Den Haag
5 maand(en)
36 uur per week
1-8-2024
18-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

ICTU is één van de founding partners van Digicampus, een samenwerkingsverband tussen Logius, ICTU, TU Delft, NLdigital, VNG en IPO. Digicampus is de plek waar vernieuwers van publieke dienstverlening samenwerken aan organisatie-overstijgende vraagstukken en waar drempels voor innovatie worden weggenomen. Bij Digicampus werken we vanuit de overtuiging dat we sámen beter in staat zijn om behoeften vanuit de samenleving te vertalen naar innovatieve diensten van de toekomst. Dit doen we door mensen, overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samen te brengen. Samen werken we aan vraagstukken die over organisatie, domein of landgrenzen heen gaan. 

De innovatieprojecten van Digicampus worden in principe op dit moment voor een groot deel onder de juridische verantwoordelijkheid van ICTU uitgevoerd. Ook faciliteert ICTU de bedrijfsvoering van Digicampus. Om deze reden wordt voor deze rol iemand gezocht die via ICTU aan de slag kan. 

Over de rol 

Digicampus bevindt zich in een fase van verdere professionalisering. De waardepropositie wordt momenteel herijkt, voor de positionering, governance en financiering van het programmabureau wordt een duurzame vorm gezocht en de beheersing van de lopende projecten krijgt meer aandacht. Daarbij is sprake van een inherente spanning bij een innovatiehub: de vrijheid en ruimte die nodig is om te innoveren aan de ene kant en de kaderstelling en beheersing die nodig is in het kader van goed bestuur aan de andere kant.

Om invulling te geven aan de gewenste ontwikkelingen is vanuit het Ministerie van BZK recent een interim programmadirecteur aangesteld. Deze heeft behoefte aan ondersteuning van een full time senior programmasecretaris, onder andere op de volgende gebieden:

 • Voorbereiding van en opvolging geven aan het bestuurlijk overleg Digicampus
 • Ondersteunen van het Digicampus team in haar dagelijkse bedrijfsvoeringsvraagstukken
 • Ondersteuning van de projectleiders van innovatieprojecten bij het op orde krijgen van hun projectbeheersing
 • Voorbereiding van de actualisatie van de overeenkomsten tussen de samenwerkende partijen
 • Organiseren en administreren van de programmalasten (met steun van de afdeling Finance & Control van ICTU)
 • Samen met de programmadirecteur en bestuurlijke partners werken aan een duurzame vorm voor de positionering van het programmabureau, de governance en de financiering
 • In overleg met de projectsecretaris van de projecten opstellen van periodieke voortgangsrapportages

ICTU draagt zorg voor inhuur van de programmasecretaris en is daar juridisch verantwoordelijk voor een groot deel van de opdrachten van Digicampus. De inhoudelijke sturing vindt plaats door de programmadirecteur Digicampus

Eisen:

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Beschikbaar voor minstens 32 uur (36 uur ook mogelijk)
 • Beheersing Nederlandse en Engelse taal 

Wensen:

 • Ervaring met werken in een groot programma rond innovatie en digitalisering
 • Ervaring met bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke ervaring
 • Kennis van governance en financiering

Competenties:

We zijn opzoek naar een senior programmasecretaris die:

 • Verbindend en enthousiasmerend te werk gaat
 • Analytisch sterk is
 • Kan organiseren
 • Sterk is in bedrijfsvoeringsaspecten van een groot programma
 • Bestuurlijk sensitief is
 • Goed kan omgaan met de inherente spanning tussen de gewenste vrijheid en ruimte voor innovatie en de kaderstelling vanuit behoorlijk bestuur
 • Ervaring en affiniteit heeft met innovatie en digitalisering

Arbeidsvoorwaarden:

Overige informatie:

 • Uiterlijk 17 juli 2024 vóór 12:00 uur reageren.
 • Geen tariefindicatie, graag marktconform aanbieden.
 • Losse motivatie, inclusief beargumentering per eis waarom aan de eis wordt voldaan.
 • CV in Word formaat.
 • Hybride werken mogelijk. Maandag, dinsdag en donderdag op locatie in Den Haag,