Nederland telt nu meer dan 1,2 miljoen zzp’ers.

 

Het is een grote groep werkenden op de arbeidsmarkt en steeds meer organisaties zetten zzp’ers in. Een goede arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is belangrijk voor het succes van de zzp’er binnen de organisatie. Goed opdrachtgeverschap speelt daar een belangrijke rol in.

 

Binnen de arbeidsmarkt is al decennialang het nodige onderzoek verricht naar de relatie tussen werkgever en werknemer (goed werkgeverschap). Alleen was er minder aandacht voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (goed opdrachtgeverschap). Uit onderzoek van ZiPconomy blijkt dat 54 procent van de organisaties goed opdrachtgeverschap ziet als het aansturen op een goede samenwerking waarin het leveren van betere prestaties het doel is. Terwijl 11 procent het zien als een middel om zelfstandigen aan zich te binden of bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van zzp’ers (9 procent).

Het belang van goed opdrachtgeverschap

 

Het goed opdrachtgeverschap blijft in ontwikkeling. Er is niet één definitie van goed opdrachtgeverschap. Met  goed opdrachtgeverschap kun je de juiste arbeidsvoorwaarden te creëren, waardoor de samenwerking met een zzp’er soepel verloopt. Wanneer je je als werkgever niet richt op goed opdrachtgeverschap snijdt je jezelf in de vingers:

 

Kennis

 

Externen brengen vaak specifieke kennis met zich mee waar je vaste werknemers van kunnen leren. Besteed voldoende aandacht aan de borging en overdracht van kennis.

 

Branding

 

Ben je aantrekkelijk genoeg voor talentvolle zzp’ers? Wanneer zzp’ers na afronding van het project opnieuw graag willen samenwerken levert het alleen maar voordelen op: een kortere inwerktijd en lagere wervingskosten.

 

Kosten

 

Kijk naar de duurzame inzetbaarheid van zzp’ers. Wanneer zzp’ers terugkeren houdt je de kosten in de hand in plaats van dat je telkens een hoge prijs betaalt omdat je niet de juiste mensen aan je organisatie kunt binden.

 

 

Hoe zorg je voor goed opdrachtgeverschap?

 

Aan de hand van de volgende aandachtspunten kun je als werkgever laten zien dat je een goede opdrachtgever bent:

1. Een goede overeenkomst

 

De basis in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de overeenkomst. Het is belangrijk om op een logische en heldere wijze de wederzijdse verplichtingen vast te leggen. Wat houdt dat concreet in? Een duidelijke omschrijving over wat de opdracht is, de duur van de opdracht en hoe hij uitgevoerd dient te worden. Daarnaast dienen  eveneens het tarief,  en de opzegtermijn beschreven te zijn. Ook afspraken over betalingstermijnen moeten worden vastgelegd.

 

2. Creëer een veilige omgeving

 

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook op kantoor moet er veilig en gezond gewerkt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan ergonomische bureaustoelen en goed geventileerde ruimtes. Het is slim om voorafgaand aan de opdracht aan externen te vragen wat zij nodig hebben om hun werk op een goede en veilige manier te kunnen uitoefenen.

 

3. Houd de werkdruk in de gaten

 

Een goede opdrachtgever houdt rekening met verschillende factoren die mogelijk werkstress - voor zowel werknemer als zzp’er - kunnen opleveren. Hoge eisen, een onrealistische planning of een krap budget kunnen onnodige werkstress opleveren. Zorg dat ook voor externen de werkdruk redelijk is.

 

4. Open en effectieve communicatie

 

Het is belangrijk dat je medewerkers betrokken zijn bij de organisatie. Zorg ook voor zelfstandigen voor een goed onboarding-proces en betrek ze bij de organisatie. Vaak zijn zzp’ers geen onderdeel van de interne communicatie binnen het bedrijf. Zo zijn ze niet altijd op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen binnen de organisatie, terwijl het wel belangrijk is voor hun werk of ze langere tijd aan het bedrijf verbonden zijn. Zorg ook voor een duidelijke communicatie naar externen toe.

 

5. Exitmanagement

 

Bewaak deadlines en zorg voor een goede overdracht. Kijk naar de mogelijkheden van een exitinterview. Hij of zij heeft veel gezien en gehoord binnen de organisatie, ook buiten diens opdracht. Dit kan nuttige informatie zijn om het werkproces binnen de organisatie te verbeteren.

Gerelateerde artikelen

40.png

Blog

Wat is medewerkerstevredenheid en hoe verhoog je deze?
Leestijd 5 min.

Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Inzetten op een hoge…

ZZP'er.png

Blog

Hoe ga je om met vakanties als zzp’er?
Leestijd 3 min.

Vakanties zijn niet alleen bedoeld voor werknemers in loondienst. Ook als zzp’er…

ondersteuningsbehoefte_-min.png

Blog

Wat zijn de voordelen van een Leven Lang ontwikkelen (LLO)?
Leestijd 5 min.

Nieuwe technologieën ontwikkelen zich razendsnel, de pensioenleeftijd schuift…

78.png

Blog

Waarom modern werkgeverschap steeds populairder wordt
Leestijd 5 min.

Modern werkgeverschap is een hot topic. Steeds meer bedrijven gaan op zoek naar…

48.png

Blog

Wat betekent het nieuwe werken?
Leestijd 5 min.

Het nieuwe werken betekent: geen gesprekken bij het koffieapparaat maar via…

employer branding-min.png

Blog

Hoe versterk je jouw employer branding?
Leestijd 5 min.

Het is belangrijk om, voordat je aan de slag gaat met employer branding, je…

96.png

Blog

5 tips voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer
Leestijd 5 min.

Van vergrijzing tot krapte op de arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid is een…

competenties voor professionals-min.png

Blog

Wat zijn de belangrijkste competenties voor professionals?
Leestijd 5 min.

Door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt kunnen professionals makkelijker…