Wat is goed werkgeverschap?

 

Goed werkgeverschap houdt volgens de wetgeving in dat je je als werkgever goed dient te gedragen. Volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek is er sprake van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Dat wil zeggen dat zowel werkgever als werknemer verplicht zijn zich goed te gedragen. Maar wat houdt dit dan precies in? Als werkgever neem je de belangen van werknemers mee in keuzes die je maakt. Daarnaast betekent goed werkgeverschap dat je je aan een aantal grondbeginselen dient te houden. Door deze te volgen zorg je voor een veilige en prettige werkomgeving voor je werknemers.

 

De zes beginselen van goed werkgeverschap

 

De zes beginselen voor goed werkgeverschap kunnen de definitie van goed werkgeverschap een stukje duidelijker maken. Deze beginselen zijn slechts een basis, maar het is verstandig om als werkgever hier toch goed om van op de hoogte te zijn.

 

1. Zorgvuldigheidsbeginsel

Dit betekent dat je je als werkgever zorgvuldig gedraagt richting werknemers. Je overlegt met hen over te maken beslissingen en weegt hierbij niet alleen je eigen belangen, maar ook die van je medewerkers mee.

2. Gelijkheidsbeginsel

Je behandelt alle werknemers gelijk en maakt in geen enkel geval verschil tussen sekse, afkomst etc.

 

3. Vertrouwensbeginsel

Werknemers hebben bepaalde verwachtingen van hun werkgever en ze vertrouwen erop dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Zorg dat je dit vertrouwen niet schaadt.

 

4. Maak geen misbruik van je positie

Als werkgever mag je de sterkere positie die je hebt niet misbruiken. Laat werknemers in hun waarde en geef ze de kans op eigen inbreng in de organisatie.

 

5. Motiveer belangrijke beslissingen

Een ingrijpende beslissing, zoals het overplaatsen van een medewerker naar een andere afdeling, moet je als werkgever altijd goed kunnen onderbouwen.

 

6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Iedere werkgever moet een ongevallenverzekering hebben die schade van werknemers vergoedt na een ongeval op het werk, tijdens een personeelsuitje of een zakenreis.

Welke aspecten vallen nog meer onder goed werkgeverschap?

 

De definitie van goed werkgeverschap in het B.W. en de uitwerking van de grondbeginselen zijn een basis, maar definiëren niet alle kenmerken van goed werkgeverschap. Een goede werkgever zijn gaat verder dan dat. Het gaat over zorgen voor een veilige (en zo nodig aangepaste) werkomgeving, een prettige sfeer, werkgeluk en focus op duurzame inzetbaarheid van werknemers.

 

Deze verantwoordelijkheid ligt natuurlijk niet alleen bij jou als werkgever. Goed werkgeverschap hoort bij de volledige hrm-afdeling bekend te zijn en hoog op de agenda te staan.

 

 

Goed werkgeverschap in specifieke situaties

 

Goed werkgeverschap speelt zowel een rol in het dagelijkse reilen en zeilen van een organisatie, maar is juist ook heel belangrijk in bepaalde specifieke (wat minder prettige) situaties

Goed werkgeverschap bij ontslag

 

Goed werkgeverschap is bij ontslag van groot belang. Noodgedwongen afscheid moeten nemen van een collega is pijnlijk. Zorgen voor werknemers is een van de kernwaarden van goed werkgeverschap, dus ook bij ontslag is het belangrijk dit te blijven doen.

 

Bij ontslag op staande voet ben je verplicht om voldoende informatie te verzamelen en het principe van hoor en wederhoor toe te passen. Je moet een werknemer dus de kans geven om zijn of haar verhaal te vertellen. Doe je dit niet, dan kan een rechter besluiten dat er sprake is van slecht werkgeverschap en het ontslag terugdraaien. Goed werkgeverschap is dus des te belangrijk bij ontslag.

 

 

Goed werkgeverschap bij ziekte

 

Goedwerkgeverschap bij ziekte is ook belangrijk. Wordt een werknemer langdurig ziek, dan heb je als werkgever de plicht om tijdig de juiste stappen te zetten. Zorg voor een goed verzuimbeleid en ben op de hoogte van wat je in bepaalde situaties moet doen. Onderdelen van goed werkgeverschap bij ziekte zijn het proactief ondersteunen van de zieke medewerker, het re-integratiedossier op orde hebben en rekening houden met alle deadlines die zich voordoen in het proces.

Gerelateerde artikelen

33.png

Blog

Wat betekent flexibel inzetbaar op de werkvloer?
Leestijd 5 min.

Je werknemers zijn je dierbaar. Je wilt een goede werkgever zijn maar zult ook…

39.png

Blog

Zo vergroot je inclusiviteit op de werkvloer
Leestijd 5 min.

Inclusiviteit op de werkvloer wordt door steeds meer bedrijven hoog op de agenda…

29.png

Blog

Zo maak je een employee journey map
Leestijd 5 min.

Om de employee journey in jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen heb…

15.png

Blog

Arbeidsmobiliteit: alle ins en outs
Leestijd 5 min.

Van een krappe arbeidsmarkt tot een veranderend personeelsbestand: werkgevers…

Wetgeving-min.png

Blog

Wet DBA: handige checklist voor zzp’ers
Leestijd 3 min.

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ziet erop toe dat…

38.png

Blog

HR automatisering: zo houd je meer tijd over voor je medewerkers
Leestijd 5 min.

Succesvol ondernemen staat of valt met het vinden én houden van goede…

83.png

Blog

Welke 3 verzekeringen heb je als zzp’er nodig?
Leestijd 5 min.

Als zzp’er is het belangrijk om jezelf te beschermen tegen verschillende…

76.png

Blog

De belangrijkste punten uit de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Leestijd 5 min.

Het arbeidscontract is in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Het…