Informatiespecialist Onderwijs (VNR-58430)

 • Zoetermeer
 • 6 maanden
 • 32 | week
 • 02 okt 2023
 • 25 sep 2023

Over de organisatie

Onderwijs

Over deze opdracht

In principe zijn junior, medior en senior profielen welkom. De voorkeur gaat wel naar een kandidaat met wat meer ervaring. ZZP toegestaan.


Achtergrond opdracht: ontwikkeling van CompetentNL, een gezamenlijke skillstaal voor Nederland

De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Om inzetbaar te zijn én te blijven, is het noodzakelijk dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Steeds vaker wordt gevraagd naar de ontwikkeling van skills: vakkennis, vaardigheden en persoonlijke competenties. Door een focus op skills en gerichte scholing kunnen meer mensen een duurzame plek op de arbeidsmarkt bemachtigen.

 

Het helpt dan als er een gezamenlijke skillstaal komt, zodat duidelijk is voor iedere stakeholder welke skills nodig zijn op de arbeidsmarkt en welke scholing daarbij past. In opdracht van de ministeries van OCW en SZW ontwikkelen SBB, UWV, TNO en CBS die skillstaal gemeenschappelijk. Zo komen ontbrekende skills sneller in beeld en kunnen ze gekoppeld worden aan relevante opleidingen.

 

Relevant project: Contentlevering

Motor van het programma is het ontwikkelen, metadateren en mappen van skills tussen verschillende skillsclassificaties om zo te komen tot een gezamenlijke skillsontologie. De skillsclassificatie van SBB zal leiden tot dataleveringen t.b.v. (de releases van) het ketenportaal CompetentNL. Basis voor het data-deel is het gezamenlijk informatiemodel dat periodiek een update zal krijgen.

 

Om skills-content te creëren en aan CompetentNL te kunnen leveren moet SBB ten eerste de eigen skillsclassificatie (door-)ontwikkelen en toepassen op de data van de kwalificatiestructuur. Ten tweede vormt de visie van SBB op skills input voor de gezamenlijke ontwikkeling, met TNO, UWV en CBS, van een verbindende skillsontologie CompetentNL. Ten derde moet SBB de eigen skillsdata leveren ten behoeve van pilots met CompetentNL en deze doorontwikkelen op basis van klantvragen. Alle drie aspecten vormen onderdeel van de uitvraag.

 

Concreet betreft de opdracht:

1.    Het (in samenwerking met collega’s) ontwikkelen, ordenen en structureren van skills op basis van items uit de kwalificatiestructuur (kwalificaties, keuzedelen en certificaat-eenheden) vanuit het informatiemodel Skills;

2.    In samenwerking actualiseren van de gezamenlijke skillsontologie (informatiemodel) met programmapartners TNO, UWV en CBS, met borging van de voor SBB en voor afnemers relevante skillstypen;

3.    Het ondersteunen bij het tijdig leveren van gevraagde skillsdata vanuit de kwalificatiestructuur ten behoeve van (pilots met) CompetentNL;

4.    Het meedenken over optimalisaties van het proces om skills in de kwalificatiestructuur zichtbaar te maken en te ontsluiten;


 Afdeling: op dit moment werken er op de afdeling 3 collega's, die hetzelfde werk verrrichten.

Functie eisen

 • Ervaring in ordenen, analyseren en ontwikkelen van data
 • Kennis van (kwalificatiestructuur) mbo

·        Ervaring in het doen van verbetervoorstellen t.a.v. werkprocessen in het project

·        Ervaring in het doen van voorstellen voor implementatie van projectopbrengsten in de staande organisatie

 

Gevraagde competenties:

 • Nauwkeurig
 • Analytisch vermogen
 • Proactief
 • Resultaat- en klantgericht
 • Samenwerken, bemiddelen en belangen verbinden

 

Gunningscriteria:

·        De kandidaat kent de SBB-organisatie, -processen en producten

 

 

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 25 september 2023, voor 09:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.