Datascientist (VNR-51277)

 • Huis ter Heide
 • 12 maanden
 • 32 | week
 • 12 dec 2022
 • 12 dec 2022

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

 • Het opstellen en vertalen van de logische data architectuur naar een technische data architectuur in een datawarehouse omgeving. 
 • Zoekt oplossingen bij knelpunten die gebruikers / data scientists ervaren bij de tooling, licenties, autorisaties en de ontwikkeling van data science algoritmes. 
 • Geeft advies aan DMO over het bouwen van technische datamodellen en laadprocessen, Privacy by Design en Security by Design.
 • Stelt autorisatiemodellen op in QlikSense (of mogelijk toekomstige visualisatietools) en implementeert deze op een zodanige wijze dat zowel de privacy als de overzichtelijkheid 
 • gewaarborgd zijn.
 • Bepaalt mede de specificaties, berekeningen, visualisaties en algoritmes ter ondersteuning van geavanceerde statistische modellen. 
 • Het maken van berekeningen en het beschrijven van de herleidbaarheid in, voor de managers van de analyse processen, begrijpelijke taal.
 • Het bouwen van Dashboards en standaard rapportages, met gebruikmaking van visualisatietechnieken.
 • Werkt samen met DMO bij het bouwen van de benodigde interfaces, extractie tools, databases en automatische data laad modellen.
 • Test samen met de hoofdgebruiker de data en berekeningen en draagt zorg voor de verbeteringen op basis van de testresultaten.
 • Stemt af met MetaDataGegevens Management over de juiste definities en terminologie, zodat in het gehele systeem de data eenduidig geïnterpreteerd kan worden en herleidbaar is naar de brondata.
 • Ondersteunt de BICC bouw coördinator bij het in productie nemen van het rapportage/ analyse ondersteunende product.
 • Draagt zorg voor de juiste en volledige oplevering van de documentatie en de overdracht naar de support medewerkers.
 • Levert tweede lijns ondersteuning bij vragen of problemen bij de opgeleverde producten.

Achtergrond opdracht

De Data Scientist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving ten behoeve van data analyses, data algoritmes, (Geografische) visualisaties en interfaces in de keten. In eerste instantie zal hij/zij de datamodellen gaan optimaliseren en bouwen en komt dan nog niet veel toe aan data science specifieke werkzaamheden. Hij/zij vertaalt een logisch- naar een technisch datamodel. Adviseert richting de technische beheerafdeling ( JIVC) en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen en processen. Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar vakgebied. 


De BICC Bouw Coördinator en DMO (de organisatie die zorgdraagt voor het technisch bouwen en beheren van de databases) kan bij specifieke vraagstukken de hulp inroepen van de BICC Data Scientist bij het bouwen van nieuwe data modellen of bij bijvoorbeeld optimalisatie problemen of problemen met de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van berekeningen. De Data Scientist toetst de gebouwde modellen op correctheid, flexibiliteit en performance. Daarnaast het ondersteunt hij/zij bij het beschrijven en onderzoeken van de ontsluiting van de databronnen, binnen en buiten Defensie, en mogelijke verwerkingen. Tevens het ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en mee denken met mogelijke verbeteringen, om vervolgens deze verbeteringen te uit te (laten) voeren. Overleggen met de BICC Support coördinator over mogelijke problemen met de gebruikersinterface en performance en meedenken over alternatieve oplossingen. (bijvoorbeeld splitsen van rapportages naar globaal en detail; introduceren van nieuwe visualisatie tooling, etc.)


Organisatorische context en cultuur

De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijks Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee. Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale militaire politietaken. Het Bureau Business Intelligence Competence Center (BICC) geeft vorm aan de informatiebehoefte van de KMar door rapportage / analyse ondersteunende producten te leveren. Rapportage/ analyse ondersteunende producten bestaan uit (samengevoegde) databronnen, die verrijkt kunnen worden met geavanceerde meetwaardes, algoritmes en kenmerken. Deze worden gebruikersvriendelijk beschikbaar gesteld dmv dashboards, visueel opgemaakte rapportages (incl geoanalyses), interfaces naar ketenpartners, en self service omgevingen, waarbij de analist zelf met de data aan de slag kan. Zij vertalen de informatiebehoefte naar functionele ontwerpen, voeren technische bronanalyses uit , ontwerpen logische datamodellen en bouwen algoritmes op basis van geavanceerde statistische data modellen. Tevens ondersteunen ze de KMar analisten bij de Self Service Business Intelligence tooling door het geven van advies en training. Bij het leveren van de rapportage/analyse ondersteunende producten ontzorgen ze de aanvrager door het opstellen en door Cluster Juridische Zaken laten goedkeuren van PIA’s; en afstemmen met technisch beheer (DMO) en IAM. Tevens werken ze samen met MetaData Gegevens Management voor data eenduidigheid binnen de KMar en Data Governance tbv databetrouwbaarheid. Het BICC beheert functioneel het de Data Omgeving KMar. Dit platform biedt een centrale hub voor het ontsluiten van KMar relevante databronnen; een platform voor Big Data toepassingen (zowel gestuctureerde data, als videobeelden, streaming data, geluid en andere ongestructureerde data) en geavanceerde (geografische) analyse tooling. 


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten databases / datamodellen in een Business Intelligence context
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering, database technologieën)
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met borgen van de samenhang tussen data science oplossing en het datawarehouse
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Qlikview en Qlik Sense
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding

Wensen

 • Kandidaat heeft werkervaring met Informatica suite waaronder Powercenter
 • Kandidaat heeft werkervaring met Scrum
 • Kandidaat heeft werkervaring met Business Intelligence Competence Centra (BICC’s)
 • Kandidaat heeft werkervaring met Geo-oplossingen, visialisatietools
 • Kandidaat heeft werkervaring met N-printing van Qlik
 • Kandidaat heeft werkervaring met Data Science tooling (bijv. R)
 • Kandidaat heeft een afgeronde academische opleiding
 • Kandidaat heeft ervaring met PIO, IGP, WPG, landelijke ontwikkelingen Nederlandse politie
 • Kandidaat heeft ervaring met politie achtergronden, architectuur (BVI, CDM, NIM) en ontwikkelingen (BVI)
 • Kandidaat is in het bezit van certificaten Datawarehousing en visualisatietooling
 • Kandidaat heeft een opleiding gevolgd op het gebied van informatica


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 12 december 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.