02.04.2024
Leestijd 2 minuten

De Bevelanden en Circle8 hebben een raamovereenkomst gesloten voor de inhuur van externe professionals

Zes samenwerkende organisaties onder de naam ‘De Bevelanden’ hebben een raamovereenkomst gesloten met Circle8 voor de inhuur van extern personeel.

In de praktijk betekent dit dat Circle8 de (tijdelijke) vanaf 1 april de inhuur van externen (gedetacheerden en zzp’ers) voor deze verschillende deelnemende organisaties binnen het samenwerkingsverband gaat verzorgen:

-Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden;

-Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO);

-gemeente Goes;

-gemeente Kapelle;

-gemeente Noord-Beveland;

-gemeente Reimerswaal.

"Weer een prachtige opdrachtgever binnen onzeMSP-dienstverlening. En ook weer een mooie uitbreiding van onze steeds groter wordende impact binnen de gemeentelijke sector. Ondanks de onderlinge samenwerking hebben de verschillende deelnemers hun eigen identiteit, zijn ze stuk voor stuk bijzonder. Zo zullen we ze ook bedienen en ontzorgen om samen door te kunnen groeien,” aldus Martin Westerhof, directeur MSP van Circle8.

Inhuurdesk

Voor verschillende afdelingen binnen de afzonderlijke deelnemende organisaties (Deelnemers) wordt jaarlijks gebruik gemaakt van de inzet van personeel dat niet in loondienst is, ofwel extern personeel. Circle8 richt hiervoor een zogenaamde Inhuurdesk in waar afhankelijk van de behoefte extern personeel wordt ingehuurd. In de praktijk betekent dit totale ontzorging op het gebied van inhuur, bijvoorbeeld ook door te helpen de vraag goed te formuleren of te adviseren over mogelijkheden op de tijdelijke arbeidsmarkt. De inhuurdesk is daarmee een ‘single point of contact’ wat tevens fungeert als aanspreekpunt voor derden (ZZP’ers, overige stakeholders).

Speciale website

Met de start van de raamovereenkomst is ook een speciale website gelanceerd: https://debevelanden.circle8.nl/

Een praktische en centrale plek voor alle zelfstandig professionals en leveranciers. Want naast algemene informatie over de opdrachtgever(s) vind je hier altijd een actueel aanbod van de opdrachten terug.

De overeenkomst

De Raamovereenkomst start per 1 april 2024 en heeft een vaste looptijd van drie jaar. De Overeenkomst kan door opdrachtgever onder gelijkblijvende condities en voorwaarden drie keer worden verlengd voor de duur van één jaar. De raamovereenkomst heeft een totale en maximale waarde van € 46.000.000 exclusief BTW over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties.

Meer weten, vragen misschien? Neem een kijkje op despeciale website over onze samenwerking ‘De Bevelanden’: of stuur een bericht via ons contactformulier.