Den Haag
6 maand(en)
36 uur per week
7-8-2024
13-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Zorgen dat jouw collega’s van de ministeries van Economische Zaken, Klimaat en Groene Groei en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur hun werk vlekkeloos kunnen verrichten. Daar maak jij je als senior functioneel beheerder iedere dag hard voor. Dankzij jou voldoen ons ERP-pakket Oracle E-Business Suite en andere gekoppelde financiële applicaties aan de wensen en eisen van gebruikers, nu én in de toekomst. Een belangrijke opdracht, want op dit platform draait de totale financiële administratie van de drie ministeries. Veertienduizend, zoveel mensen van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Klimaat en Groene Groei (KGG) en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) maken gebruik van Oracle E-Business Suite en de andere gekoppelde applicaties.

Om onder meer bestellingen te doen, uren te registreren en projectadministratie te voeren. Het is van belang dat deze systemen continu blijven draaien. Daar richt jij je als functioneel beheerder op. Onder meer door dagelijkse storingen en incidenten in de systemen op te pakken en op te lossen, waarbij jij je buigt over complexere casuïstiek. Zijn er upgrades, softwarereleases of andere wijzigingen in de systemen nodig? Dan neem jij als senior functioneel beheerder het voortouw. Zo maak je deel uit van de overlegplatformen met afgevaardigden van de EZK- en LNV-dienstonderdelen waarin de wijzigingen of nieuwe releases worden doorgesproken. Zoals de lancering van een app waarmee gebruikers hun urenregistratie kunnen regelen.

Jij krijgt duidelijk wat de gebruikersvraag is, komt met suggesties voor oplossingen en werkt wijzigingen nader uit in userstory’s. Vervolgens zorg je samen met lokale functioneel beheerders of andere contactpersonen dat wijzigingen een plek krijgen binnen de organisatieonderdelen. Zo stel je testplannen en - scripts op, voer je acceptatietesten uit of laat deze uitvoeren en analyseer je implementaties. Je hebt oog voor een goede werking van Oracle EBusiness Suite en de gekoppelde financiële applicaties, maar óók voor overkoepelende processen. Denk aan het verloop van de samenwerking met de rijksbrede ICT-dienstverlener DICTU of de tevredenheid van de gebruikers over de dienstverlening. Zo neem je deel aan overleggen hierover, kom je met oplossingen of verbeteringen en draag je hiermee bij aan een betrouwbare en toekomstbestendige dienstverlening. 

Achtergrond opdracht

Binnen het taakveld Generieke ICT-toepassingen zorgt bij directie Informatievoorziening de afdeling Informatiemanagement Bedrijfsvoering (IMB) namens de gebruikersorganisatie voor adequate ondersteuning van bedrijfsvoeringprocessen. IMB vertegenwoordigt de business ('vraagkant') en werkt samen met DICTU applicatiebeheer en technisch beheer voor de levering ('aanbod') van ICT diensten. Generieke ICT-toepassingen kenmerken zich door een voortdurend proces dat ervoor zorgt dat de informatievoorziening aansluit en blijft aansluiten op de informatiebehoefte, zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. IMB adviseert hierin over generieke ICT toepassingen. Hierin voert de afdeling IMB regie op DICTU en andere SSO's van het Rijk voor de instandhouding, doorontwikkeling en vernieuwing van ons applicatielandschap voor de bedrijfsvoering. 

Kerntaken: 

 • Ontwikkelen en in stand houden van generieke ICT-toepassingen; 
 • Ontwikkelen en in stand houden van specifieke rijksbrede ICT-toepassingen. 

