Procesdeskundige (VNR-51272)

 • Utrecht
 • 7 maanden
 • 32 | week
 • 19 jan 2023
 • 16 dec 2022

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

Als Procesdeskundige SAP geef je advies over logistieke processen, leidt en begeleidt je proces verbeterprojecten, los je complexe en rol-overschrijdende verstoringen in de 

bedrijfsvoering met SAP op, analyseer je processen en data, neem je deel aan voortbrengingsteams en lever je kennis voor het genereren van managementinformatie.


Werkomgeving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Logistieke Processen, onderdeel van de afdeling Logistiek binnen het Materieel Logistiek Commando (MatLogCo).


De afdeling

De Sectie Logistieke Processen draagt zorg voor de proces bewaking, procesanalyse, procesverbetering en procesuitleg van de logistieke processen van het MatlogCo. 

Daarnaast worden complexe en rol-overschrijdende verstoringen in de bedrijfsvoering van MatlogCo opgelost en/of gecoördineerd en wordt er deelgenomen aan projecten 

aangaande SAP.


Jouw team

De Sectie Logistieke Processen is een divers team en bestaat uit een Hoofd, 3x Senior Procesdeskundige Supply Chain Management, 2x Procesdeskundige Senior, 1x 

Procesdeskundige Militair en 3x Procesdeskundige Junior. 


Jouw werkplek

Als Procesdeskundige heb je de mogelijkheid om, naast vanuit huis, te werken op verschillende Defensielocaties verspreid over het hele land. De vaste werkplek van de afdeling is in Utrecht.


Migratie

Defensie is een van de voorlopers in de migratie van SAP ECC naar S4HANA. Om het migratieproces defensiebreed aan te lopen zijn verschillende Migration Development Teams opgezet die zich elk focussen op een aparte line of business. Als Procesdeskundige SAP en onderdeel van de Sectie Logistieke Processen, lever je bijdrage gedurende deze 

migratie als adviseur, projectleider en/of subject matter expert. 

Jouw hoofdtaken bestaan uit adviseren, begeleiden, bijdragen en kennis. Denk hierbij aan: 

 • Analyseren en interpreteren van data;
 • Opdoen van kennis over relevante logistieke ontwikkelingen;
 • Conclusies trekken en het doen van voorstellen voor te nemen maatregelen; 
 • Evalueren en zo nodig opstellen van nieuwe logistieke indicatoren;
 • Generen van managementinformatie uit SAP.
 • Begeleiden in het opstellen van Requests for change;
 • Bewaken van de voortgang van issues; 
 • Begeleiden in het oplossen van rol-overschrijdende verstoringen;
 • Leiden van projecten voor het oplossen van verstoringen;
 • Begeleiden van de invoer van nieuwe functionaliteit.
 • Verrichten van onderzoek en het inventariseren van mogelijke oplossingen;
 • Opstellen van verbetervoorstellen;
 • Deelnemen aan Defensiebrede voortbrengingsteams;
 • Zitting hebben in horizontale en verticale overlegverbanden.
 • Analyseren en interpreteren van data;
 • Opdoen van kennis over relevante logistieke ontwikkelingen;
 • Conclusies trekken en het doen van voorstellen voor te nemen maatregelen; 
 • Evalueren en zo nodig opstellen van nieuwe logistieke indicatoren;
 • Generen van managementinformatie uit SAP.

 

Verantwoording afleggen aan het Hoofd Sectie Logistieke Processen voor wat betreft de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken en studies, de opgestelde verbetermaatregelen 

alsmede de implementatie daarvan en de aangeleverde managementinformatie.

Opvolgen van beleid van de afdeling en van de organisatie als geheel, nationale regelgeving en procedures, defensievoorschriften, de planning en control-cyclus, het bedrijfsplan, toegewezen budgetten, dienstverleningsovereenkomsten en interne afspraken en overige (materieellogistieke) richtlijnen zijn van belang voor de wijze waarop de taken worden uitgevoerd.

Het doen van voorstellen van verbetermaatregelen, het zelfstandig invoeren van verbeteringen en het opstellen van adviezen ten aanzien van te maken proces keuzes. 


Vaardigheden 

 • Kennis van bedrijfsvoering
 • Enige kennis van martieellogistieke processen, de daaraan gerelateerde Sap systemen.
 • Makkelijk inzicht kunnen krijgen in jouw taken, processen en organisatie.
 • Inzicht in relevante logistieke ontwikkelingen intern en extern Defensie.
 • Op korte termijn vaardigheid op kunnen doen in het interpreteren van managmentinformatie.
 • Snel vaardig kunnen worden in het opstellen van adviezen, verbetermogelijkheden.
 • Vaardigheid in het communiceren overn en implementeren van verbetermaatregelen naar de werkvloer.


Extra info i.v.m. Detavast:

Gezien de aard van de werkzaamheden en de kennis binnen het logistieke domein te vergroten, zijn er de volgende kennisgebieden benoemd:

SAP S/4 Hana, SAP SD, SAP MM, SAP PM, SAP EWM.

In het beginsel zijn certificaten in deze kennisgebieden geen vereiste voor uitvoeren van de werkzaamheden. De kandidaat wordt geacht deze certificaten wel in de periode van 

deze opdracht te behalen en is er een evaluatie.Ook zou een trainee zelfstandig moeten kunnen werken in elk geval en passen binnen het team.


Achtergrond opdracht

Binnen de sectie zijn er al geruime tijd 2 functies vacant (Procesdeskundige schaal 9, senior procesdeskundige schaal 10). Deze functies hebben wij geprobeerd vast in te vullen door intern en extern te werven. Helaas is het niet gelukt de juiste kandidaten voor deze rollen te vinden. Om erachter te komen waarom het niet lukt deze rollen vast formatief te vullen, hebben wij een arbeidsmarktanalyse gedaan. Hieruit blijkt onder andere dat er een enorme schaarste in de markt is voor deze rollen. Door deze rollen via de deta-vast mantel van JIVC uit te zetten, boren wij een nieuwe markt aan en verwachten wij dat wij deze rollen wel te kunnen invullen. Het idee is om 2 trainees te werven, die een basiskennis hebben van SAP en zich verder ontwikkelen bij de Sectie Logistieke Processen. Indien na 12 tot 15 maanden blijkt dat dit een vruchtbare samenwerking heeft opgeleverd, kunnen zij alsnog worden aangesteld op de openstaande functies. Hierdoor verwachten wij (op termijn) instroom van nieuw talent, waardoor wij de opgestelde taken van de afdeling kunnen uitvoeren.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Functie eisen

 • Aantoonbare Sap ervaring bijvoorbeeld op de gebieden Materials Management (MM), Sales and Distribution (SD), Supply Chain Management (SCM), Extended Warehouse Management (EWM), Plantmaintenance (PM) of Production Planning (PP). Niet alle tegelijk vereist.
 • HBO diploma

Wensen

 • Ervaring binnen Supply Chain Management (logistiek)
 • Aantoonbare ervaring met procesverbetering voorstellen
 • Sap opleiding Materials Management (MM)
 • Sap opleiding Extended Warehouse Management (EWM)
 • Sap opleiding Sales and Distribution (SD)
 • Sap opleiding Supply Chain Management (SCM)
 • Sap opleiding Plantmaintenance (PM)
 • Opleiding Supply Chain Management of Logistiek


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 december 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken