Product Owner KWNL (VNR-52823)

 • Den Helder
 • 12 maanden
 • 36 | week
 • 01 mrt 2023
 • 31 jan 2023

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

Taken en verantwoordelijkheden PO (extern gericht): 

1. Vertegenwoordigen klantenbelang bij de ontwikkeling van producten (de schakel tussen de business en IT); PO is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het product, zodat het product een succes is voor de business. Tevens onderhoudt de PO het contact met alle stakeholders om alle belangen te integreren in het product. De PO is verantwoordelijke voor stakeholdermanagement.

2. PO maakt integraal onderdeel uit van het Scrum Team MOC en werkt samen het scrumteam. Samen met de Developer en Scrum Master is de PO verantwoordelijk voor het opleveren van nieuwe, werkende producten. De PO bepaalt “wat” er gedaan moet worden op basis van de behoefte en prioritering uit de Business, de Developers bepalen “hoe”.

3. Beheren van de Product Backlog; PO bepaalt na samenspraak met Senior User/MT KWNL de volgorde van waarin product items (Features) worden opgepakt. Het beheer van de Product Backlog bestaat naast het rangschikken naar prioriteit ook uit het duidelijk omschrijven van de items. (Dit is een taak van het scrum-team)

4. Op opstellen/uitwerken van Business/functionele requirements in samenwerking met Senior Supplier; 

5. Het afstemmen van Business requirement met KW Ketenpartners b.v. KNRM;

6. Monitoren van de voortgang; PO geeft feedback aan het Scrum Team, m.n. tijdens review meetings;

7. Monitoren van de voortgang, PO geeft feedback aan het MT KW;

8. Creëren van een visie (besloten in de Product Goal – stip op de horizon) op het eindproduct. Dit kan ook de “stip op de horizon zijn met een doorkijk van 2 a 3 jaar”; in samenspraak met MT KWNL, PO verkondigt gezamenlijke visie;

9. Neemt deel aan de relevante MOC projectbijeenkomsten;

10. Neemt deel aan de relevante Kustwacht bijeenkomsten/overleggen


Taken en verantwoordelijkheden PO (intern gericht):

1. Het zijn van de reisleider van het product binnen KWNL; PO functioneert als reisbegeleider in ontwikkeltraject. 

2. Het over de bühne brengen van het product, de release en het enthousiasmeren van de gebruikers.

3. Neemt om de 2 weken deel aan het MT KWNL m.b.t. MOC gerelateerde onderwerpen.


Achtergrond opdracht

Van belang is om het vernieuwingstraject (lees Project MOC) namens de Senior User, Directeur Kustwacht in goede banen te leiden. Sinds 2018 is formeel start gegeven aan de vernieuwing van de Kustwacht op gebied van IV/ICT en nieuwbouw Kustwachtcentrum. Het is een complex meerjarig project (looptijd tot 2026) met een groot aantal opdrachtgevers (ministeries). Belangrijk is dat de producten van het project passend zijn bij de taakuitvoering en bedrijfsprocessen van de Kustwacht en aansluiten bij de bedrijfsprocessen & operationele proccedures van belangrijke Kustwachtpartners. 


Organisatorische context en cultuur

De Kustwacht is een operationele organistie met een groot aantal taken op gebied van dienstverlening, handhaving en Maritime Security. Tijdens het vernieuwingstraject blijft de winkel op en moeten de reguliere bedrijfsprocessen geborgd blijven. 


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar werkervaring binnen bij grote organisaties >1000 FTE
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar werkervaring met DEMO/PSI methodiek
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar werkervaring met software ontwikkeling/trajecten
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar werkervaring met IT- en TI-architecturen
 • Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding (Bachelor niveau).

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring binnen een scrumteam de afgelopen 3 jaar
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het werkveld van de Kustwacht in het domein (Politie, Justitie, Defensie, etc.) .
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en werkervaring met de ketenpartners (6 Ministeries en RWS) van de Kustwacht
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis met kennismanagement systemen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis met het maritieme en veiligheidsdomein


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 31 januari 2023, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.