Integratie consultant IDD (VNR-51185)

 • Maasland
 • 12 maanden
 • 38 | week
 • 27 dec 2022
 • 14 dec 2022

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

De Integratie Dienst Defensie (IDD) verzorgt koppelingen tussen applicaties. De IDD is verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van koppelingen. Voor externe koppelingen en domein overstijgende interne koppelingen wordt de IDD ingeschakeld. In het complexe Defensie IT-landschap is dat een flinke en interessante klus. De integratieconsultant is het eerste en laatste contact voordat een koppeling in productie en in beheer wordt genomen. Dit betekent dat er veel geschreven en geregeld moet worden. Veel samenwerken met collega integratieconsultants, developers, netwerk- en technisch beheerders van Defensie is nodig. Het is daarom zaak dat je kennis opdoet en ervaring krijgt in diverse producten zoals TCP/IP, TLS, HTTP, gateways, proxies, enz. De integratieconsultants bij IDD worden meer en meer ingezet bij de ontwikkeling van en het onderhoud aan software voor koppelingen tussen informatiesystemen middels het Generiek Koppelvalk Defensie (GKD) en Data Integratie Engine (DIE), als onderdeel van IDD. De werkzaamheden zijn zowel functioneel als technisch van aard. Je schrijft de impactanalyse voor de (interne) klant en de technische documentatie voor beheerders. Je schrijft ontwerpen en je test de nieuwe interface met SOAP UI of een andere tool. Daarnaast kan je ingezet worden voor het realiseren, testen en implementeren van koppelingen die door collega integratieconsultants zijn ontworpen. In geval van incidenten stuur je de keten aan en je zoekt met netwerktools mee naar de oorzaak.


Je zal door de IT-resourcepartner worden opgeleid tot integratieconsultant. JIVC verzorgt de begeleiding in de praktijk. Aan het einde van de inhuurperiode ben je in staat zelfstandig koppelingen binnen de IDD Architectuur te ontwerpen en te realiseren. De IT-resourcepartner zal je opleiden in de integratietheorie en het toepassen van de integratiesoftware van IBM en Informatica. Daarnaast leer je ook ondersteunende tools te gebruiken en toe te passen. Tevens zal er aandacht zijn voor het ontwikkelen van je competenties (zie verderop en deze IAF welke competenties van belang zijn voor een integratieconsultant) zodat je aan het einde van de inhuurperiode deze op het gewenste niveau kan toepassen. 


Achtergrond opdracht:

Specifiek voor de grensprojecten van de Koninklijke Marechaussee zijn veel aanvragen binnen / worden veel aanvragen verwacht voor de realisatie van webservices tussen KMAR systemen onderling of met externe systemen. Vanuit de personele exploitatie van COC2 is budget beschikbaar gesteld voor het invullen van knelpuntcapaciteit binnen JIVC. Binnen dit budget wordt extra capaciteit voor IDD via DETA-VAST constructie aangewend.


Organisatorische context en cultuur:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.


Let op: dit betreft een deta-vast aanvraag.

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Kandidaat heeft een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Minimaal taalniveau C1.


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) op het gebied van IT.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in het Agile werken.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in applicatieintegratie.
 • Kandidaat heeft een HBO opleiding in de richting informatica.
 • Kandidaat heeft kennis van één of meer van de volgende producten/protocollen: JAVA, HTTP, XML, TLS, TCP/IP, SOAP en REST

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 14 december 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.