Junior C# ontwikkelaar testautomatisering (VNR-51279)

 • Amersfoort
 • 12 maanden
 • 36 | week
 • 12 dec 2022
 • 03 jan 2023

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

 • Ontwikkelen van C# .NET applicaties binnen een complexe gelaagde architectuur;
 • Onderhoud en doorontwikkeling aan de automatische test omgeving en in-house ontwikkelde distributed test framework;
 • Applicaties automatiseren (testen) middels C# op API, ViewModel en Ul niveau;
 • Automatiseren (testen) van testgevallen van gedistribueerde applicaties;
 • Zelfstandig inhoud kunnen geven aan het ontwerpen en definiëren van complexe automatische testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur;
 • Uitvoeren van testen (component-integratie testen en systeem testen);
 • Het adviseren van ontwikkelteams m.b.t. testbaarheid product code en geautomatiseerd testen;
 • Het adviseren van kwaliteitsmanager m.b.t. de kwaliteit van de code in de te testen producten;
 • Reviewen en opstellen van requirements en gebruikersdocumentatie;
 • Administreren bevindingen en het opstellen van testrapporten m.b.v. Azure DefOps en MTM;
 • Vastleggen en beoordelen van testresultaten;
 • Meedenken/discussiëren over het (geautomatiseerde) test proces en verbeteringen in dit proces; 

Extra info i.v.m. Detavast:

Na 12 maanden heeft de kandidaat zich ontwikkeld en heeft:

Alle uitvoerende taken van een junior testengineer succesvol uitgevoerd

Kennis en ervaring opgedaan om de applicaties zelfstandig te kunnen testen. het volgen van opleidingen en trainingen die behoren bij kennis en ervaring van een medior software ontwikkelaar, Deze ontwikkeling zal na 12 maanden worden geevalueerd. Mede op basis hiervan zal worden besloten of de kandidaat wel/niet in vaste dienst kan treden.


Achtergrond opdracht

De Sectie Projecten en Ontwikkeling binnen de Keten Landgebonden IT bij het JIVC/C4i&i ontwikkelt voor het landoptreden binnen Defensie Command en Control (C2) systemen t.b.v. operationele commandovoering. Voor het mobiele domein ontwikkelt de sectie Projecten en Ontwikkeling ook de dragende (communicatie-) infrastructuur. In het mobiele domein is dit het Battlefield Management Systeem (BMS) en in het dismounted domein het VOSS project. De C# Software engineer Testautomatisering, waarvan grote affiniteit verwacht wordt voor testautomatisering, werkt nauw samen met de ontwikkelaars die het product ontwikkeld hebben en de testengineers die handmatig de producten testen. Voor het uitvoeren van geautomatiseerde testen is bovenop VS2017 Microsoft Test Manager / AzureDefOps, een eigen geautomatiseerde testomgeving en framework gebouwd waarmee de C2 applicaties wordt getest.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 


Functie eisen

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als software engineer in Visual Studio C#
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met WPF
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het implementeren van Inversion of Control (IoC)
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Visual Studio C# in .NET Framework 4.0 en hoger
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring in software ontwikkeling binnen multidisciplinair teams
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar kennis en ervaring met het opzetten van geautomatiseerde functionele, load/performance en UI testen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring van Reflection en Multi-threading binnen .Net 4.0 en hoger
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het toepassen van Design patterns
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar kennis en ervaring met het implementeren van unmanaged DLLs in managed code (Native en .NET Interoperability)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar kennis en ervaring met het werken onder een distributed VCS systeem
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar kennis en ervaring met test-driven development
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar kennis en ervaring met Web-API


Let op: Deze aanvraag betreft een DETA-Vast


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 3 januari 2023, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.