Vianen
12 maand(en)
36 uur per week
1-6-2024
17-7-2024
Reageer nu

Functieomschrijving:

Het project

Het project A27 Houten-Hooipolder is één van de grootste projecten van Rijkswaterstaat. Het gaat om een wegverbreding van ongeveer 47 km hoofdwegennet, inclusief de aanpak van vier oeververbindingen. De A27HH is in twee Grond-, weg- en waterbouw (GWW) contracten opgedeeld: contract Noord (A27 Houten – Everdingen) en contract Zuid (A27 Everdingen – Hooipolder).

De Projectleider Infra valt binnen A27HH contract Noord. De aanbesteding van contract Noord is november 2021 gestart en is gegund in april 2023. Om het werk in de uitvoeringsfase goed te organiseren en om het project voorspelbaar, efficiënt en beheerst uit te kunnen voeren, is het werk binnen Contract Noord onderverdeeld in vier deelgebieden c.q. ontwikkelteams bestaande uit de tweefasen onderdelen Houtensebrug, Hagesteinsebrug en aardebanen Hagesteinsebrug en de reguliere scope. Rijkswaterstaat en opdrachtnemer werken in gespiegelde organisaties, de Projectleider Infra geeft aan RWS-zijde leiding aan de deelgebieden aardebanen Hagesteinsebrug en de reguliere scope en is de counterpart van de projectmanagers van deze deelgebieden aan opdrachtnemerszijde. 

De aardebanen Hagesteinsebrug bestaan uit de onderbouw en berm van de rijksweg alsmede de fundering van geluid beperkende constructies en verkeerskundige draagconstructies. De reguliere scope betreft de verbreding van 7km rijksweg met de integrale scope van GWW, Verkeer Technische Installaties (VTI), civiel en verkeersfasering. 

Hoge ambities

“Het mooiste project van Nederland”, dat vinden wij. Waarom? 

 • A27HH dient een duidelijk maatschappelijk doel: de wegverbreding helpt files te verminderen.
 • We leveren van een belangrijke bijdrage aan de vervanging- en renovatieopgave van de infrastructuur. De Hagesteinsebrug is einde levensduur en moet vervangen worden om de weg beschikbaar te houden voor alle verkeer.
 • Het project heeft technisch zeer uitdagende onderdelen: we bouwen binnen Contract Noord één nieuwe brug en verbreden er één: beiden over druk bevaren wateren. 
 • Duurzaamheid en Veiligheid staan hoog in het vaandel en er is veel oog voor inpassing in het landschap. 
 • Draagvlak bij de omgeving is cruciaal.
 • Tot slot: het team en de cultuur. Hier werken mensen met passie, openheid en oog voor elkaar. Het project staat op de eerste plaats en we gaan voor voortgang en resultaat, maar nooit ten koste van de samenwerking. Ons teamgevoel houdt ons enthousiast en geeft de energie om ons maximaal in te kunnen zetten en boven onszelf te kunnen uitstijgen.

De rol van Projectleider Infra vraagt om iemand met veel ervaring en technische expertise. Ook is het van belang dat deze persoon integraal denkt, sterk omgevingsbewust is en beschikt over coördinerende vaardigheden.

Je bent onderdeel van het technisch team onder leiding van de Technisch manager. Je neemt deel aan het Kernteam Techniek bestaande uit de Technisch manager en de andere projectleiders en je bent onderdeel van het Operationeel Projectmanagement team, bestaande uit de Integrale Project Management (IPM) leden, de projectleiders en de baselinemanager. Je zorgt waar nodig voor besluitvorming binnen het Strategisch Project Management Team (PMT). Hierbij rekent de Technisch manager op jouw inhoudelijke ondersteuning en advies en integrale blik.

Je geeft leiding aan twee deelteams van Rijkswaterstaat: deelgebied reguliere scope en deelgebied aardebanen Hagesteinsebrug. Bij het deelgebied reguliere scope speelt integraliteit tussen alle deelgebieden een belangrijke rol. Het wordt daarom door opdrachtnemer ook ‘De verbindende scope’ genoemd. Dit is een Design & Construct (D&C) opdracht die op een ‘traditionele’ manier is aanbesteed en door de Opdracht Nemer (ON) wordt uitgevoerd. Het deelgebied aardebanen Hagesteinsebrug is een onderdeel dat volgens de twee-fasen aanpak wordt uitgevoerd. Het team per deelgebied bestaat uit de samenstelling van een aantal technische adviseurs en specialisten, maar ook adviseurs uit de andere disciplines Omgeving, Contract, Projectbeheersing en de project brede adviseurs voor Veiligheid, Duurzaamheid, Verificatie & Validatie, Systems Enginering en Areaal & Beheer. 

De Projectleider Infra is het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer voor alle technische zaken, voortgang en risico’s in de deelgebieden. Je stuurt inhoudelijk de Technisch adviseurs aan die aan het betreffende deelgebied werken. Je organiseert voor jouw deelgebied technische en integrale overleggen en zit deze overleggen voor. Je denkt en werkt integraal en doorgrondt de consequenties van technische keuzes voor veiligheid, tijd en geld, onderhoud, en je schakelt met andere IPM-disciplines en de andere deelgebieden. Je hebt oog voor de omgeving en de maakbaarheid tijdens de realisatie. Je handelt proactief, anticipeert op technische risico’s, rapporteert aan de Technisch manager en stuurt waar nodig bij.

Taken en verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor het tot stand komen van een technische ontwerp en de realisatiewerkzaamheden van de aardebanen Hagesteinsebrug en de reguliere scope. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het realiseren van de technische opgave Contract Noord.

