Projectmanager Kenter 5FTE (VNR-50114)

 • Thuis
 • 12 maanden
 • 40 | week
 • 01 dec 2022
 • 29 dec 2022

Over de organisatie

Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland. Let op! - Er kan gevraagd worden om een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaten zelf. - Een screening kan onderdeel van de procedure zijn.

Over deze opdracht

Kenter groeit! Daarom zoeken wij nieuwe collega's in de rol van projectmanager voor de locaties Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en Duiven.


Ontwerp

Ontwerpt nieuwe installaties en/of netten of technische aanpassingen en/of innovaties hiervoor op het eigen vakgebied aan de hand van (ontwerp)normen en binnen budget, om het technisch functioneren van installaties te behouden en te optimaliseren. Dient vergunningaanvragen in bij betreffende instanties, teneinde het ontwerp volgens normen en standaarden te kunnen implementeren.


Projecten

Stelt standaarden op en beslisregels aan de hand van wettelijke regelingen en praktijksituaties, teneinde een correcte technische realisatie van een installatie te waarborgen. Draagt zorg voor de inbreng van beheers- en onderhoudsaspecten, binnen de opgestelde projectspecificaties, ten einde het project naar tevredenheid af te ronden.


Projectleiding/uitvoering

Leidt projecten, monitort, coördineert en toetst de technische, financiële en kwalitatieve uitvoering en oplevering van de (teamoverschrijdende) werkzaamheden en/of projecten, teneinde de uitvoerbaarheid, de kwaliteit en tijdigheid te waarborgen.


Advies

Geeft advies aan interne en externe klanten op basis van gemaakt ontwerp, onderhoudsproces en/of onderhoudsplannen om hen in staat te stellen beslissingen te nemen over de investeringen, onderhoudscycli, organisatie en/of concepten.


In- en contacten

Bouwt actief contacten op met interne en externe partijen en onderhoudt deze ten einde op de hoogte te blijven van relevante technologische ontwikkelingen, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en een context te creëren waarin het proces en/of project optimaal kan verlopen.


Arbo, milieu en veiligheid

Maakt VGWM plannen, binnen de hiervoor geldende met veiligheids-, arbo en milieu aspecten, teneinde een veilige werksituatie te garanderen.


Commerciële aspecten

Ondersteunt verkoop bij het afsluiten van offertes en dienstverleningsovereenkomsten, bewaakt de naleving van een offerte en/of dienstverleningsovereenkomst, teneinde de opdracht te verkrijgen en eventuele afwijkingen tijdig te rapporteren zodat de de opdracht naar klanttevredenheid wordt uitgevoerd.


Rapportages

Legt (technische-) en administratieve gegevens, volgens afgesproken planning en formats, zodanig dat het management optimaal geïnformeerd is over de huidige en komende stand van zaken en, indien nodig, tijdig bijsturingmaatregelen kan nemen. Beoordeelt en bewaakt de gerealiseerde kosten en productie; de realisatie van de uitvoering van de opdrachtenportefeuille, teneinde het anderen te voorzien van juiste en relevante informatie.Jouw energie

We zijn vooral op zoek naar een creatief en toegewijde project engineer die graag samen werkt om de projecten succesvol tot uitvoering te brengen. Een gemotiveerde projectengineer met ervaring in het ontwerpen en realiseren van middenspanningsprojecten.

 

De verantwoordelijkheden en taken:

 • De klantvraag staat centraal en deze vertaal je naar een technisch haalbare en veilige oplossing
 • Je formuleert een realistisch uitgangspunten (scope) en maakt de calculaties voor de projecten, vanuit de ontwerpcriteria en uitvoeringsprocedures
 • Tevens maak je gedetailleerde berekeningen om normen en specificaties vast te stellen binnen het project. Je stelt een Singel Line Diagram op en maakt de werktekeningen.
 • Het sturen op de projectdoelstellingen en het bewaken van de voortgang, kwaliteit en efficiënte uitvoering horen tot je takenpakket. Desgewenst pas je deze aan op basis van een financiële en technische analyse.
 • Je bestelt alle materialen en diensten die nodig zijn voor de realisatie van het project
 • In samenwerking met de projectrealisator (uitvoerder) zorg je ervoor dat de specificaties van het ontwerp en de veiligheidsnormen worden nageleefd.
 • Door je klant gerichte houding ben je in staat om vraagstukken vanuit de klant, door te vertalen naar mogelijke oplossingen voor de klant

Functie eisen

 • Een MBO of HBO diploma bij voorkeur in de richting van Elektrotechniek/Energietechniek.
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de energiebranche en BEI aanwijzingen voor project engineer.
 • Aantoonbare kennis over ondergrondse infrastructuren, kabels en middenspanningstations.
 • Kennis van computerondersteunde technische software bijvoorbeeld AutoCAD en/of Vision
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste technische innovaties op het gebied van elektrotechniek
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Kennis van operational excellence is een pré

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 29 december 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.