Arnhem
12 maand(en)
36 uur per week
1-4-2024
17-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Als sr. coördinerend adviseur techniek lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de infrastructuur van Nederland. Jij zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Je toetst de opgeleverde producten aan de opdracht (het contract) en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen. 

Specifieke werkzaamheden binnen de projecten:

 • Borgen van veiligheid, in samenspraak met inhoudelijk adviseurs, voorafgaand aan uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
 • Sparren met de beheerder en de opdrachtnemer over uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en de daaraan gerelateerde kosten
 • Werkafspraken maken met de inhoudelijke adviseurs
 • Specificeren van eisen aan processen/producten rondom assetmanagement
 • Beoordelen van producten van opdrachtnemers 
 • Invulling geven aan het proces Verificatie & Validatie

Samen met anderen

Bij de projecten van Rijkswaterstaat is een keten met veel schakels betrokken. Van de beheerder en de interne opdrachtgever, tot de marktpartijen die allerlei werkzaamheden voor Rijkswaterstaat uitvoeren. Een goede samenwerking met zowel onze interne als externe ketenpartners is van belang voor het effectief uitvoeren van onze projecten. 

De projecten waar je aan komt te werken worden aangestuurd door een IPM-team. Jij maakt onderdeel uit van de discipline technisch management, die onder de verantwoordelijkheid valt van de Technisch Manager. De werkzaamheden van het technisch team zijn multidisciplinair: 

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Industriële automatisering
 • Civiele techniek

Jij bent in het projectteam hét aanspreekpunt voor het (variabele) onderhoud van voornamelijk dynamische objecten (sluizen en stuwen) maar ook statische objecten (vaste bruggen). 

In onze projecten werken we nauw samen met de andere diensten, zowel landelijk (GPO en CIV) als regionaal in Oost-Nederland. O.a. vanuit de discipline techniek voeren onze projectmedewerkers regelmatig vraaggestuurd werkzaamheden voor andere clusters uit. Bijvoorbeeld wanneer het bij het ene cluster even drukker is dan bij het andere.

Elke dag beter

Je hebt oog voor innovatie en draagt bij aan de verbetering van kaders, de werkwijze en standaarden van het technisch werkproces binnen het project. Ook draag je bij aan de verdere professionalisering van jouw vakgebied: je bent alert op nieuwe ontwikkelingen, draagt bij aan ontwikkeling van beleid en deelt actief je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je zet actief jouw netwerk in om zowel jouw kennis als die van anderen verder te brengen. 

Projecten

In 2024 en verder werken onze contractteams onder meer aan de volgende projecten:

 • Meerdere doorlopende onderhoudscontracten met verschillende opdrachtnemers op het natte areaal in Oost-Nederland;

Meest essentiële competenties:

 • Je bent RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
 • Plannen en Organiseren
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerkingsgericht;

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding in de richting van werktuigbouwkunde, bij voorkeur in combinatie met een afgeronde opleiding bedrijfskunde.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal zeven jaar aantoonbare werkervaring met onderhoudsadvisering op het gebied van vaste bruggen en dynamische objecten (sluizen en stuwen) in OostNederland. 
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in de rol van technisch adviseur ten behoeve van onderhoudscontracten.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met assetmanagement en het onderhoudsmanagementsysteem (OMS).
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal drie jaar ervaring met het opstellen van vraagspecificaties, functioneel specificeren en het V&V-proces.
 • De kandidaat beschikt over een VCA VOL-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) en het GPI certificaat ('Generieke Poortinstructie'), of is bereid deze binnen 2 maanden na start opdracht te behalen.

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek).
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met instandhoudingsinspecties en het op orde brengen van areaalgegevens van de volgende soorten objecten in het hoofdwatersysteem:
  • Dynamische objecten (grote natte kunstwerken) 
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het proces Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
 • Je hebt kennis van en ervaring met de implementatie van contractwijzigingen met betrekking tot de discipline techniek.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van het toepassen van tijdelijke pompinstallaties in het kader van laagwater problematiek.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de volgende systemen:
  • Ultimo
  • DISK (Data informatie Systeem Kunstwerken)
  • Relatics
  • VISI 

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 juli 2024, voor 11:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 106,25/ € 115,-

Optie tot verlenging : Ja,  7x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.