blog
08.03.2023
Leestijd 2 minuten

Veiligheidsregio’s kiezen voor Circle8

De samenwerkende Veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek (VRGV) en Flevoland (VRF) sluiten raamovereenkomst tot het verlenen van intermediaire en brokerdiensten voor het inhuren van derden met Circle8.

Brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en risico- en crisisbeheersing. Circle8 gaat alle intermediaire en brokerdiensten inzetten die nodig zijn om aan de uitoefening van deze belangrijke taken door de samenwerkende veiligheidsregio’s te kunnen voldoen.

Samenwerking

De Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland (VRFGV) werken al sinds 2019 officieel samen aan de veiligheid en gezondheid van hun inwoners. Met deze samenwerking willen beide veiligheidsregio’s de kwaliteit verhogen en de organisatorische en financiële kwetsbaarheid verkleinen. Zo kunnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de regionale grenzen heen. 

En vanaf deze maand werken beide Veiligheidsregio’s dus ook samen met Circle8. Waarbij de initiële brokerrol uiteindelijk ingevuld wordt als een volwaardige Managed Service Provider. Circle8 verzorgt daarmee het hele recruitmentproces. Concreet betekent dit voor de Veiligheidsregio’s het inhuren van de beste en meest geschikte adviseurs, projectleiders en specialistische kennis, het borgen van rechtmatigheid van de inhuur van personeel boven schaal 9 en het vereenvoudigen van het administratieve proces c.q. het beperken van de administratieve lasten.

‘Na de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is deze samenwerking een prachtige uitbreiding van onze snel groeiende MSP-dienstverlening‘, aldus Martin Westerhof, Directeur MSP van Circle8.

Overeenkomst

De maximale waarde van raamovereenkomst  is vastgesteld op € 13.650.000 en heeft een looptijd van vier jaar. Meer weten of vragen over onze samenwerking met VRFGV? Stuur een bericht naar Martin Westerhof of bel 030-6001500.