Sr systeemontwikkelaar (VNR-51083)

 • Huis ter Heide
 • 9 maanden
 • 36 | week
 • 28 nov 2022
 • 16 jan 2023

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

WERKZAAMHEDEN


1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:

 • Het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken; 
 • Het doen van aanbevelingen;
 • Het ontwerpen informatiefuncties;
 • Het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;
 • Het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen
 • Het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;
 • Het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;
 • Het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;
 • Het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;
 • Het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;
 • Het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer

2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:

 • Het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;
 • Het beheren van systeemtestplannen;
 • Het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;
 • Het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;
 • Het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;
 • Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;
 • Het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;
 • Het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;

3. Analyseert en lost storingen op, door:

 • Het analyseren van problemen in informatiesystemen;
 • Het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;
 • Het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;
 • Het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;
 • Het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;
 • Het bewaken van de voortgang.

4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:

 • Het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;
 • Het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;
 • Het onderhouden van gebruikershandleidingen;
 • Het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;
 • Het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen.

Achtergrond opdracht

Binnen het JIVC bestaat de afdeling Generieke IT & Infra (GIT&Infra) en deze is samen met de andere afdelingen van de functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering, gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties t.b.v IAM software. De afdeling is daarnaast ook verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen. 


De IAM Realistatie-team is onderdeel van de unit Identiy Management van de sectie Beveiliging. Binnen IDM wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken;

 • SailPoint IIQ
 • IBM Security Suite
 • C#.Net
 • T-SQL
 • ASP.NETCore
 • Angular 2+
 • Visual Studio
 • MS SQL Server
 • MySQL
 • Java/ Beanshell en Javascript
 • Scrum en Agile werkwijze

Functie eisen

 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van en werkervaring met computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeer talen
 • Kandidaat heeft aantoonbare programmeerervaring (inclusief compileren, testen en implementeren) op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van kwaliteitsborging
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met ITIL
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding.

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met computerapperatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis en werkervaring in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis en werkervaring in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en/of Prince ll Methodieken
 • Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het werken in een team.


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 januari 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.