De afdeling Informatiemanagement Bedrijfsvoering (IMB), met daarbinnen het taakveld Generieke ICT-toepassingen, cluster Functioneel Beheer ICT-toepassingen draagt zorg voor beheer van de generieke bedrijfsvoeringapplicaties van de ministeries van Economische Zaken, Klimaat en Groene Groei en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Circa vijftig medewerkers zetten zich hier dagelijks voor in. Ons doel? Zorgen dat de gebruikers van onze applicaties hun werk kunnen doen. Nu en in de toekomst. Jij maakt deel uit van het team FBG A (Functioneel beheer Generieke ICT-toepassingen, ERP), dat uit zes functioneel beheerders, productowner, assistent productowner en een regisseur (het eerste aanspreekpunt) bestaat. Samen zorgen we dat de informatiesystemen en de eisen en wensen van de gebruikersorganisatie goed op elkaar zijn afgestemd. Om de taken zo goed mogelijk te verdelen en de doelstellingen te bereiken, werken we nauw samen en weten we elkaar te vinden voor advies. En om tot de best mogelijke oplossingen te komen, delen we een fysieke ruimte met de ICT-leverancier: DICTU. Dagelijks komen we samen voor een stand-up met het team en om de week hebben we een uitgebreider overleg. Daarnaast vindt er maandelijks een overleg plaats met het gehele cluster. 

Over de klant:

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Eisen:

 • HBO informatica/informatiekunde.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Je hebt aantoonbare kennis van EBS/ERP, door meerdere jaren ervaring verdieping in de kennis ontwikkeld. Je kent de rol van functioneel beheerder goed.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het werken in een DEV-OPS team. Je bent bekend met de problematiek en hebt kennis van oplossingsrichtingen.
 • Je hebt ervaring in nauwe samenwerking met leveranciers en/of klanten. Je kunt je verplaatsen in hen waardoor het begrip wordt vergroot.
 • Ervaring met testmanagement en testen.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in nauwe samenwerking met leveranciers en/of klanten. Je kunt je verplaatsen in hen waardoor het begrip wordt vergroot.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het functioneel beheer van een (financiële) applicatie in een keten. Je hebt ervaring met financiële bedrijfsprocessen en het werken met ketens van gegevensstromen en de afhankelijkheden hiervan. Testen/regressietesten van maatwerk tegen standaard applicatie.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Oracle EBS 12.2.8 - functioneel en technisch, meerdere modules.

Wensen:

 • Oracle EBS (12.2.8) BiSL, ASL, ITIL en scrum.
 • Gedegen kennis van berichtenverkeer (XML, Oracle servicebus) tussen EBS en ketenapplicaties.
 • Ervaring als functioneel beheerder. Meerdere jaren ervaring in het werken in DevOps team(s).
 • Meerdere jaren ervaring met testen, testcoördinatie.
 • Ervaring met XML berichten/NLCIUS facturatie/Inhuur HRXML berichten. Integratie van systemen (berichtenverkeer, Oracle Servicebus).
 • Ervaring bij de Rijksoverheid is een pre.
 • Het is bij ons gewenst om ten minste 2 werkdagen op kantoor te zijn.

Competenties:

 • Je hebt inzicht in en gevoel voor het belang van gegevenskwaliteit.
 • Je bent een prettige gesprekspartner voor je klanten en collega’s, en je begrijpt dat samenwerking nodig is om doelen te bereiken.
 • Je kunt goed communiceren met medewerkers op verschillende niveaus.
 • Je hebt snel inzicht in hoe een organisatie werkt, wat eventuele gebruikerswensen zijn en weet hoe de hazen lopen.
 • Je zet graag een stap extra om doelen te bereiken en onderneemt acties als je problemen of kansen signaleert.
 • Je kunt prioriteiten stellen, voorstellen en agenderen.
 • Je bent in staat om zaken te doorgronden en deze vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 12 juli 2024, voor 17:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Let op: De aanvraag betreft een ondersteunde rol en volgt instructies op van leidinggevende. Dit past niet binnen de wet DBA. Hierdoor is het niet mogelijk om ZZP'ers te contracteren. Eventueel geïnteresseerde ZZP'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= in loondienst) laten aanbieden door Circle8. Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met Rogier Reijgwart