Jr Informatie Analist (VNR-58423)

Deze opdracht is alleen voor leveranciers

 • Amsterdam
 • 12 maanden
 • 38 | week
 • 11 okt 2023
 • 22 sep 2023

Over de organisatie

UWV te Amsterdam Let op: CV volledig in het Nederlands (maximaal 7 pagina’s).

Over deze opdracht

Het doel dat je hebt als Informatieanalist is dat je de benodigde informatie verzamelt waarmee vervolgens een functioneel ontwerp gemaakt kan worden.

Hiervoor zoek je zoveel mogelijk informatie bij elkaar, schept daar orde in en maakt vervolgens daaruit de informatie analyse. Je schept duidelijkheid over de vraag vanuit de opdrachtgever en je doet voorstellen om de opdracht vorm te geven.


Wat ga je doen?

 • Je haalt de vraag op vanuit de business en maakt een vertaalslag naar een opdracht die in het Scrum Team kan worden uitgevoerd.
 • Je leest je in, legt contact met externe partijen en zorgt er zo voor dat je de juiste informatie tot je beschikking hebt.
 • Je zorgt ervoor dat de vraag achter de vraag wordt achterhaald bij de opdrachtgever. Naast het uitzoeken informatie, ga je dus ook echt achterhalen wat de opdrachtgever nou eigenlijk écht wil.
 • Je gaat het functioneel gegevensmodel opstellen en ontwerpen reviewen en de daarvoor benodigde informatie bij elkaar zoeken.
 • Je doet ook de haalbaarheidstoetsen. Hierin toets je in hoeverre het haalbaar is om de vraag van de klant op te pakken. Ook kom je met alternatieven voor als een vraag niet haalbaar is.
 • Je maakt deel uit van een ontwikkelteam dat bouwt aan applicaties en IT producten.

Waar kom je te werken?

Bij Gegevensdiensten werken zo’n 500 medewerkers. Een relatief kleine divisie, onderverdeeld in drie domeinen (personen, werkgevers, datawarehouse), waar iedereen elkaar kent.

Gegevensdiensten is een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen. Gegevensdiensten heeft als functie het verzamelen en beheren van deze gegevens evenals het adviseren over het gebruik van deze gegevens. Gegevensdiensten streeft ernaar hergebruik van gegevens te bevorderen en meervoudige uitvraag van gegevens te reduceren.


Onze missie hierbij is om afnemers en burgers te helpen bij het realiseren van lastenverlichting en administratief gemak. Bovendien vervullen wij een belangrijke rol in de loonaangifteketen.

Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Deze gegevens worden door UWV gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om digitale formulieren al zoveel mogelijk in te vullen zodat cliënten dat niet hoeven te doen. Ook stellen wij die gegevens beschikbaar aan derden, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Daarnaast stelt Gegevensdiensten de gedifferentieerde premiepercentages WGA/WIA vast, voert de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Vrijwillige Verzekeringen uit én beheert het doelgroepregister waar gegevens in staan van mensen die onder de banenafspraak vallen. Ons Datawarehouse maakt informatie door gegevens uit diverse bronnen te combineren en beschikbaar te stellen aan UWV. En Gegevensdiensten is dé expert van de Polisadministratie.

Functie eisen

 • Affiniteit met de functie Informatieanalist of functioneel ontwerper
 • Minimaal HBO-niveau
 • Goede beheersing Nederlandse taal


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 22 september 2023, voor 16.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Let op: De aanvraag betreft een ondersteunde rol en volgt instructies op van leidinggevende. Dit past niet binnen de wet DBA. Hierdoor is het niet mogelijk om ZZP'ers te contracteren. Eventueel geïnteresseerde ZZP'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= in loondienst) laten aanbieden door Circle8. Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met Anna-Lisa Santema.