blog
#groeien
25.07.2023
Leestijd 2 minuten

Arbeidsmobiliteit: alle ins en outs

Van een krappe arbeidsmarkt tot een veranderend personeelsbestand: werkgevers kunnen op een duurzame manier hun werknemers in beweging krijgen door mobiliteit. Wat is nu arbeidsmobiliteit en hoe kan je het als werkgever toepassen?

Wat is arbeidsmobiliteit precies?

 

Mo·bi·li·teit (de; v) het zich verplaatsen; = beweeglijkheid. De letterlijke definitie van mobiliteit volgens de van Dale. Als we kijken naar de definitie van arbeidsmobiliteit, dan hebben we het ook over beweeglijkheid, maar dan op het gebied van werk. Daar waar mensen vroeger vaak hun hele leven op dezelfde plek werkten, is dat tegenwoordig helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Tijdens je leven ben je misschien een aantal keer van baan gewisseld. Of je bent doorgegroeid naar een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Alle positieveranderingen die werknemers in hun loopbaan doormaken vallen onder arbeidsmobiliteit. Binnen de definitie van arbeidsmobiliteit kennen we twee varianten:

 ●      Interne arbeidsmobiliteit: Deze vorm van mobiliteit staat voor groei van werknemers binnen een organisatie. Het is belangrijk dat interne arbeidsmobiliteit gestimuleerd wordt.

●      Externe arbeidsmobiliteit: Deze vorm van mobiliteit staat voor verplaatsing van werknemers tussen verschillende organisaties.

Waarom is arbeidsmobiliteit belangrijk?

Arbeidsmobiliteit is een proces dat zowel voor werknemers als werkgevers belangrijk is. Voor beide partijen is het waardevol om niet stil te staan maar te kunnen blijven groeien.

Arbeidsmobiliteit verhoogt werkgeluk, verlaagt ziekteverzuim, stimuleert mensen om zich te blijven ontwikkelen én stelt een organisatie in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen. Bedrijven die serieus inzetten op arbeidsmobiliteit weten vaker talent aan te trekken én te behouden.

 Arbeidsmobiliteit verhoogt werkgeluk, verlaagt ziekteverzuim, stimuleert mensen om zich te blijven ontwikkelen én stelt een organisatie in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen.

Arbeidsmobiliteit stimuleren

 Arbeidsmobiliteit is een hot issue. Als organisatie wil je waardevolle werknemers zoveel mogelijk in huis houden en de juiste mensen aantrekken op vrijgekomen posities. Mobiliteit staat dan ook hoog op menig HR agenda. Maar hoe leid je dit in goede banen? Dit doe je niet door mensen kost wat kost op één plek te houden, maar juist door mee te bewegen. Arbeidsmobiliteit stimuleren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

 ●      Waardering te uiten voor medewerkers, zowel in de vorm van een financiële beloning als met positieve woorden en oprechte aandacht.

●      Het bieden van scholing, training en coaching.

●      Het opstellen en opvolgen van individuele ontwikkelplannen.

●      Het waar nodig het in gang zetten van loopbaanbegeleiding en/of detachering.

●      Werknemers multifunctioneel inzetbaar te houden door bijvoorbeeld jobrotatie.

Benieuwd naar onze opdrachten?