Utrecht
12 maand(en)
36 uur per week
1-9-2024
23-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Afdeling - Technisch Management en Technisch Advies Midden Nederland

Bij de afdeling Technisch Management en Technisch Advies Midden Nederland 2 werken ongeveer 25 mensen dagelijks aan het (groot) onderhoud van de wegen en vaarwegen, inclusief dynamisch verkeersmanagement, en de aanleg van natuur van Rijkswaterstaat in de provincies Utrecht en Flevoland. Wij werken hierbij nauw samen met de beheerders van Rijkswaterstaat, aannemers en ingenieursbureaus. In de afdeling is een diversiteit van technische specialismen te vinden. Het team RITS waar jij als Technisch Manager jouw inzet levert, werkt landelijk. 

Je richt je op het landelijk opererend PPO team RITS wat een belangrijke bijdrage levert aan vlot en veilig weggebruik van de auto(snel)wegen. 

Het team RITS (Realisatiebureau Intelligente Traffic Systemen) is verantwoordelijk voor de vervanging en aanleg van systemen t.b.v. Dynamisch Verkeer Management (DVM) en Openbare Verlichting (OV) in Nederland. Haar opdrachtgevers zijn de regio's van Rijkswaterstaat alsook in uitzonderlijke gevallen, mede wegbeheerders, zoals provincies en gemeenten. Het gaat hierbij o.a. om het realiseren van bijvoorbeeld DRIPS, het vervangen van camera’s t.b.v. incident management en spitsstroken, het vervangen van wegkantsystemen, het aanleggen van glasvezel, het realiseren van openbare (LED)verlichting etc. Het betreffen diverse projecten die gespreid gedurende het jaar voorbereid en - onder een raamovereenkomst - gerealiseerd worden. Dit betekent dat team RITS tegelijk bezig is met het voorbereiden van een project in overleg met een (meestal interne) opdrachtgever, het opstellen van een nadere overeenkomst binnen de raamovereenkomst t.b.v. de Opdrachtnemers die het werk gaan uitvoeren en het begeleiden en toetsen van de uitvoeringswerkzaamheden en de oplevering. De vigerende raamovereenkomst is gegund aan 3 opdrachtnemers die allen werken uitvoeren voor RITS.

Vanaf medio 2024 zullen diverse werken in uitvoering gaan waarbij jij tijdig aanstuurt op een veilige aanpak in de t.b.v. uitvoering en met enig regelmaat (geschat gemiddeld 1x per 4 weken) naar buiten gaat (al dan niet samen met een veiligheidskundige) om je te vergewissen van een veilige uitvoering en daarna gaat toezien op een Integraal Veiligheidsdossier waarmee de beheerder dit kan doorgeven aan de onderhoud aannemer. Jouw taak is dus voornamelijk gericht op alle zaken m.b.t. veiligheid en het vervullen van de vergewisplicht. De overige taken die behoren bij de rol van een technisch manager zijn bij de vaste technisch manager van RITS belegd die leiding geeft aan het technisch team in zijn geheel.

In de rol van technisch manager uitvoering en veiligheid ben je binnen RITS dan ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van veiligheidsdocumenten, ben je betrokken bij het maken van BTO keuzes door de Opdrachtgever en vergewis je je van een veilige uitvoering op de projectlocaties. Je geeft invulling aan de operationele rol van coördinator ontwerpfase zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit die bij de Technisch Manager is belegd. Vanuit jouw expertise: 

 • Geef je sturing aan het veiligheidsteam
 • Draag je verantwoordelijkheid voor de toepassing van kaders en richtlijnen en invoering en toepassing van nieuwe werkwijzen en kaders op het gebied van veiligheid;
 • Je levert input aan het team aan collega’s indien zij vanuit hun rollen taken en verantwoordelijkheden erbij krijgen c.q. wijzigen op het gebied van veiligheid
 • Borg je de integrale veiligheid in je projecten en onderhoud je contacten met de veiligheidskundigen intern RWS en met de veiligheidskundigen van de opdrachtnemersregulieren werkzaamheden en calamiteiten;
 • Je zorgt voor toetsingen op het gebied van veiligheid bij de Opdrachtnemers RITS. Denk hierbij aan documenttoetsen maar ook aan Veiligheidsronden en Safety Walks
 • Je bereidt eventueel een nieuw ingenieurs contract voor t.b.v. de inkoop van veiligheidsproducten zoals IVP’s, IVD’s en toetsingen op het gebied van veiligheid.

