Junior engineer kabelverbindingen (VNR-50168)

 • Amsterdam
 • 12 maanden
 • 40 | week
 • 01 nov 2022
 • 29 dec 2022

Over de organisatie

Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland.

Over deze opdracht

Ontwerp

Ontwerpt nieuwe installaties en/of netten of technische aanpassingen en/of innovaties hiervoor op het eigen vakgebied aan de hand van (ontwerp)normen en binnen budget, om het technisch functioneren van installaties te behouden en te optimaliseren. Dient vergunningaanvragen in bij betreffende instanties, teneinde het ontwerp volgens normen en standaarden te kunnen implementeren.


Projecten

Stelt standaarden op en beslisregels aan de hand van wettelijke regelingen en praktijksituaties, teneinde een correcte technische realisatie van een installatie te waarborgen. Draagt zorg voor de inbreng van beheers- en onderhoudsaspecten, binnen de opgestelde projectspecificaties, ten einde het project naar tevredenheid af te ronden.


Projectleiding/uitvoering

Leidt projecten, monitoort, coördineert en toetst de technische, financiële en kwalitatieve uitvoering en oplevering van de (teamoverschrijdende) werkzaamheden en/of projecten, teneinde de uitvoerbaarheid, de kwaliteit en tijdigheid te waarborgen.


Advies

Geeft advies aan interne en externe klanten op basis van gemaakt ontwerp, onderhoudsproces en/of onderhoudsplannen om hen in staat te stellen beslissingen te nemen over de investeringen, onderhoudscycli, organisatie en/of concepten.


In- en contacten

Bouwt actief contacten op met interne en externe partijen en onderhoudt deze ten einde op de hoogte te blijven van relevante technologische ontwikkelingen, het verkrijgen van de benodigde vergunningen,en een context te creëren waarin het proces en/of project optimaal kan verlopen.


Arbo, milieu en veiligheid

Maakt VGWM plannen, binnen de hiervoor geldende met veiligheids-, arbo en milieu aspecten, teneinde een veilige werksituatie te garanderen.


Commerciële aspecten

Ondersteunt verkoop bij het afsluiten van offertes en dienstverleningsovereenkomsten, bewaakt de naleving van een offerte en/of dienstverleningsovereenkomst, teneinde de opdracht te verkrijgen en eventuele afwijkingen tijdig te rapporteren zodat de de opdracht naar klanttevredenheid wordt uitgevoerd.


Rapportages

Legt (technische-) en administratieve gegevens, volgens afgesproken planning en formats, zodanig dat het management optimaal geïnformeerd is over de huidige en komende stand van zaken en, indien nodig, tijdig bijsturingmaatregelen kan nemen. Beoordeelt en bewaakt de gerealiseerde kosten en productie; de realisatie van de uitvoering van de opdrachtenportefeuille, teneinde het anderen te voorzien van juiste en relevante informatie.

 

Voorbeelden van werkzaamheden:

 • Ontwerpen en berekenen van midden en hoogspanningsverbindingen. 
 • Zorg dragen dat elk ontwerp voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. 
 • Daar waar mogelijk gebruik maken van technische standaarden en bouwstenen om een tracé te ontwerpen. 
 • Opstellen van een kabelbestek. 
 • Opstellen van een civiel bestek. 
 • Verzamelen van de juiste asset data bij voorkomende storingen. 
 • Voorcalculatie opstellen met gebruik maken van cost engineering tools. 
 • Benodigde projectmaterialen reserveren. 
 • Overleggen met onder andere uitvoerders, aannemers en collega’s. 
 • Evalueren van gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden van afgeronde projecten.

Functie eisen

Jouw achtergrond 

Wij zoeken een collega die zichzelf blijft ontwikkelen, eigen initiatief toont en neemt, en een echte teamplayer is. Het is belangrijk dat jij goed kunt communiceren met jouw collega engineers, de projectmanager en onze collega’s en gecontracteerde aannemers die de realisatie van jouw ontwerp voor hun rekening nemen. Daarnaast heb je de intentie je tot vakspecialist te vormen en houdt jij nauwlettend de ontwikkelingen bij die te maken hebben met jouw vakgebied. 


Bovendien verwachten wij van een junior engineer de volgende opleidingen en competenties: 


 • Een afgeronde HBO opleiding in de richting Elektrotechniek / Energietechniek of Civiele Techniek; 
 • Affiniteit met midden- en/of hoogspanning is een pré. 
 • Interesse in projectmatig werken in multidisciplinaire projectteams. 
 • Affiniteit in ontwerpen in 3D en QGIS 
 • Affiniteit met module based systems engineering 
 • Opgeleid in veiligheidstrainingen (zoals BEI, VCA-VOL).

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 29 december 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Er kan gevraagd worden om een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaten zelf. - Een screening kan onderdeel van de procedure zijn.