Company toont aan dat ruim 90 procent van de werkgevers meerwaarde ziet om te investeren in leiderschapsontwikkeling. Daarnaast toont het onderzoek dat voor velen – ruim 80 procent – sterk leiderschap het verschil kan maken binnen een organisatie. Toch geeft in het onderzoek meer dan de helft van de bedrijven aan dat het niet zeker is dat leiderschapsontwikkeling positieve resultaten zal brengen.

Wat is leiderschapsontwikkeling?

 

Leiderschapsontwikkeling is niets anders dan de groei die de manager binnen het bedrijf maakt. Het is belangrijk dat de manager zijn of haar kennis en skills opfrist, zodat zij alle teamleden beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Met leiderschapsontwikkeling kunnen managers – en in het verlengde de teamleden- meer richting geven over hun professionele loopbaan.

 

 

Wat is goed leiderschap?

 

Naast gedegen kennis moet een goede manager bij iedere beslissing met meerdere factoren rekening houden:

 

●     Wat zijn de organisatiedoelstellingen?

●     Waarom willen we deze doelen bereiken?

●     Hoe bereik ik deze doelen?

●     Met welke teamleden werk ik naar dit doel toe?

Wat zijn de voordelen leiderschapsontwikkeling?

 

Iedereen ontwikkelt zijn of haar skills on the job. Daarnaast moeten werkgevers ook investeren in de ontwikkeling van leidinggevenden om zorg te dragen voor een toekomstbestendige organisatie. Uit onderzoek van Tias volgt dat doelgericht investeren in leiderschapsontwikkeling leidt tot betere prestaties van een bedrijf.

 

Steeds meer bedrijven kiezen voor werken op afstand of een vorm van hybride werken. Gelet op de laatste ontwikkelingen, is het slim om te investeren in leiderschapsontwikkeling. Wanneer steeds meer teams zelfstandig werken en hun werklast naar eigen inzicht indelen, neemt de behoefte toe aan mensen die deze verschillende teams binnen de organisatie weten te verbinden om samen te werken aan het gemeenschappelijke doel.

 

Inzet op leiderschapsontwikkeling levert doorgaans een verlaging van kosten op, verbetering van resultaten, groeiende efficiëntie en een prettige werksfeer. Wanneer managers leren om mensgericht leiding te geven, heeft de hele organisatie daar profijt van!

Wat levert leiderschapsontwikkeling concreet op?

 

Voor veel werkgevers is de belangrijkste vraag: wat levert leiderschapsontwikkeling concreet op? Het hangt ervan af waar je de nadruk op legt: kosten en winst of is er sprake van een verhoogde productiviteit wanneer je investeert in leiderschapsontwikkeling? Wanneer je inzet op leiderschapsontwikkeling levert het de volgende voordelen op:

 

Uniformiteit

 

Investeer in leiderschap om kennisdeling te bevorderen. Zo kun je ook de best practices binnen je organisatie centraliseren.

 

Medewerkersbetrokkenheid

 

Het is een handige manier om de bedrijfscultuur op een duurzame manier te beïnvloeden. Het is een uitgelezen kans om de belangrijkste pionnen binnen de organisatie samen te brengen.

 

Werknemersbetrokkenheid

 

Veel medewerkers haken af wanneer de manager traditionele managementtaken uitvoert. Denk hierbij aan het controleren van werkzaamheden of accorderen van processtappen. Een manager die werknemers verbindt met anderen of hun talenten inzet voor de groei van de organisatie stelt hen in staat om het best uit zichzelf te halen. Deze werknemers voelen zich sneller betrokken bij de organisatie.

 

Een manager die werknemers verbindt met anderen of hun talenten inzet voor de groei van de organisatie stelt hen in staat om het best uit zichzelf te halen.

Gerelateerde artikelen

96.png

Blog

5 tips voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer
Leestijd 5 min.

Van vergrijzing tot krapte op de arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid is een…

34.png

Blog

Wat is een flexibele schil en wat zijn de voordelen ervan?
Leestijd 5 min.

Een flexibele schil bestaat uit arbeidskrachten die samen de buitenste ‘schil’…

51.png

Blog

De digitale kenniskloof op de arbeidsmarkt
Leestijd 5 min.

Steeds meer traditionele banen verdwijnen door de toenemende digitalisering.…

63.png

Blog

Hebben werknemers recht op onbereikbaarheid buiten werktijd?
Leestijd 5 min.

Onder werktijd een uurtje sporten? Buiten de deur lunchen of je kinderen van…

16.png

Blog

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Leestijd 5 min.

Duurzame inzetbaarheid blijft voor veel werkgevers een belangrijk thema. Niet…

13.png

Blog Interview

Innovatie HRM: hoe stimuleer je dat binnen een organisatie?
Leestijd 7 min.

Innovatie HRM: het is misschien niet de meest voordehandliggende woordgroep,…

Trends voor 2023-min.png

Blog

De 5 HR-trends voor 2023
Leestijd 5 min.

De coronacrisis is voorbij en de arbeidsmarkt is weer volop in beweging. In 2022…

82.png

Blog

Wat is quiet quitting? En wat kun je er als werkgever tegen doen?
Leestijd 5 min.

Het is ogenschijnlijk een nieuwe trend op de arbeidsmarkt: quiet quitting. Bij…