Bij aanvang van de opdracht vraagt het werk 24 uur met – in overleg - een mogelijke uitbreiding naar 32 uur. Op verzoek van Rijkswaterstaat kan vanuit de rol technisch manager (deels) inzet gevraagd worden op andere projecten. Dit gebeurt in goed overleg met elkaar.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Uitdagend, dat is jouw functie zeker. Samen met de beheerder en onze opdrachtnemers lever je een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en veiligheid van onze wegen in Nederland. Hierop aansluitend ben je ook verantwoordelijk voor de operationele veiligheid in de projecten. Je geeft daarom invulling aan de wettelijke veiligheidsrol coördinator ontwerpfase. Jij haalt voldoening uit het verzorgen van een veilige uitvoering van het werk en na te denken over oplossingen waarbij in de toekomst het werk veilig kan worden onderhouden met minimale hinder voor de omgeving. Dit doe je samen met de beheerder. Je vindt het werken met een team van specialisten een mooie uitdaging. Je zoekt ook de verbinding met de Veiligheidsafdeling binnen RWS en zorgt dat je goed op de hoogte bent van de nieuwe ontwikkelingen binnen het veiligheidsspectrum. Je bent optioneel ook lid van een Integraal Projectmanagement (IPM) team. Dit doe je samen met onder andere de projectmanager, de vaste technisch manager waaronder jij zal functioneren, contractmanager(s), omgevingsmanager en manager projectbeheersing. 

Wat doe je nog meer? 

 • Signaleren van risico’s en afwijkingen, je stelt ze aan de orde en zorgt voor passende oplossingen;
 • Zorgen voor de planning van de werkzaamheden en van de werkverdelingen voor het team;
 • Zorgen voor interne afstemming met de andere projectmanagement team leden en de andere collega’s binnen RITS indien nodig; 
 • Je bent, indien nodig, ook aanwezig bij overleggen met Verkeersloket en andere interne/externe stakeholders van RITS indien belangrijke afwegingen over veiligheid in de uitvoering gemaakt worden;
 • Je verzorgt of levert bijdragen aan presentaties aan het team RITS inzake veiligheid.

Wat wij aan jou waarderen

Met je proactieve instelling en operationele en tactische afstemming stuur je op een goed verloop van de werkzaamheden en werk je, samen met je team, naar een goed resultaat. In jouw communicatie naar anderen kun je zaken duidelijk uitleggen, ben je in staat om anderen te overtuigen en kun je feedback geven en ontvangen. 

Meest essentiële competenties

Analytisch, wendbaar, stressbestendig, communicatief. 

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding, in één of meer van de volgende richtingen: ICT, Civiel (Weg- en Waterbouwkunde), Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde. 
 • : De aangeboden kandidaat heeft kennis van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB), Systems Engineering (SE), Risicomanagement (RM) en Veiligheidsmanagement en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met aansturing van een team. 
 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA). 
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Arbo Wetgeving i.r.t. uitvoeringsprojecten met een doorgaande exploitatie. 

Wensen:

 • De mate waarin de aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met RWS omgeving of soortgelijke organisatie waar het werken in projectteams of soortgelijke organisatie waar het werken in IPM teams wordt toegepast.
 • De mate waarin de aangeboden kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek).
 • De mate waarin de aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met contractueel beheersen van de aangeleverde producten en projectvereisten door een aannemer. 
 • De mate waarin de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis heeft van het Kader Integrale Veiligheid (RWS-document) en het beleid Reductie Aanrijdgevaar. 
 • De mate waarin de aangeboden kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van de Verkeersmaatregelen en Wegafzettingen (CROW 96a/b) 

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 22 juli 2024, voor 12:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 107.-/ € 115,.-

Optie tot verlenging : Ja, , 2x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.