blog
02.01.2024
Leestijd 1 minuten

DJI, JIO, NFI en Justis sluiten raamovereenkomst met Circle8

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Justitiële ICT-organisatie (JIO), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de screeningsautoriteit Justis hebben Circle8 geselecteerd voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals.

In totaal zijn met 6 opdrachtnemers raamovereenkomsten afgesloten: naast Circle8 zijn ook Cimsolutions, Seven Stars, Quest4, Synprofs en Harvey Nash (i.c.m. Bergler Nederland) geselecteerd. Deelnemers NFI en Justis nemen pas vanaf 1 oktober 2024 deel aan de raamovereenkomsten vanwege lopende overeenkomsten welke eindigen per 30 september 2024.

Peter Gram, directeur intermediaire dienstverlening bij Circle8: “Deze gunning is een voortzetting van onze lopende overeenkomst met DJI, een mooie bevestiging van de kwaliteit van onze dienstverlening. We kijken er naar uit deze dienstverlening na de zomer uit te breiden richting NFI en Justis.”

De raamovereenkomsten gaan in per 1 maart 2024, hebben een looptijd van 4 jaar en in totaliteit een maximale waarde van 390 miljoen euro (plafondbedrag) exclusief btw. Vragen, opmerkingen:stuur ons een berichtvoor meer informatie over onze dienstverlening voorDJI,JIO,NFIen/ofJustis. Of neem direct contact op met Ronald Hazenkamp.