Testengineer (VNR-50918)

 • Amersfoort
 • 12 maanden
 • 36 | week
 • 30 dec 2022
 • 07 dec 2022

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Over deze opdracht

Let op: dit betreft een deta-vast aanvraag


 • Uitvoeren van technische (keten) tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen)
 • Ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur
 • Definiëren van testplannen en testcases in Azure DevOps-webportal t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests
 • Vastleggen en beoordelen van testresultaten
 • Administreren bevindingen (in Azure DevOps) en opstellen van testrapporten
 • Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie
 • Het adviseren van (scrum)ontwikkelteams m.b.t. testen
 • Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces.


Extra info i.v.m. Detavast:

Na 12 maanden heeft de kandidaat zich ontwikkeld en heeft:

TMAP testengineer certificering gehaald.

Alle uitvoerende taken van een testengineer succesvol uitgevoerd

Kennis en ervaring opgedaan om de applicaties zelfstandig te kunnen testen.

Deze ontwikkeling zal na 12 maanden worden geevalueerd. Mede op basis hiervan zal worden besloten of de kandidaat wel/niet in vaste dienst kan treden.


Achtergrond opdracht:

De Sectie Systeemontwikkeling en Integratie binnen de afdeling Landgebonden IT bij het JIVC ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project.


De test engineer ELIAS maakt deel uit van een multifunctioneel team tijdens een op Agile wijze uitgevoerd ontwikkeltraject. Hierbij kan het zijn dat (functionele) requirements, ontwerpdocumentatie en testdocumentatie niet altijd als uitgangspunt gebruikt worden. De testen hebben een gemiddeld tot bovengemiddeld technisch karakter. De werkzaamheden worden verricht in eenn team bij LGIT/SO&I in Amersfoort dat software ontwikkelt voor het project ELIAS. De test engineer ELIAS maakt deel uit van een multifunctioneel team tijdens een op Agile wijze uitgevoerd ontwikkeltraject. Niet alleen moeten de eindproducten beoordeeld worden, maar moeten ook de eventuele tussenproducten getest worden, dit meestal onder tijdsdruk. Hierbij kan het zijn dat (functionele) requirements, ontwerpdocumentatie en testdocumentatie niet altijd als uitgangspunt gebruikt worden. De testen hebben een gemiddeld technisch karakter. ELIAS is een gedistribueerde commando ondersteunende applicatie voor gebruikers op compagnies en bataljons niveau.


De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met overige ontwikkel- en testteams (deels burger, deels militair personeel) en de gebruikersorganisatie. 


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 1 jaar ervaring in het uitvoeren van functionele en technische testen
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare technische ervaring op het gebied van Microsoft producten Windows 7 en 10. Met technische ervaring wordt bedoeld: Installatie, registry, policies, rechten
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met gebruik van TFS 2015/2017 testmanager of AzureDevops
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met testen in een Agile/scrum ontwikkeltraject
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare evaring (lezen en schrijven) met C#.net
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met radiocommunicatiesystemen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het ontwerpen en definiëren van complexe (gedistribueerde netwerken) keten testscenario's
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met hardware/software integratie en verscheidenheid aan randapparatuur.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met datadistributie en protocollen (TCP-IP)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met gedistribueerde peer to peer gegevens verwerking.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met GIS georiënteerde applicaties
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van ICT

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 7 december 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.