Functioneel ontwerper (VNR-55550)

 • Apeldoorn
 • 12 maanden
 • 36 | week
 • 31 mei 2023
 • 26 mei 2023

Over de organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Over deze opdracht

Team OLA

De functioneel ontwerper die we zoeken heeft een paar jaar ontwerp ervaring (minimaal 3) in een ontwikkel-omgeving. In die omgeving wordt Agile 

gewerkt volgens SAFe. We verwachten verder dat die ontwerper,

 • Thuis is in het werken in een scrum ontwikkelteam;
 • Ervaring met het vertalen van fiscale wetgeving naar business regels;
 • Ervaring met het vertalen van architectuur features naar functionele specificaties en use cases;
 • Kennis en bij voorkeur ervaring bezit om T-shape te kunnen werken (denk dan naast kennis en kunde van ontwerpen aan kennis en kunde van Java en testen);
 • Ontwerpen kan uitdragen richting de collega’s en intermediair kan zijn tussen de architecten en de ontwikkelaars;
 • Incidenten en problemen analyseert en oplossingsrichtingen aangeeft;
 • Ontwerpdocumentatie up to date houdt;
 • Collega-ontwerpers kan adviseren en vraagbaak kan zijn voor ontwikkelaars en testers met betrekking tot de functionaliteit.

Team OTS

Je komt te werken in een scrumteam in de releasetrain Interactie Online dat zich focust op de ontwikkeling en in standhouding van voorzieningen voor toegangs en ondertekenmanagement (incl. authenticatie en autorisatie). Er zijn raakvlakken met portalen- en formulierenteams binnen Interactie Online. Samen met collega’s werk je aan het hele ontwikkeltraject t.w. refinement van de opdracht, begroten en plannen van taken, ontwikkelen en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers. We zoeken een (technisch) ontwerper met ervaring op het gebied van AUthenticatie & Autroisatie. Je bent een vraagbaak voor collega’s en deelt waar nodig je kennis. Je stelt aan de hand van de business en architectuur beschreven features use case specifications, use case realizations en koppelvlakspecificaties op. Je overziet de ketenen fungeert als intermediaire tussen de business en architectuur enerzijds en het scrumteam anderzijds, je acteert als de inhoudelijk deskundige in het scrumteam. Je bent in staat je ontwerpen met overtuigingskracht uit te dragen richting de rest van je team. Je bent proactief in het meedenken en bijdragen aan het oplossen van problemen rond security, identifacatie, authenticatie, infrastructuur en datacommunicatie. je een bijdrage levert aan de veranderopgave voor de komende jaren, namelijk het versnellen en verbeteren van de voortbrenging richting Continuous Delivery met de mindset van automatiseren en ontkoppelen van de voortbrenging. Dit vanuit een op samenwerken gerichte houding. 


We werken binnen de scrumteams met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories. Je kunt goed functioneren binnen een scrumteam. Van jou als ervaren (technisch) ontwerper verwachten we ook:

 • coachen van collega’s;
 • initiatieven nemen; 
 • goed kennis kunnen overdragen;
 • informatiebron voor ontwikkelaars, testers en collega-ontwerpers zijn;
 • meedenken over ontwikkelingen op het gebied van Continuous Delivery en Performance en bijdragen aan de uitwerking en implementatie daarvan.

Achtergrond opdracht

We zoeken een (technisch) ontwerper omdat een van de ontwerpers bij Interactie Online is vertrokken. Interactie Online is een afdeling georganiseerd als een releasetrain met 15 scrumteams (14 ontwikkelteams en 1 systemteam). Om al die teams gecoördineerd te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door en voor alle teams. Die planning wordt opgedeeld in sprints van twee weken. De producten die binnen Interactie Online worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst: namelijk de portalen, formulieren en authenticatie & autorisatie voorzieningen voor burgers en bedrijven. Daarnaast verzorgen we de IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon. 

Functie eisen

 • Ervaring met Scrum/Agile ontwikkelen (eventueel SAFe) 
 • Java (bij voorkeur certificaten OCA en OCP). 
 • HBO Werk- en denkniveau (b.v. blijkend uit een bachelor diploma) 
 • Minimaal 5 jaar Systeemontwikkeling met JAVA EE (Wij werken met Java 8)

Wensen

 • XML/XSD, IntelliJ/Eclipse, Spring, EJB's, REST, Junit;
 • GWT, Jenkins, Maven, Angular (versie 2.0 of hoger); 
 • Git, Jira, Confluence, Bitbucket; 
 • Bekend met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories;
 • Gedegen ervaring met technieken op het gebied van beveiliging en van generieke authenticatie & autorisatie
 • In staat om collega's te coachen;
 • Vormgevend bij systeemontwikkeling op het JAVA-platform.
 • Bereidheid om testwerkzaamheden uit te voeren

Competenties

 • Communicatief sterk
 • Flexibel
 • Oog voor kwaliteit
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewust
 • Analytisch vaardig

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk dinsdag 30 mei 2023, voor 11.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.