Projectleider

VNR-65399

Den Haag
12 maand(en)
36 uur per week
1-8-2024
16-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Project

Informatie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat de informatievoorziening van de rijksoverheid op orde is. Juiste informatie is onmisbaar voor het functioneren van onze democratische rechtstaat. Overheidsinformatie moet vindbaar, beschikbaar, leesbaar en betrouwbaar zijn voor iedereen die daar recht op heeft. Om die reden investeert het Rijk op dit moment stevig in de verbetering van de informatievoorziening. 

Omdat de informatievoorziening van de rijksoverheid permanent in de maatschappelijke schijnwerpers staat, vraagt dit niet alleen om mensen met de juiste technologische en digitale kennis, maar vooral ook om mensen die het belang zien van een goede verwerking van informatie. Om dit alles te kunnen waarmaken is ook een optimale digitale werkomgeving noodzakelijk. Het project/programma “Beter Samen Werken” houdt zich bezig met de werkomgeving van de toekomst. Dit project gaat ervoor zorgen dat de werkomgeving aansluit aan op behoefte van de medewerker. Een gebruiksvriendelijke digitale omgeving werkomgeving, waarbij de medewerker op de achtergrond digitaal wordt ondersteund met functionaliteiten die zo veel mogelijk aspecten als dossiervorming, metadatering en bewaartermijnen regelt. Maar bijvoorbeeld ook minder mailverkeer door moderne samenwerkruimtes met een uitgebreide chat en een interdepartementale agenda-functionaliteit.

De omgeving waarin Beter Samen Werken wordt gerealiseerd is een complexe omgeving, zowel politiek als bestuurlijk, met een kopgroep van 4 departementen die als voorloper fungeren voor een potentieel breder (rijksbreed) te implementeren oplossing voor de werkomgeving. Er ligt een CIO oordeel dat is verwerkt in het programmaplan en medio juni 2024 is de verwachting dat de Adviescommissie ICT haar oordeel met adviezen zal uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Verder is het de ambitie van het programma om dit najaar de aanbesteding op de markt te publiceren, waarbij midden volgend jaar de gunning is gepland. 

Het interdepartementale project/programma “Beter Samen Werken” is in drie deelprojecten onderverdeeld: 

 • Het realiseren van ‘de werkomgeving van de (nabije) toekomst’ heeft als doel om een modernisering van de digitale werkomgeving te realiseren voor, in eerste instantie, de medewerkers van ministeries. De eerste stap hierin is het realiseren van een werkende pilot ‘Digitale werkomgeving’;
 • Het harmoniseren van (beleids-)processen en het implementeren van de werkomgeving met alle verandercomponenten (inclusief communicatie) van de werkomgeving bij in ieder geval 4 departementen (BZK, Financiën, SZW en VWS);
 • Het realiseren van een Europese Aanbesteding t.b.v. de verwerving van een Content Service Platform

Opdrachtomschrijving

Als senior projectleider CSP aanbesteding zorg jij voor dat samen met de RIS (Rijks Inkoop Samenwerking) een aanbestedingstraject gelopen wordt waarmee invulling gegeven wordt aan het stuurrgroep besluit dat er een zogenoemde `best of breed`oplossing gaat komen ten behoeve van de werkomgeving van de toekomst binnen het programma Beter Samen Werken. Dit doe je in afstemming met het programma Open Overheid en de betrokken departementen.

Je ondersteunt het programma en de departementen en levert een substantiële bijdrage bij het ontwikkelen van zaken als:

 • (Laten) opstellen zaken t.b.v. aanbesteding zoals:
  • requirements (eisen/wensen);
  • sourcing- en beheerstrategie;
  • opstellen selectieleidraden;
 • Maken van een Project Initiatie Document;
 • Communicatie rondom de aanbesteding;
 • Aansturen van interdepartementale werkgroepen v.w.b. de aanbesteding.

De rol en positie van de senior projectleider zit in een complexe omgeving met veel spelers en veel onderwerpen waar rekening mee moet worden gehouden. Er zijn meerdere stakeholders, die via verschillende kanalen communiceren. Je werkt bijvoorbeeld nauw samen met collega-professionals bij de departementen, de directie CIO Rijk, taak-uitvoeringsorganisaties, Doc-Direkt, ICTdienstverleners, het Nationaal Archief en RDDI;

Daarnaast opereert het programma in een krachtenveld waarbij:

 • Dossiers/onderwerpen zijn steeds minder afgebakend en steeds meer organisatie-overstijgend;
 • Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot meer complexiteit in de relasatie van de opgave; 
 • Het centraal stellen van de maatschappelijke opgave staat soms onder druk; 
 • De toegenomen digitalisering vraagt om zowel kennis van online technieken als gebruik kunnen maken en interpreteren van data. 
 • Wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams; 
 • De toenemende aandacht voor de impact van beleid op uitvoering en toezicht meer aandacht vraagt voor ketens en netwerk; 
 • In de waan van de dag vaak weinig aandacht is voor reflectie en evaluatie; 
 • Lange termijn strategieën vaak onder druk staan door de actualiteit;

Eisen:

 • Kandidaat beschikt over aantoonbaar WO Werk- en denkniveau.
 • Kandidaat 5 jaar kennis en ervaring met het doen van EU aanbestedingen (opstellen van selectieleidraden en offerteaanvragen en de beoordeling daarvan) 
 • Aantoonbare ervaring met het uitwerken van het bestek, de selectieleidraad en offerteaanvraag
 • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van aansturing van (deel)projecten/werkgroepen met verschillende belangen
 • Bezit van Prince2 en/of IPMA B en de toepassing daarvan in de praktijk

Wensen:

 • De kandidaat kennis en ervaring heeft van (en als het even kan met) Informatiehuishouding voortkomend uit het programma Open Overheid / Open op Orde
 • De kandidaat ervaring heeft met complexe omgeving van meerdere departementen
 • Kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek) 
 • Aantoonbare ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever

Competenties:

 • Verbinder 
 • Durf, tegen kunnen/durven spreken, lastige (ethische) kwesties aan de orde durven stellen 
 • Empathie 
 • Veerkracht 
 • Leergierig– jezelf willen blijven ontwikkelen 
 • Goede communicatie
 • Resultaatgericht
 • Goede communicatie
 • Resultaatgericht
 • Nieuwsgierig

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 juli 2024, voor 10:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.