blog
07.09.2023
Leestijd 1 minuten

Raamovereenkomst met het CAK

Het CAK heeft Circle8 geselecteerd voor de exclusieve inhuur van ICT-personeel: deze maand zijn de handtekeningen gezet onder een meerjarige samenwerkingovereenkomst.

Het CAK int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) en betaalt vervolgens de verschillende zorgaanbieders uit. Daarnaast voert de overheidsinstantie ook regelingen uit voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen, zodat mensen met een betalingsachterstand, onverzekerden, gemoedsbezwaarden, vreemdelingen en mensen in het buitenland toegang tot zorg houden. Zo wordt bijgedragen aan de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg.

Ter ondersteuning van de IT-organisatie maakt het CAK gebruik van extern talent. “Samen met een consortium aan strategische partners, gaat Circle8 elke vraag naar tijdelijk IT-personeel invullen voor het CAK. Circle8 verzorgt de complete afhandeling van aanvraag, werving, contractering en beheer van extern IT-talent,” aldus Peter Gram, Directeur overheid bij Circle8.

Overeenkomst

De raamovereenkomst is ingegaan op 14 augustus en heeft een looptijd van 29 maanden. Na deze periode heeft het CAK het recht de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden eenmaal met een periode van één jaar te verlengen tot en met uiterlijk 31 december 2026.

 Meer weten over onze dienstverlening? Vragen misschien? Stuur een bericht via ons contactformulier.