Adviseur bedrijfsvoering junior / medior (VNR-51187)

 • Breda
 • 12 maanden
 • 36 | week
 • 27 dec 2022
 • 15 dec 2022

Over de organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Over deze opdracht

1. Bereidt voor en ontwikkelt bedrijfsvoering- en adviesproducten, door:

 • het uitvoeren van de inhoudelijke voorbereiding van het bedrijfsvoeringproces;
 • het ontwikkelen van alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel) producten op basis van inhoudelijke analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processen;
 • het leveren van een inhoudelijke, (coördinatie van) procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming;
 • het coördineren van procesmatige en procedurele implementatie van producten en diensten;
 • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen.


2. Evalueert en monitort bedrijfsvoeringprocessen en adviesproducten, door:

 • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van evaluaties en coördinatie van uitvoering evaluaties en monitoring en van bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen;
 • het uitvoeren van onderzoeken en geven van inhoudelijk advies.


3. Neemt deel aan projecten, door:

 • het uitvoeren van (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en project-uitvoering);
 • het deelnemen aan (inter)departementale projecten op vakgebied.


De kandidaat zal door de leverancier worden opgeleid tot SAP Adviseur bedrijfsvoering aan de hand van een opleidingsplan met een aantal milestones te formuleren, vorm te geven en te financieren door de IT-resourcepartner, waarbij CLSK de praktijkbegeleiding verzorgt. Zodat aan het einde van de inhuurperiode het gewenste kennis- en ervaringsniveau wordt bereikt. Aan het einde van de inhuurperiode is de kandidaat in staat zelfstandig te functioneren binnen de CLSK-Bedrijfvoering binnen het Materieellogisitieke domein.Daarnaast leer je met SAP 4/HANA werken en inrichten ter ondersteuning van de CLSK-Bedrijfsvoering. Tevens zal er aandacht zijn voor het ontwikkelen van je competenties (zie verderop in deze IAF welke competenties van belang zijn voor een adviseur Bedrijfsvoering), zodat je aan eind van inhuurperiode deze op gewenst niveau kan toepassen. Dit dient het gewenste kennis- en ervaringsniveau te borgen voordat de kandidaat definitief kan worden aangenomen


Achtergrond opdracht:

De inhuur gaat fungeren in de standaard BV van DMI/AMRO om het gat ontstaan door ondersteuning S4 HANA op te vullen en zal daarnaast meedraaien in de implementatie van S/4 HANA in de CLSK bedrijfsvoering.


Organisatorische context en cultuur:

De Afdeling Materieellogistieke Regelgeving & Ontwikkeling (AMRO) houdt zich bezig met de materieellogistieke regelgeving en de ontwikkeling hiervan.


Sectie Regelgeving Ketenlogistiek (SRKL) en Sectie Regelgeving Systeemlogistiek (SRSL) zorgen dat toepasbare regelgeving voor onderhoud en logistiek beschikbaar is voor de gebruikers op de onderdelen. Daarnaast bevorderen ze dat de bedrijfsvoering en de IV-systemen in de luchtketen op elkaar worden en blijven afgestemd. Voor de implementatie van SAP is het cluster tijdelijk uitgebreid met een sectie ERP en projectcapaciteit. Telkens zijn de kernbegrippen; co-creatie, ondersteuning en kennis.In het cluster Regelgeving staat vindbare, begrijpelijke regelgeving centraal. Dit faciliteren we door de wettelijke regelgeving (extern en Defensie) op een WIKI te ontsluiten samen met CLSK-regelgeving die we met de gebruiker ontwikkelen en, voor zover dit nodig is, om de CLSK-doelstellingen te bereiken. Het HOE laten we over aan de gebruikers, die we stimuleren op de WIKI hun onderdeelsbedrijfsvoering te delen en samen te voegen. In de integratie van bedrijfsvoering en IV vervullen we een verbindende rol in het Defensie Proces Model MATLOG (PMM) netwerk door bottom-up de luchtketenbehoeften te onderbouwen en top-down de centrale ontwerpen in te bedden in de Luchtketen. De tijdelijke activiteiten maken de implementatie en optimalisatie van SAP mogelijk voor wapen- en ondersteunende systemen


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Gedurende het meedraaien in de standaard bedrijdfsvoering van de afdeling AMRO alsmede de implementatiefase van S/4 HANA zullen geregeld werkbezoeken aan CLSK-onderdelen nodig zijn. Dit gebeurt op basis van behoefte vanuit de CLSK-onderdelen en andere Dienstonderdelen (DO'n). (CLSK: Leeuwarden/Volkel/Eindhoven/Nieuw-Millingen/Gilze-Rijen/De Kooij/Woensdrecht/Breda/Utrecht en voor andere DO’n zijn de locaties divers.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.


LET OP. Graag ontvangen wij van kandidaat een motivatie van maximaal 1 x A4 (lettertype Verdana, grootte 10), waaruit tevens ambitie van de kandidaat blijkt.


Let op: dit betreft een deta-vast aanvraag

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding .
 • Kandidaat heeft de SAP overview (SAP01) of SAP HANA 360 introduction (HA100) of een vergelijkbare opleiding gevolgd.


Wensen:

 • Bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) op gebied van IT
 • Bj voorkeur ervaring (werk en/of stage) in de logistiek
 • Bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in bedrijfsvoering
 • KBij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in een consultancy bedrijf
 • Bij voorkeur ervaring met SAP S/4HANA
 • Bij voorkeur de EWM100 Processes in Extended Warehouse Ma. Overview module gevolgd
 • Bij voorkeur de S4130, S4131, S4132, S4500 en S4LG1_EN modules gevolgd
 • Bij voorkeur de SAP SCM en SCM200
 • Bij voorkeur de TM100, TM110, TM120, TM130 en TM140 modules gevolgd
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting (technische) bedrijfs- of bestuurskunde.


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 december 2022, voor 11.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.