Wat is AI?

 

Ar-ti-fi-ci-al- in-tel-li-gence (de; v(mm): kunstmatige intelligentie). De letterlijke definitie volgens de Van Dale. Artificial intelligence wordt vaak afgekort tot AI. Met AI kan een machine of een programma menselijke vaardigheden vertonen – zoals redeneren, leren en plannen. Het intelligente gedrag wordt in een machine geprogrammeerd. Uit onderzoek blijkt dat slechts 43 procent van de Nederlanders weet dat AI verband houdt met algoritmes. Kort gezegd, AI maakt het voor technische systemen mogelijk om met algoritmes berekeningen uit te voeren met data om zo waardevolle informatie te genereren.

AI en recruitment

 

Binnen het HR-vakgebied biedt AI kansen voor organisaties. Dagelijks moeten HR-professionals een enorme hoeveelheid data analyseren, en op basis daarvan de juiste beslissingen nemen. Denk hierbij aan data uit online profielen, cv’s tot assessments. Met AI kunnen HR-professionals het recruitmentproces vergemakkelijken door repetitieve taken te elimineren en het aannemen van werknemers te versnellen.

Hoe werkt AI in recruitment precies?

 

Binnen de branche wordt onderscheid gemaakt tussen ‘rule-based AI’ en ‘machine learning AI’.

 

Rule-based AI

 

Dit is kunstmatige intelligentie gebaseerd op (vooraf) vastgestelde feiten en regels. Bijvoorbeeld recruitmentsoftware die een voorselectie maakt van online kandidaatinformatie die past bij de vacature.

 

Machine learning AI

 

Dit is complexer, omdat AI op basis van bekende menselijke uitkomsten ‘leert’ deze uitkomsten te voorspellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over succesvolle medewerkers (outcome). Op basis daarvan gaat het algoritme door alle data om potentiële kandidaten te selecteren die de grootste kans hebben op succes. Het is minder makkelijk om te achterhalen hoe AI tot het resultaat is gekomen. De meeste organisaties zetten rule-based AI in binnen het recruitmentproces.

 

Het is de taak van HR-professionals om alle informatie te vergaren aan het begin van het proces. Zo moeten zij de juiste vragen stellen aan bijvoorbeeld leveranciers en managers om weloverwogen beslissingen te maken. Denk hierbij aan vragen zoals waarop is de AI-output gebaseerd?

Wat zijn de voordelen van AI?

 

Organisaties die AI inzetten binnen het recruitmentproces zien de volgende vier voordelen:

 

1. Verhoging productiviteit recruitmentafdeling

 

HR-professionals kunnen met AI kandidaten efficiënter screenen, waardoor ze meer tijd overhouden voor strategische dienstverlening.

 

2. Verbetert de cultuurmatch

 

Met AI draag de HR-afdeling zorg voor de juiste fit tussen organisatie en de kandidaat. Immers: AI kan succesfactoren identificeren van succesvolle (vaste) werknemers en aan de hand van de beschikbare data potentiële kandidaten screenen. Bij deze interviews ligt de focus op bijvoorbeeld gezichtsexpressie, de woordkeuze, manier van spreken, en meer. Dit kan inzichten bieden in gedrag, soft skills en leervermogen.

 

3. Objectief selecteren door ‘unbiased’ keuze

 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen bevooroordeeld zijn. Door het gebruik van AI in de selectieprocedure neemt het menselijke vooroordeel af. In verschillende sectoren hebben organisaties – nog steeds- geen divers personeelsbestand. Het onbevooroordeeld oordelen met behulp van AI kan leiden tot een meer diverse en inclusiever personeelsbestand voor je organisatie. Voorwaarde voor succes is wel dat de AI getraind is aan de hand van een divers en inclusief bestand.

 

4. AI haalt meer waarde uit alle beschikbare data

 

Je kunt meer beschikbare data gebruiken om een kandidaat te screenen met AI. Naast de informatie die de kandidaat zelf ter beschikking stelt, kun je ook data gebruiken van openbare sociale media profielen. HR-professionals kunnen met AI duizenden cv’s screenen om de beste kandidaten te selecteren, en het recruitmentproces efficiënter laten verlopen. Toch blijft de uiteindelijke match tussen werkzoekenden en werkgevers nog steeds een menselijke beslissing.

Gerelateerde artikelen

78.png

Blog

Waarom modern werkgeverschap steeds populairder wordt
Leestijd 5 min.

Modern werkgeverschap is een hot topic. Steeds meer bedrijven gaan op zoek naar…

Werkgeluk.png

Blog

Hoe draag je als opdrachtgever bij aan werkgeluk?
Leestijd 4 min.

Weet jij waar je tijdelijke krachten waarde aan hechten? Als opdrachtgever heb…

19.png

Blog

Hoe werkt talent management in de praktijk?
Leestijd 5 min.

Het succes van elke organisatie staat of valt met getalenteerde werknemers. Voor…

36.png

Blog

Een (on)gelijk speelveld: flexwerk op de Nederlandse arbeidsmarkt
Leestijd 5 min.

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is het aantal flexwerkers in de laatste decennia…

67.png

Blog

Hoe zet je vendor management in voor je organisatie?
Leestijd 5 min.

Krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering, en de eeuwige zoektocht naar…

8.png

Blog Interview

Talentontwikkeling: Effectiever werken vanuit talenten en rollen
Leestijd 5 min.

Organisaties zijn naarstig op zoek naar talent. De spoeling op de arbeidsmarkt…

79.png

Blog

Circle8 kiest voor Total Talent Flow
Leestijd 5 min.

Circle8 kiest voor ‘Total Talent Flow’ (TTF). | ZiPconomy Werf& – Webinarweek…

96.png

Blog

5 tips voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer
Leestijd 5 min.

Van vergrijzing tot krapte op de arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid is een…