blog
#binden
28.02.2022
Leestijd 3 minuten

Het tekort aan IT-professionals: mogelijke oplossingen

Digitalisering drukt een stempel op de maatschappij. Burgers, bedrijven en overheden handelen zaken digitaal af. In verschillende sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven worden IT’ ers steeds belangrijker. Toch blijft het voor organisaties lastig om openstaande IT-vacatures ingevuld te krijgen. Wat is de oplossing voor het nijpende tekort aan IT- specialisten in de markt?

Toename ICT-banen

Digitalisering drukt een stempel op de maatschappij. Burgers, bedrijven en overheden handelen zaken digitaal af. In verschillende sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven worden IT’ ers steeds belangrijker. Toch blijft het voor organisaties lastig om openstaande IT-vacatures ingevuld te krijgen. Wat is de oplossing voor het nijpende tekort aan IT- specialisten in de markt?

Het CBS meldt dat er 540.000 ICT’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn, waarvan 100.000 vrouwen.

In de afgelopen twee jaar zijn zelfs meer ICT-banen ontstaan dan voor de coronacrisis. De openstaande vacaturegraad is het hoogst voor de ICT-sector: 77 per 1.000 banen.

De stevige concurrentie van grote techbedrijven en de krapte op de arbeidsmarkt maken het moeilijk voor bedrijven om (jonge) IT’ers te vinden. Uit onderzoek van het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT blijkt dat de vraag naar IT-specialisten in de sectoren energie, chemie, gezondheidszorg en hightechsystemen en -materialen blijft toenemen, waarbij bedrijven hun groei belemmerd zien worden door het tekort aan ICT-personeel.

Tekort aan IT-specialisten

Dat veel bedrijven moeite hebben om IT-specialisten aan te trekken blijkt ook uit onderzoek van Circle8 onder 1.188 Nederlandse HR-(eind)verantwoordelijken. Een kwart van de respondenten stelt dat IT-vacatures op dit moment het moeilijkste zijn om in te vullen. Daarbij stellen twee derde van de ondervraagden dat goede IT’ ers cruciaal zijn voor hun organisatie. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat:

●      HR-verantwoordelijken een golf in de markt zien waarbij kandidaten steeds hogere eisen durven te stellen (37 procent);

●      HR-verantwoordelijken het niet kunnen vinden van geschikte IT-kandidaten als één van de grootste bedreigingen zien voor hun organisatie (27 procent);

●      HR-verantwoordelijken zien dat organisaties worstelen met een duidelijke recruitmentstrategie. Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan dat  organisaties op dit gebied te kort schieten of zelfs geen duidelijke wervingsstrategie voor IT’ ers hebben (27 procent).

De praktijk

 Hoe kunnen organisaties de juiste IT-specialisten naar zich toe trekken?

  • Aanpassen arbeidsvoorwaarden

 Het is belangrijk om de werkcultuur aantrekkelijk te maken voor zowel jonge IT-talenten als oudere en ervaren IT’ ers. Het aanpassen van arbeidsvoorwaarden is dan een optie. Denk hierbij niet alleen aan een hoger salaris, maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede werk-privébalans of ruimte voor nevenactiviteiten zoals vrijwilligerswerk.

  • Near- en offshoring

 Het is voor sommige organisaties mogelijk om een gedeelte van het werk uit te besteden aan een organisatie buiten Nederland. Bij nearshoring wordt het werk verplaatst naar buurlanden zoals Polen of Hongarije. Terwijl bij offshoring de helpende hand geboden wordt in landen zoals India en China. Detachering Externe inhuur is een handige (tijdige) oplossing wanneer je als werkgever niet aan de juiste mensen kan komen. Het biedt ruimte om de IT’er te vinden met de juiste skills en ervaring voor behoud van continuïteit van het project.

  • Detachering

biedt de optie om te zoeken op de juiste skills én ervaring. Een ‘Managed service provider’ is een uitgebreidere vorm van detachering. In dat geval zorgt een gespecialiseerd bedrijf voor marktanalyses, identificeren van kansen, werving, detachering en optimalisering van de externe schil.

  • Omscholen

 Door de digitalisering van de arbeidsmarkt zullen bepaalde banen verdwijnen. Omscholing is een structurele oplossing voor het tekort aan ICT-personeel. Denk hierbij aan het omscholen van werkzoekenden tot het inzetten van mbo-starters. De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) heeft, samen met partners, een plan opgesteld om gedurende vier jaar meer dan 36.000 mensen op te leiden en om te scholen, waarbij ruim 12.000 bedrijven worden betrokken.

Benieuwd naar onze opdrachten?