Wat is een inclusieve werkcultuur?

 

In een inclusieve werkcultuur bestaat een team uit medewerkers met verschillende culturele of etnische achtergronden. Het kan gaan om autochtone Nederlanders, maar ook medewerkers met een migratieachtergrond waarbij familieleden buiten Nederland zijn opgevoed met een andere moedertaal. Ook kunnen er verschillen zijn tussen medewerkers in sociaaleconomisch achtergrond, leeftijd en opleidingsniveau. Een inclusieve werkcultuur biedt ruimte voor álle verschillen. Zo is er binnen een inclusieve organisatie minder kans op discriminatie op de werkvloer, omdat het een omgeving is waar medewerkers zich thuis voelen, erbij horen en zichzelf kunnen zijn.

 

 

Waarom is inclusie en diversiteit belangrijk?

 

Meerdere onderzoeken tonen aan dat organisaties beter financiële en maatschappelijke prestaties leveren wanneer ze medewerkers in dienst hebben met een gemengde culturele of etnische achtergrond. Toonaangevende techbedrijven zoals Apple, IBM, Netflix en Google plukken de vruchten van een inclusieve werkcultuur. Een inclusieve werkcultuur levert op de lange termijn de volgende voordelen op:

Meer innovatie en creativiteit

 

Wanneer een team bestaat uit medewerkers met verschillende (etnische) achtergronden, ervaringen en kennis zal het aantal innovatieve en creatieve ideeën stijgen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor het bedrijf. Medewerkers voelen zich vrij om hun ideeën met anderen te delen. Zo kan een organisatie zich onderscheiden op de markt met een beter (cultureel) imago vergeleken met de concurrenten die geen divers personeelsbestand hebben.

 

Gelukkige medewerkers

 

Mensen die werken in een omgeving die diversiteit en inclusie omarmt, zullen zich gelukkiger voelen op hun werkplek wat weer invloed heeft op het werk. Wanneer medewerkers gedijen binnen een inclusieve cultuur, zal het bedrijf floreren.

 

Een hogere omzet

 

Met een divers en inclusief personeelsbestand creëer je uiteindelijk een hogere omzet. Medewerkers die gelukkig zijn in hun functie komen eerder met goede ideeën, waardoor ook de productiviteit zal toenemen. Dit leidt dan weer tot succes binnen én buiten het bedrijf. De organisatie is dan in staat om zich te onderscheiden van concurrenten in de markt.

Wat kun je doen om diversiteit en inclusie op de werkplek te bevorderen?

 

Een inclusieve werkcultuur levert alleen maar voordelen op zowel voor de medewerker als de werkgever.

 

Aan de hand van de volgende drie aandachtspunten kun je aan de slag om een inclusieve werkcultuur te creëren binnen je organisatie.

 

Stel de juiste vragen

 

Het is belangrijk om je werkcultuur onder de loep te nemen. Zijn er onbewuste vooroordelen binnen de organisatie die je moet aanpakken? Maak medewerkers bewust van onderlinge verschillen. Waar kan de HR-afdeling mee beginnen om diversiteit en inclusie toe te passen?

Onderzoek het personeelsbestand

 

Heeft je organisatie diverse teams of moet je hier extra aandacht aan besteden? Hoe zit het met het wervingsproces? Kijk goed naar de taal van je vacatures en de website. Spreekt de tekst een brede doelgroep aan? Wie werkt er binnen de HR-afdeling? Let wel: niet ieder team krijgt te maken met dezelfde uitdagingen. Hanteer een nieuwsgierige en open benadering voor de ervaringen van werknemers, om zo betere initiatieven te ontwikkelen voor een diverse en inclusieve werkplek. Denk hierbij aan het aanpassen van de gedragscode, het integriteitsbeleid en de klachtenregeling.

 

Kijk of de werknemer past binnen de organisatiecultuur

 

Diversiteit binnen inhuur is belangrijk, maar kijk goed of de nieuwe medewerker kan bijdragen aan de cultuur. Vraag jezelf af: wat brengt hij of zij in mijn team wat ik nog niet heb? Welke vaardigheden, achtergrond en perspectieven hebben we nodig? Train en stimuleer vervolgens leidinggevenden in het leidinggeven aan een divers team, zodat ze om kunnen gaan met verschillen.

Gerelateerde artikelen

31.png

Blog

Een duurzaam personeelsbeleid: dit heb je nodig!
Leestijd 5 min.

Een duurzaam personeelsbeleid is belangrijk. Op personeel moet je zuinig zijn.…

71.png

Blog

Zorgt een vrouwenquotum voor een gelijk speelveld op de werkvloer?
Leestijd 5 min.

Binnen de top van het Nederlandse bedrijfsleven is er nog steeds een scheve…

59.png

Blog

Het belang van digitale vaardigheden voor ICT-professionals
Leestijd 5 min.

De digitalisering van onze maatschappij neemt in een rap tempo toe. Nederland is…

66.png

Blog

Hoe kunnen werkgevers het werkgeluk verhogen binnen de organisatie?
Leestijd 5 min.

Wat is werkgeluk? De ene werknemer hecht waarde aan geld en aanzien, terwijl…

28.png

Blog

Employee engagement: 5 tips - Huis van Talent
Leestijd 5 min.

Medewerkers die niet alleen hun werk doen, maar écht betrokken zijn bij je…

Nieuwe regels voor zzp'ers.png

Blog

Een leven lang ontwikkelen: de voorwaarden van een levenlanglerenkrediet
Leestijd 5 min.

Je bent nooit uitgeleerd. Het biedt zowel persoonlijke als professionele…

14.png

Blog

Strategische planning in 2021: de prominente rol van HR
Leestijd 7 min.

Hoewel we 2020 liever zo snel mogelijk vergeten, hebben we ook een aantal…

44.png

Blog

Work from anywhere’ is de trend die blijft
Leestijd 5 min.

In de maanden dat corona hard toesloeg in New York, gaven een aantal daar…