Dit houdt in dat je:

 • Verantwoordelijk bent voor de begeleiding en toetsing van technische ontwerpen (baselines) en de realisatie-werkzaamheden;
 • Eerste aanspreekpunt en sparringpartner bent voor de opdrachtnemer op de technische inhoud van het ontwerp- en uitvoeringsproces;
 • De werkzaamheden van de Technisch Adviseurs coördineert. Je zorgt ervoor dat vragen en taken integraal, op tijd en adequaat binnen het team worden opgepakt (denk bijvoorbeeld aan het inhoudelijk (laten) toetsen van voorstellen en ontwerpen van de opdrachtnemer);
 • Verantwoordelijk bent voor de raakvlakken tussen de verschillende disciplines binnen het deelgebied;
 • De teams Omgevingsmanagement, Contractmanagement, Projectbeheersing (oa tbv risicobeheersing en planning) betrekt en inhoudelijk voedt, zodat deze teams weten wat er speelt en tijdig issues kunnen signaleren en oppakken;
 • Tijdig andere RWS-onderdelen, waaronder de Beheerder, Verkeer & Water Management (VWM) en Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) betrekt;
 • Eerste aanspreekpunt bent voor de Technisch manager ten aanzien van de aardebanen Hagesteinsebrug en de reguliere scope;
 • Voortgang rapporteert, besluitvorming voorbereid, tijdig issues signaleert en aankaart bij de Technisch manager en het operationeel PMT;
 • Meedenkt in het Kernteam Techniek en ook brede technische taken oppakt, zodat je over de grenzen van het Deelgebied heen blijft kijken

Omdat we als opdrachtgever eenduidig en helder naar buiten communiceren vinden we het belangrijk dat ook externe medewerkers vanuit hun Rijkswaterstaat-account werken en communiceren. Dit is tevens belangrijk voor vlotte samenwerking, document management en het plannen van afspraken. We stellen dit als vereiste. 

Werkzaamheden voer je uit op basis van je eigen planning en niet onder leiding en toezicht vanuit Rijkswaterstaat. 

Twee-fasen aanpak 

In het project wordt een nieuwe werkwijze toepast binnen Rijkswaterstaat: de twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat de periode na gunning is verdeeld in twee fasen. In de eerste fase werkt de opdrachtnemer, met onze begeleiding, het ontwerp van de aardebanen Hagesteinsebrug verder uit tot het niveau Definitief Ontwerp (baseline). Aan het eind van deze fase zijn de risico’s beter in te schatten en worden de totaalprijs, planning, hindereenheden en milieukosten vastgesteld. Daarna start de tweede fase, de daadwerkelijke realisatie.

Deze aanpak betekent dat we een Projectleider zoeken die niet alleen ervaring heeft in de uitvoering, maar ook een stevige gesprekspartner kan zijn voor de opdrachtnemer in de uitwerking van het ontwerp. Hierbij vinden we het belangrijk dat je integraal denkt en de consequenties doorziet van technische keuzes voor veiligheid, tijd, geld en duurzaamheid, ook voor de andere IPM-disciplines en de raakvlakken met de andere deelgebieden weet af te stemmen.

Samengevat zoeken we iemand die:

 • een stevige gesprekspartner is voor de opdrachtnemer gedurende uitwerking van het ontwerp en tijdens de realisatie van de aardebanen Hagesteinsebrug en de Reguliere scope;
 • de effecten van technische keuzes en ontwerpbeslissingen doorziet op gevolgen voor omgeving, projectbeheersing en contractmanagement;
 • hoofdzaken van bijzaken weet te scheiden, communiceert en coördineert: weet wie te betrekken en op welk moment en wanneer te escaleren;
 • zich herkent in de cultuur van dit projectteam en gericht is op samenwerken, zowel binnen de eigen organisatie als met de opdrachtnemer en andere externe partijen;
 • proactief, flexibel, zorgvuldig én pragmatisch is. En beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

Over de klant:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Eisen:

 • Minimaal een afgeronde HBO of universitaire opleiding in een technische richting. 
 • Minimaal 15 jaar aantoonbare relevante werkervaring als projectleider (of vergelijkbare functie) in de ontwerp- én uitvoeringsfase van grote infrastructurele werken binnen de aannemerij, overheid of adviesbureaus/ingenieursbureaus.
 • Minimaal 10 jaar ervaring met geïntegreerde contractvormen. 
 • Minimaal 2 jaar kennis en ervaring met twee-fasen projecten. 

Wensen:

 • Ruime ervaring met het samenwerken met technisch adviseurs en – specialisten, in IPM-teams en met collega’s van projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement.
 • Ervaring in het ontwerp en de realisatie van aardebanen, weg infra en viaducten in een rijksweg
 • Ruime ervaring met en kennis van het verificatie- en validatie-proces. 
 • Ruime ervaring met het zo veilig mogelijk ontwerpen en realiseren van projecten.
 • Kennis van en ervaring met geldende normen en richtlijnen bij werken in uitvoering.
 • Ervaring met risico gestuurd werken en systeemgerichte contractbeheersing.
 • Kennis en ervaring met duurzaamheid in GWW-projecten. 
 • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met RWS-werkprocessen en databeheer (waar onder Grip en Connect).

Arbeidsvoorwaarden:

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 16 juli 2024, voor 11:00 uur je recente CV in Word + onderbouwing van de eisen en wensen (als voorblad) en je all-in uurtarief excl. BTW.

Bandbreedte tarief: € 118,25 € 127,50

Optie tot verlenging : Ja,  5x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht

Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens mogen zichtbaar zijn op het format.