blog
#groeien
26.03.2024
Leestijd 3 minuten

Zijn vrouwelijke zzp’ers echt wel bezig met een inhaalslag?

Opvallende berichten dat vrouwelijke zzp’ers bezig zijn met ‘een inhaalslag’. Immers, van de 1.6 miljoen zzp’ers in Nederland is inmiddels bijna 40 procent vrouw, ‘een enorme toename’. De afgelopen tien jaar is er zelfs sprake van een stijging van 101 procent als het gaat om vrouwen die aan de slag gaan als zzp’er. Maar diezelfde tijd nam ook het aantal mannelijke zelfstandigen sterk toe. Die ‘inhaalslag’ (in aantallen) valt eigenlijk dus erg mee. Het zijn juist andere verschillen die opvallen.

Ondanks dat de afgelopen jaren het aantal vrouwelijke zzp’ers enorm is toegenomen, is de verhouding man-vrouw slechts marginaal gegroeid in het voordeel van de vrouwen. Waarbij er ook binnen de verschillende sectoren geen opvallende verschuivingen hebben plaatsgevonden: waar al de meeste vrouwelijke professionals aan de slag zijn (zorg, dienstverlening) vindt ook de grootste groei plaats, absoluut maar dus ook relatief.

Wat op het eerste gezicht minder logisch en daardoor juist opvallender is dat er een verschuiving plaats heeft gevonden in opleidingsniveau tussen vrouwelijke en mannelijke zzp’ers. Vrouwelijke zelfstandigen zijn (relatief) steeds vaker hoger opgeleid dan mannelijke zelfstandigen, vooral ook omdat het gemiddelde opleidingsniveau van de mannen de afgelopen 10 jaar niet is gestegen maar zelfs iets afnam.

In het licht van deze ontwikkelingen is het opmerkelijk dat de verdiensten van vrouwelijke zelfstandigen in het algemeen nog steeds achterblijven op die van hun mannelijke collega’s. Uit onderzoek van online bank KNAB blijkt dat hoogopgeleide vrouwen die werkzaam zijn als zzp’er 13 procent minder verdienen dan hoogopgeleide mannelijke zzp’ers.

In het verlengde daarvan bestaan er ook bij de opbouw van hun pensioen grote verschillen. Vrouwelijke zzp’ers leggen bijna 30 procent minder in op hun pensioenrekening dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek vanBright Pensioen. Dat verschil heeft volgens Karin Jakobsen, directeur van Bright, niet alleen te maken met het feit dat vrouwelijke zzp'ers minder verdienen en dus ook minder opzij kunnen zetten. Het heeft ook te maken met het feit dat vrouwen vaker zorgtaken op zich nemen en dus minder uren kunnen werken.

Toch zijn vrouwen die in sectoren werken waar ze minder loon krijgen als zzp’er doorgaans tevreden met het salaris dat ze krijgen. 65 Procent van de ondervraagden is blij met het uurtarief dat ze ontvangen. Voor de zelfstandigen die niet tevreden zijn, loont het om aandacht te besteden aan de onderhandelingsvaardigheden. Uitonderzoekvan Felice van Berendschot van de Universiteit van Tilburg kwam naar voren dat vrouwen het meeste kans maken op een hoger tarief als ze onderhandelen met een vrouw. Hoe meer vrouwen dus plaatsnemen in de directie, hoe groter de kans op een einde van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Bovendien blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Plan Bureau dat het instellen van eenvrouwenquotumwerkt om meer vrouwen in dienst te krijgen van beursgenoteerde bedrijven. Wel is er nog flink wat werk te verzetten. Slechts 1 op de 5 bedrijven voldoet aan het quotum.

Er is één sector waar vrouwen niet inleveren op loon: de IT-sector. Dat is ook de sector met het hoogste uurtarief. In de ICT en zakelijke dienstverlening is het gemiddelde tarief 100 euro per uur. De gemiddelde jaaromzet in deze sectoren liggen tussen de 120.000 en 140.000 euro.  ICT is ook een sector met flinke tekorten. Sterker nog: het is de sector waar het personeelstekort het grootst is. Er is vooral vraag naar softwareontwikkelaars en security specialisten. Van de mensen die nu in de ICT werken, doen 81.000 mensen dat als zelfstandige. De verdeling tussen mannen en vrouwen in de ICT is als volgt: 83 procent is man, 17 procent is vrouw.

Bij bepaalde competenties, bepaalde skills, horen ook bepaalde voorwaarden. En daar heeft gender evenals andere verschillen tussen professionals natuurlijk niets mee te maken. Bij Circle8 hebben we dit vastgelegd in ons antidiscriminatiebeleid. En hebben we hele mooie opdrachtgevers met nog mooiere opdrachten beschikbaar:kijk zelf maar!