blog
#groeien
27.11.2023
Leestijd 3 minuten

Een leven lang ontwikkelen: de voorwaarden van een leven lang leren-krediet

Vanwege digitalisering, globalisering en vergrijzing is de arbeidsmarkt voortdurend aan verandering onderhevig. Deze veranderingen zijn voor werknemers niet altijd te voorspellen. Toch is het slim om je kennis en vaardigheden continu bij te spijkeren. De overheid stimuleert werknemers om tijdens hun carrière door te blijven leren met het levenlanglerenkrediet. Hierdoor kunnen werknemers nog jaren actief blijven op de arbeidsmarkt. Je kunt er een studie of training naast je werk mee volgen. Maar wat houden de voorwaarden in?

Flexibiliteit en wendbaarheid zijn belangrijke eigenschappen om als werknemer gelijke tred te houden met toekomstige veranderingen en de concurrentie op de arbeidsmarkt. Door een leven lang te ontwikkelen, kun je als medewerker je skills up-to-date houden, zodat je de voortdurend veranderende arbeidsmarkt kunt bijbenen. Met een levenlanglerenkrediet kun je meteen in de studieboeken duiken. 

Wat is een levenlanglerenkrediet?

In 2017 introduceerde de overheid het levenlanglerenkrediet. Als je als werkende een opleiding wilt volgen en geen recht meer hebt op reguliere studiefinanciering, kun je gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet. Overigens is dit alleen van toepassing op  werkenden onder de 56 jaar.

Wanneer heb je recht op een levenlanglerenkrediet?

Als werknemer kun je het levenlanglerenkrediet gebruiken om een opleiding te volgen aan het hbo, mbo of de universiteit. Voor deze opleiding kun je een bepaald bedrag lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. De overheid verstrekt dit bedrag gedurende de hele opleidingsduur. Na afronding van de opleiding moet je het geleende bedrag met rente binnen 15 jaar terugbetalen.

De voorwaarden voor het levenlanglerenkrediet

Natuurlijk kan niet iedereen zomaar geld lenen. Om gebruik te kunnen maken van het krediet moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

·       Je volgt een erkende voltijd-,deeltijd- of duale opleiding aan het hbo of de universiteit. Of je volgt een voltijdse beroepsopleidende leerweg aan het mbo.

·       Je bent jonger dan 56 jaar.

·       Je college- of lesgeld wordt niet (volledig) betaald door een ander persoon of andere instantie.

Tip: Op de website van de overheid kun je gebruikmaken van een handige tool, de voorwaardenhulp, om te zien of je in aanmerking komt.
 

Hoeveel kun je lenen?

Het is mogelijk om jaarlijks een bedrag te lenen dat gelijkstaat aan het college- of lesgeld. De rente op deze lening is lager dan leningen van bijvoorbeeld een bank. Voor wettelijk collegegeld bedraagt het maximumbedrag €2.314,- voor hbo en universiteit, en €1.357 voor mbo in het studiejaar 2023-2024. Voor instellingscollegegeld of cursusgeld kun je tot een maximum van €11.570 voor hbo en universiteit en €6.785 voor mbo lenen in het studiejaar 2023-2024.
 

Aflossen van de lening

Natuurlijk moet je de lening terugbetalen. Dit hangt af van wanneer je de studie hebt afgerond of bent gestopt. Als je vóór 1 september stopt, begin je op 1 januari met terugbetalen. En als je na 1 september stopt, start de terugbetaling na vier maanden.

Je betaalt de lening terug over maximaal 15 jaar of binnen 35 jaar, afhankelijk van de regeling waaronder je valt. Elk jaar betaal je 12 procent van je inkomen en dat van je partner boven een bepaalde grens. Als je na 15 jaar niet alles hebt afgelost, wordt het resterende bedrag kwijtgescholden.
 

Tot slot

Talentontwikkeling is ook een cruciaal onderdeel van de TotalTalentFlow, de nieuwe kijk van Circle8 op human resources. Ga voor meer informatie naar de speciale webpagina over dit onderwerp.

Benieuwd naar onze opdrachten?