#aanbestedingen
25.01.2024
Leestijd 2 minuten

Circle8 heeft aanbesteding voor de inhuur van ICT-professionals van het ministerie EZK/LNV gegund gekregen

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) (exclusief DICTU) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Staatsbosbeheeren (optioneel) de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) hebben Circle8 en haar consortiumpartners met nog zeven andere leveranciers geselecteerd als een van de voorkeursleveranciers voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals.

Het doel van de aanbesteding is volgens de ministeries ‘om kwalitatief goede ICT-Professionals tegen een marktconform tarief in te huren voor tijdelijke opdrachten ten behoeve van de ministeries’. De Raamovereenkomst gaat in op 15 februari 2024, heeft een looptijd van maximaal vier jaar voor het totaal van acht raamovereenkomsten en een maximale totale opdrachtwaarde (plafondbedrag) van € 576.660.000 exclusief btw.

“Deze mantelovereenkomst is een continuering van een langlopende samenwerking met het ministerie in verschillende samenstellingen die inclusief onze voorganger De Staffing Groep al vanaf 2008 loopt: echt iets om trots op te zijn!”, aldus Peter Gram, Directeur Overheid bij Circle8.

Sinds 2017 is het ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een optimaal ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland.

Meer weten over onze raamovereenkomst met EZK/LNV? Vragen misschien? Neem dan contact op via ons contactformulier of stuur een mailbericht naar Edwin Souwer.