Business analist (VNR-51262)

 • Huis ter Heide
 • 12 maanden
 • 24 | week
 • 13 jan 2023
 • 13 dec 2022

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

De business analist levert een belangrijke bijdrage aan het inrichten en beschrijven van de processen binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het algemeen en het Landelijk 

Tactisch Commonda (LTC) in het Caribisch Gebied in het bijzonder.

Bewaakt dat de informatievoorziening voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Is verantwoordelijk voor het borgen van de (nieuwe) processen van het LTC in het Caribisch Gebied en de interactie met de reeds bestaande processen (operationeel en 

bedrijfsvoering) zowel in Nederland als lokaal. Met de producten en (technische en functionele) mogelijkheden die er zijn is hij/zij in staat op een gedreven wijze de informatievoorziening zodanig in te richten dat gegevens voor de juiste gebruikers op het juiste moment beschikbaar zijn. De business analist is een verbindende netwerker en lever je een belangrijke bijdrage aan het beschrijven van de informatieprocessen en de ondersteunende informatieproducten binnen de KMar. Kortom: De Business analist is een enthousiaste netwerker die in staat is de organisatie te mobiliseren en mee te nemen in de verandering naar Informatie Gestuurd Optreden 

(IGO).

Deelopdrachten

 • Aansluiten van de operatie in het Caribisch Gebied op strategische visie op de operatie.
 • Beschrijven delta tussen de huidige en gewenste situatie voor wat betreft processen en informatievoorziening in het Caribisch gebied.
 • Beschrijven informatievoorziening over alle processen heen (zowel KMar-intern als met ketenpartners).
 • Bezien hoe te komen tot mogelijke geautomatiseerde toepassingen.
 • Oplevering van alle beschreven producten incl. documentatie, zodat juiste vertaling gemaakt kan worden naar producten.
 • Vertalen van de informatiebehoefte naar informatieproducten.
 • Initiëren van projectvoorstellen ter invulling van de informatiebehoeften.
 • Actief adviseren over geautomatiseerde toepassingen gericht op borging en een optimaal gebruik van informatie.
 • Participeert bij de totstandkoming van organisatie procesverbeterings- en inrichtingsvoorstellen.
 • Actieve rol bij de oplevering en implementatie van alle informatieproducten.
 • Verantwoordelijkheden Participeert in de inriching, implementatie en borging van processen en informatievoorziening.

Achtergrond opdracht

De business analist kent de organisatie, bedrijfsprocessen, informatiesystemen, wet- en regelgeving en kan op basis daarvan verbetervoorstellen doen voor wat betreft Informatie Gestuurd Optreden. De business analist opereert op het snijvlak van de operatie en informatievoorziening.


Organisatorische context en cultuur

De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijks Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale militaire politietaken zowel in Nederland als in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de processen in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van procesanalyse en - verbetering
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van functionele wensen naar informatiesysteem-requirements
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het implenteren van informatiesystemen
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van de KMar relevante wet- en regelgeving (zoals Politiewet 2012, Wet Politiegegevens en Veiligheidswet BES).
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift)

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met IT-projecten bij de overheid
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkevaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Lean.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Agile/Scrum.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met PSI/DEMO
 • Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een afgeronde WO-opleiding (diploma).
 • Kandidaat heeft kennis van actuele KMar-projecten en -programma’s door recente werkervaring binnen het defensiedomein.
 • Kandidaat beschikt over kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid door recentelijke functies binnen het veiligheidsdomein.Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 13 december 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken