De belangrijkste veranderingen in 2023

 

Verhoging minimumloon

 

In 2022 zijn de meeste Nederlandse huishoudens geraakt door de stijgende energieprijzen en de inflatie. Dit heeft enerzijds invloed op de koopkracht van mensen, maar het leidt mogelijk ook tot betalingsproblemen bij werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met een laag inkomen. Daarom heeft het kabinet besloten om het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 in één keer met 10,15 procent te laten stijgen. Wat betekent dit voor werkgevers? Door de wijziging moeten werkgevers hogere loonkosten betalen. Daarnaast worden werkgeverspremies voor de werknemersverzekeringen duurder. Het is belangrijk dat je goed oplet dat je vanaf 1 januari 2023 het juiste minimumloon betaalt aan je medewerkers. Zo voorkom je onderbetaling en boetes.

CO2-registratieverplichting

 

De overheid wil in 2023 de CO2-uitstoot verminderen. Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgevers verplicht om de CO2-uitstoot van medewerkers te rapporteren. Let wel: het gaat om zakelijk verkeer of woon-werkverkeer. Het doel? Een verlaging van de CO2-uitstoot voor werkgerelateerde reizen door medewerkers.  De registratieplicht geldt voor ‘grote werkgevers’: wanneer er 100 of meer personen werken binnen je organisatie. Dan moet je jaarlijks gegevens aanleveren over het aantal kilometers voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Ook moet je vermelden welke vervoersmiddelen en brandstof medewerkers hiervoor gebruiken. Overigens hoef je dit niet zelf te berekenen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werkt aan een ondersteunend digitaal platform.

Wet werken waar je wilt

 

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2022 het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen. Het doel? De ‘Wet flexibel werken’ (Wfw) wordt aangepast wat betreft de regels voor verzoeken van medewerkers voor een andere arbeidsplaats. Medewerkers krijgen meer zeggenschap over de plek waar zij willen werken. Een werkgever kan een verzoek om structureel meer of minder thuis te werken alleen afwijzen als dit redelijk en billijk is. Nu kan je als werkgever nog een thuiswerkverzoek weigeren zonder dat je daar een geldige reden voor nodig hebt. Na de inwerkingtreding van de ‘Wet werken waar je wilt’, is het minder makkelijk om een thuiswerkverzoek af te wijzen. Overigens is het wetsvoorstel van toepassing op werkgevers met tien of meer medewerkers – kleine werkgevers zijn uitgezonderd. Naar verwachting treedt de Wet in 2023 in werking, maar de exacte datum is nog niet bekend.

 

Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding

 

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bedraagt al jaren €0,19 per kilometer. Per 1 januari 2023 wordt dit bedrag verhoogd naar €0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 naar €0,22 per kilometer. Werkgevers kunnen in 2023 dus €0,21 per kilometer vergoeden aan medewerkers zonder hierover loonheffing te betalen. Betaal je meer dan 21 cent per kilometer? Dan moet je over het meerdere loonbelasting betalen of het aanwijzen als eindheffingsloon binnen de vrije ruimte.

Wet wijziging toekomst pensioenen

 

In een arbeidsmarkt waar mensen vaak van baan wisselen werkt het huidige pensioenstelsel niet zo goed. De meeste pensioenfondsen hanteren namelijk een uitkeringsregeling waarbij de deelnemers een voorwaardelijke pensioensaanspraak krijgen. Alleen is het momenteel niet duidelijk wat deelnemers daadwerkelijk aan geld inleggen, welk vermogen zij opbouwen en wat dit zal opleveren. Daarnaast stijgt de levensverwachting en is er meer pensioengeld nodig, terwijl fondsen hun verplichtingen minder vaak kunnen nakomen. Met de ‘Wet wijziging toekomst pensioenen’ wil het kabinet deze problemen oplossen. Voortaan moeten alle pensioenfondsen een premieregeling gebruiken. Jonge en oude medewerkers gaan dezelfde pensioenpremie betalen en nemen deel in één collectieve pensioenpot. Het rendement wordt verdeeld over alle deelnemers van het pensioenfonds. De pensioenen kunnen straks makkelijker meebewegen met de economie. De nieuwe regels gelden van 1 juli 2023, als de wet door Tweede en Eerste Kamer komt. Er volgt een overgangsperiode die eindigt op 1 januari 2027. Op dat moment moeten alle aanpassingen van sociale partners en pensioenuitvoerders klaar zijn.

Gerelateerde artikelen

55.png

Blog

Wat is Vendor Management?
Leestijd 5 min.

Het vinden en beheren van extern talent vormt voor veel organisaties een grote…

89.png

Blog

Onderhandelen over een salarisverhoging: hoe doe je dat?
Leestijd 5 min.

De Nederlandse arbeidsmarkt kampt nog steeds met een krapte. Werkgevers zijn…

33.png

Blog

Wat betekent flexibel inzetbaar op de werkvloer?
Leestijd 5 min.

Je werknemers zijn je dierbaar. Je wilt een goede werkgever zijn maar zult ook…

44.png

Blog

Work from anywhere’ is de trend die blijft
Leestijd 5 min.

In de maanden dat corona hard toesloeg in New York, gaven een aantal daar…

31.png

Blog

Een duurzaam personeelsbeleid: dit heb je nodig!
Leestijd 5 min.

Een duurzaam personeelsbeleid is belangrijk. Op personeel moet je zuinig zijn.…

51.png

Blog

De digitale kenniskloof op de arbeidsmarkt
Leestijd 5 min.

Steeds meer traditionele banen verdwijnen door de toenemende digitalisering.…

interim-opdrachten.png

Blog

Is een interimopdracht de volgende stap in jouw carrière? 5 redenen om deze stap samen met Circle8 te nemen
Leestijd 3 min.

De juiste keuzes maken is belangrijk om je carrière vorm te geven. Lees verder…

7.png

Blog

Waarom is onboarding belangrijk?
Leestijd 5 min.

Met behulp van onboarding zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers snel en soepel…